Nadzieja na Fourth Estate w Europie Wschodniej pomimo wielu trudności

04 Maj, 2015, 11:00 BST Źródło IREX

WASZYNGTON, 4 maja 2015 /PRNewswire/ -- Pomimo pogarszającego się lub stagnującego stanu mediów w kilku krajach Europy Wschodniej oraz byłego Związku Radzieckiego, zaczynają pojawiać się pewne pozytywne trendy, które pokazują, że w tym regionie jeszcze nie utracono nadziei na wolność słowa i dobre dziennikarstwo. Niemniej jednak istotne wyzwania ciągle pozostają. Indeks stabilności mediów Media Sustainability Index (MSI) programu IREX przedstawił następujące stwierdzenia dla Europy i Euroazji na rok 2015. Kompletne brzmienie raportu znajduje się pod adresem internetowym http://www.irex.org/msi.

Warto zaznaczyć, że Albania, Armenia oraz Mołdawia poczyniły w ostatnich latach stabilny postęp. Stan Ukrainy poprawił się po zakończeniu reżimu Janukowycza. Gruzja i Chorwacja pozostają relatywnie mocne. Nawet Macedonia, której sytuacja pogarszała się przez okres siedmiu lat, wykazała małą poprawę.

Niemniej jednak w kilku krajach widoczne oznaki poprawy są raczej przebłyskami w tendencji spadkowej lub niemocy przełamania stagnującej wrogości wobec wolnej prasy. Na przykład na Białorusi w ostatnich miesiącach doszło do zwolnienia presji na media, ale wybory prezydenckie pod koniec 2015 roku prawdopodobnie przyczynią się do ponownego jej wznowienia.

Indeks MSI analizuje stan mediów w poszczególnych krajach, ocenia pięć części składowych wraz ze środowiskiem prawnym, jakością dziennikarstwa oraz praktykami zarządzania mediami.

Źródła dochodów i finansowania pozostają zasadniczymi przeszkodami dla funkcjonowania mediów w omawianym regionie. „Stosowanie metody twardej ręki do kontroli informacji stało się już niemodne, aczkolwiek jest kilka krajów, które nie kierują się modą" - powiedział Leon Morse, redaktor naczelny MSI. „Zamiast tego widzimy istotne media w rękach sojuszników partii rządzących, podczas gdy niezależnie myślące media są pozbawione reklamy lub odcięte od nowych możliwości przekazu cyfrowego, dzięki podejrzanym praktykom licencjonowania" - stwierdził.

Jeden z chorwackich współpracowników MSI rozwinął temat wyzwań, mówiąc: „Aktualnie trwający kryzys w sektorze mediów jest konsekwencją połączenia zakontraktowanego rynku reklam oraz zarządzania mediami, które nie radzą sobie z nowym środowiskiem rynkowym. W początkowej fazie kryzysu niektórzy menedżerowie mediów drukowanych próbowali walczyć z tendencją spadkową rozpowszechniania dzienników poprzez trywializowanie treści, co przyczyniło się do utraty zaufania w media oraz dalszego spadku sprzedaży."

Amerykańska agencja rozwoju międzynarodowego U.S. Agency for International Development wspiera finansowo europejski i euroazjatycki Indeks MSI w 21 krajach. Indeks MSI jest wiarygodną oceną globalnego stanu mediów, podając darczyńcom, obrońcom mediów, miejscowym dziennikarzom oraz naukowcom istotne dane już ponad dekadę.

Jennifer Nevin, Senior Communications Manager, IREX, +1-202-628-8188, newsroom@irex.org

ŹRÓDŁO IREXPowiązane linki

http://www.irex.org


www.irex.org