You just read:

Pierwsza Międzynarodowa Wystawa Kulturowa Krajów Szlaku Jedwabnego zakończona Deklaracją z Dunhuang