Oświadczenie firmy Anheuser-Busch InBev odnośnie SABMiller plc

16 Wrz, 2015, 17:37 BST Źródło Anheuser-Busch InBev

BRUKSELA, 16 września 2015 r. /PRNewswire/ -- Firma Anheuser-Busch InBev (AB InBev) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) odnotowuje oświadczenie wydane przez spółkę SABMiller plc. Firma AB InBev potwierdza, że zwróciła się do rady dyrektorów spółki SABMiller odnośnie połączenia obu przedsiębiorstw. Firma AB InBev zamierza współpracować z radą dyrektorów spółki SABMiller w celu przedstawienia zalecanej transakcji.

Nie ma pewności co do tego, że podejście to zaowocuje ofertą lub porozumieniem, ani także nie ma gwarancji warunków potencjalnego porozumienia.

Wydane zostaną kolejne odpowiednie oświadczenia.

Zgodnie z art. 2.6(a) kodeksu City w sprawie przejęć i połączeń (City Code on Takeovers and Mergers), zwanego dalej „kodeksem", firma AB InBev musi nie później niż o 17:00 w środę, 14 października 2015 roku ogłosić bądź to stanowczy zamiar złożenia oferty na spółkę SABMiller zgodnie z art. 2.7 kodeksu bądź ogłosić, że nie zamierza złożyć oferty na SABMiller, w którym to przypadku oświadczenie będzie traktowane jako oświadczenie objęte artykułem 2.8 kodeksu. Zgodnie z art. 2.6(c) kodeksu wyznaczony termin może być przedłużony wyłącznie za zgodą SABMiller i Panelu ds. Przejęć.

Zgodnie z art. 2.10 kodeksu firma AB InBev potwierdza, że w dniu wydania oświadczenia posiada 1 608 242 156 akcji zwykłych bez wartości nominalnej w emisji oraz dopuszczona została do obrotu na brukselskiej giełdzie Euronext (ISIN: BE0003793107). Firma AB InBev posiada program Amerykańskich Kwitów Depozytowych (American Depositary Receipts, ADR), których depozytariuszem jest bank The Bank of New York Mellon. Każda akcja ADR odpowiada jednej akcji zwykłej AB InBev. Akcje ADR są przedmiotem obrotu na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ISIN: US03524A1088).

Angielska, niderlandzka i francuska wersja niniejszego komunikatu prasowego zostanie opublikowana na stronie www.ab-inbev.com.

KOMENTARZE

Wymogi dotyczące ujawniania informacji zawarte w kodeksie przejęć, zwanym dalej „kodeksem"

Zgodnie z art. 8.3(a) kodeksu każda osoba, która zainteresowana jest co najmniej 1% dowolnej klasy papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub papierów wartościowych oferenta, za wyjątkiem tych oferentów, co do których wydano oświadczenie potwierdzające, że oferta jest lub najprawdopodobniej będzie w pełni gotówkowa, musi dokonać ujawnienia informacji na temat pozycji otwarcia po rozpoczęciu okresu ofertowego i, jeżeli dojdzie do tego później, po wydaniu oświadczenia, w którym po raz pierwszy dokonano identyfikacji oferenta. Ujawnienie informacji na temat pozycji otwarcia musi zawierać informacje na temat interesów i krótkich pozycji osoby oraz prawa do nabycia wszelkich papierów wartościowych każdej z (a) spółek będących przedmiotem oferty i (b) jakiegokolwiek oferenta. Ujawnienie informacji na temat pozycji otwarcia przez osobę, co do której zastosowanie ma art. 8.3(a) musi zostać dokonane nie później niż o 15:30 czasu londyńskiego 10 dnia roboczego po rozpoczęciu okresu ofertowego lub, jeżeli ma to zastosowanie, nie później niż o 15:30 czasu londyńskiego 10 dnia roboczego po wydaniu oświadczenia, w którym po raz pierwszy dokonano identyfikacji oferenta. Odpowiednie osoby zajmujące się obrotem papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub oferenta przed wyznaczonym terminem dokonania ujawnienia informacji na temat pozycji otwarcia muszą w jej miejsce dokonać ujawnienia informacji na temat obrotu.

Zgodnie z art. 8.3(b) kodeksu każda osoba, która jest lub stanie się zainteresowana co najmniej 1% dowolnej klasy papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub papierów wartościowych oferenta musi dokonać ujawnienia informacji na temat obrotu, jeżeli osoba ta zajmuje się obrotem papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub oferenta. Ujawnienie informacji na temat obrotu musi zawierać informacje na temat przedmiotowego obrotu oraz interesów oraz krótkich pozycji danej osoby oraz prawa do nabycia wszelkich papierów wartościowych każdej z (a) spółek będących przedmiotem oferty i (b) jakiegokolwiek oferenta za wyjątkiem informacji, które już zostały ujawnione zgodnie z art. 8. Ujawnienie informacji na temat obrotu przez osobę, co do której zastosowanie ma art. 8.3(b) musi zostać dokonane nie później niż o 15:30 czasu londyńskiego pierwszego dnia roboczego po dacie dokonania przedmiotowego obrotu.

Jeżeli co najmniej dwie osoby działają wspólnie na podstawie porozumienia lub umowy, formalnie lub nieformalnie, w celu nabycia lub kontroli nad interesami w danych papierach wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub papierów wartościowych oferenta, zostaną one uznane za jedną osobę na cele artykułu 8.3.

Ujawnienie informacji na temat pozycji otwarcia musi zostać także dokonane przez spółkę będącą przedmiotem oferty oraz przez oferenta, a ujawnienie informacji na temat obrotu musi zostać także dokonane przez spółkę będącą podmiotem oferty oraz przez oferenta lub przez jakiekolwiek osoby działające z nimi w porozumieniu (por. art. 8.1, 8.2 i 8.4).

Szczegółowe informacje na temat spółki będącej przedmiotem oferty i spółki oferenta, w stosunku do których konieczne jest dokonanie ujawnienia informacji na temat pozycji otwarcia i na temat obrotu dostępne są w tabeli ujawnień Panelu ds. Przejęć na stronie www.thetakeoverpanel.org.uk, włączywszy informacje dotyczące liczby akcji w emisji, kiedy doszło do rozpoczęcia okresu ofertowego oraz kiedy po raz pierwszy dokonano identyfikacji oferenta. W przypadku wątpliwości na temat konieczności dokonania ujawnienia informacji na temat pozycji otwarcia i na temat obrotu należy skontaktować się z jednostką nadzoru rynku Panelu pod numerem +44 (0)20 7638 0129.

 

KONTAKTY ANHEUSER-BUSCH INBEV

Media

Inwestorzy

Marianne Amssoms

Tel.: +1-212-573-9281

E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com

Graham Staley

Tel.: +1-212-573-4365

E-mail: graham.staley@ab-inbev.com

Karen Couck

Tel: +1-212-573-9283

E-mail: karen.couck@ab-inbev.com

 

Kathleen Van Boxelaer

Tel.: +32-16-27-68-23

E-mail: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com

 

Christina Caspersen

Tel.: +1-212-573-4376

E-mail: christina.caspersen@ab-inbev.com

 

Heiko Vulsieck

Tel.: +32-16-27-68-88

E-mail: heiko.vulsieck@ab-inbev.com

Steve Lipin, Brunswick Group US

Tel.: +1-212-333-3810

E-mail: slipin@brunswickgroup.com

 

Richard Jacques, Brunswick Group UK

Tel.: +44-20-7404-5959

E-mail: rjacques@brunswickgroup.com

O Anheuser-Busch InBev Firma Anheuser-Busch InBev to spółka giełdowa (Euronext: ABI) z siedzibą w Leuven w Belgii pozostająca w posiadaniu Amerykańskich Kwitów Depozytowych na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE: BUD). Spółka jest wiodącym globalnym producentem piwa i jedną z pięciu największych na świecie firm w zakresie produktów konsumenckich. Piwo, czyli pierwotna sieć społecznościowa, jednoczy ludzi już od tysięcy lat, a nasze portfolio zawierające ponad 200 marek nadal tworzy silne więzi z klientami. W naszej ofercie znajdują się takie globalne marki, jak Budweiser®, Corona® i Stella Artois®, międzynarodowe marki Beck's®, Leffe® i Hoegaarden® oraz lokalne hity Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass® i Jupiler®. Zobowiązanie firmy Anheuser-Busch InBev co do jakości ma swoje źródła w 600-letniej tradycji piwowarskiej i w browarze Den Hoorn w Leuven w Belgii, a także w pionierskim podejściu browaru Anheuser & Co, którego historia sięga roku 1852 w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Dbając o dywersyfikację geograficzną i zrównoważone nastawienie na rynki rozwinięte i rozwijające się, firma Anheuser-Busch InBev wyciąga korzyści ze wspólnych sił około 155 000 pracowników w 25 krajach na świecie. W 2014 roku firma AB InBev zanotowała 47,1 miliarda dolarów przychodu. Dążeniem firmy jest stanie się najlepszą firmą piwowarską łączącą ludzi w jeszcze lepszym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ab-inbev.com, na facebook.com/ABInBev lub w serwisie Twitter pod nazwą @ABInBevNews.

Załączone informacje stanowią informacje regulowane zgodnie z definicją zawartą w belgijskim dekrecie królewskim z 14 listopada 2007 roku na temat obowiązków emitentów instrumentów finansowych, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

ŹRÓDŁO Anheuser-Busch InBevPowiązane linki

http://www.ab-inbev.com