You just read:

Ningbo usiłuje o wzmocnienie powiązań multilateralnych z Europą Środkową i Wschodnią.

News provided by

Ningbo Municipal Bureau of News

May 19, 2015, 06:51 ET