Ningbo usiłuje o wzmocnienie powiązań multilateralnych z Europą Środkową i Wschodnią.

19 Maj, 2015, 23:51 BST Źródło Ningbo Municipal Bureau of News

NINGBO, Chiny, 19 maja 2015 r. /PRNewswire/ -- Ningo, miasto leżące na wybrzeżu w prowincji Zhejiang niedawno zaprezentowało szereg nowych działań o szerokim zakresie, mających na celu zacieśnienie współpracy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (KEŚW).

Dzięki nowo przyjętej polityce, miasto Ningbo powinno stać się dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej najczęściej wyszukiwanym celem handlu zagranicznego w Chinach. Miasto to może poszczycić się najlepszymi warunkami inwestycyjnymi. W tym celu zostanie wprowadzony szereg uproszczeń w zakresie procedur opracowania wniosków, wsparcia inwestycji i ich finansowania, dotyczy to również ruchu turystycznego oraz programów z zakresu kultury. Wsparte zostaną także pozarządowe wymiany handlowe.

W ramach zapowiedzianych działań miasto Ningbo założy specjalny fundusz, który każdego roku zapewni bezproblemową organizację i przebieg Wystawy Handlu i Inwestycji Chiny-KEŚW (China-CEEC Investment and Trade Expo). Zainteresowane przedsiębiorstwa z Chin oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jak również wystawcy, którzy wezmą udział w wydarzeniu uzyskają wsparcie w formie wynajmu stoiska, w zakresie logistyki, tłumaczeń ustnych, przyjmowania klientów i negocjacji handlowych.

Organizacje rządowe, stowarzyszenia handlowe i przedsiębiorstwa z KEŚW, które będą uczestniczyły w wystawach przebiegających w Ningo, będą mogły skorzystać z warunków preferencyjnych.

Władze miasta Ningbo zapewnią udogodnienia w zakresie transakcji zagranicznych z KEŚW. Towary eksportowane z krajów Europy Środkowo-Wschodniej mogą zostać preferencyjnie poddane kontroli z wykorzystaniem urządzenia H986, co ułatwi ich śledzenie i nadzór. Towary masowe z tychże krajów mogą zostać zgłoszone organom celnym z odpowiednim wyprzedzeniem, a ich odprawa przebiegnie zaraz po dotarciu transportu.

Obniży to wydatki firm związane z logistyką i skróci czas transportu, co zgodnie z oczekiwaniami może stanowić silny impuls, które ożywi handel zagraniczny pomiędzy Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

By wspomóc wzrost eksportu z Chin do KEŚW, władze miasta Ningbo co roku będą dysponowały środkami finansowymi, które mają na celu zachęcenie miejscowych przedsiębiorstw do podjęcia inwestycji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Lokalne firmy, które podpiszą kontrakty w KEŚW i będą chciały wybudować bazę marketingową oraz centrum eksploatacji, mogę co roku uzyskać dotację przed lub podczas trwania samej wystawy.

Planowo mają zostać wdrożone także korzystne warunki dla firm z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które będą prowadziły inwestycje w Ningbo. Do warunków tych należy wsparcie w zakresie wynajmu lokali produkcyjnych, zakupu gruntów oraz opłat za energię i usługi. Władze będą ponadto usiłowały o uproszczenie administracji handlu zagranicznego i procedur zatwierdzania projektów dla inwestycji zagranicznych z KEŚW.

W obszarze ruchu turystycznego biura podróży z siedzibą w Ningbo otrzymają dotacje rządową, jeżeli wprowadzą do swojej oferty pobyty i wyjazdy do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które doprowadzą pośrednio do wsparcia ruchu turystycznego w tychże krajach. Biuro turystyczne miasta ma w planie zwrócić się do miejscowych biur podróży z prośbą, by w czerwcu oferowały okolicznym mieszkańcom pobyty i wyjazdy do KEŚW w preferencyjnych cenach.

W ramach nowo zaplanowanych działań, mających na celu wzmocnienie powiązań bilateralnych pomiędzy miastem Ningo a krajami Europy Środkowo-Wschodniej, będzie również wspierana współpraca w zakresie kształcenia. W celu wsparcia wzajemnych wymian w zakresie kształcenia i edukacji zostaną wdrożone specjalne stypendia dla studentów z KEŚW. Można również oczekiwać wprowadzenia specjalnych warunków, które mają skłonić lokalne uniwersytety do zatrudnienia wykładowców z tychże krajów oraz promowania współpracy pomiędzy Chinami i KEŚW w formie zakładania i prowadzenia wspólnych szkół.

Władzie miasta Ningo będą współpracowały ze społecznościami zagranicznymi, organizacjami studenckimi oraz agencjami personalnymi z KEŚW w celu stworzenia platformy wymiany talentów z Chin, jak również KEŚW. Będzie to dodatkowy impuls do uczestnictwa lokalnych talentów w kluczowych programach KEŚW z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej, nauki języka chińskiego, handlu, architektury i elektromechaniki.

Zostanie w ten sposób nawiązana współpraca bilateralna pomiędzy organizacjami medialnymi z obu stron. Władze miasta przygotowują delegację dziennikarzy, którzy przybędą do KEŚW, by zapewnić odpowiednią sprawozdawczość i wdrożyć mechanizmy regularnej wymiany komunikatów i informacji w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej, jak również pogłębienia wzajemnego zrozumienia i przyjaźni mieszkańców obu stron.

Informacje szczegółowe:

http://www.cceecexpo.org/site_en/index.html 
http://english.ningbo.gov.cn/

ŹRÓDŁO Ningbo Municipal Bureau of News