Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju O Postępach Korporacyjnej Inicjatywy

24 Maj, 2016, 10:00 BST Źródło C&A Europe

DÜSSELDORF, Niemcy i BRUKSELA, May 24, 2016 /PRNewswire/ --

C&A ogłosiła publikację pierwszego raportu globalnego zrównoważonego rozwoju. Raport za 2015 rok zawiera szczegółowe informacje o postępach w realizacji celów C&A na rok 2020, rozpoczętej w ubiegłym roku. Cele na 2020 rok są wyrazem nowych, ambitnych działań na rzecz globalnego zrównoważonego rozwoju i strategii C&A.

Jeffrey Hogue, globalny dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w C&A, mówi: "W 2015 roku skupiliśmy się na stworzeniu solidnej struktury zarządzania i odpowiedzialności, które będą wspierać naszą nową strategię zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie koncepcji zrównoważenia do naszego systemu zarządzania firmą miało kluczowe znaczenie dla celu, jakim jest tworzenie mody wywierającej pozytywny wpływ na otoczenie."

Report jest kluczowym komponentem nowej, rozbudowanej struktury odpowiedzialności korporacyjnej, w której cele i kluczowe wskaźniki efektywności (tzw. KPI) koncentrują się na zrównoważonych produktach, sieci dostaw i życiu, a przejrzystość, gospodarka okrężna (ang. Circular Economy, zasada maksymalnego wykorzystania zasobów) i płeć stanowią zagadnienia strategiczne.

Jak wyszczególniono w raporcie, w 2015 roku C&A osiągnęła znaczące postępy w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Są to między innymi:

  • Firma po raz kolejny została określona największym na świecie użytkownikiem organicznej bawełny przez Textile Exchange, zwiększając udział bardziej zrównoważonej bawełny do 40%.
  • 90% dostarczanej objętości bawełny pochodzi od naszych najwyżej ocenianych dostawców.
  • Wprowadziliśmy nowy kodeks postępowania i proces audytowania, ujawniając dostawców pierwszego rzędu i wybranych dostawców drugiego rzędu w Azji i Europie.
  • Zobowiązaliśmy się stosować w 100% w 2016 roku puch pochodzący z hodowli posiadających certyfikat RDS (Responsible Down Standard).
  • Wykonaliśmy pierwsze kompletne pomiary globalnych emisji dwutlenku węgla i zużycia wody przez C&A, powstał nowy zespół do spraw zrównoważonego stosowania chemikaliów oraz  strategia, zostały także przeprowadzone niezależne audyty zastosowania chemikaliów w 52 kluczowych tkalniach.
  • Odegraliśmy wiodącą rolę w powstaniu ACT (Action Collaboration and Transformation), globalnej inicjatywy jednoczącej interesariuszy, której celem jest rozwiązanie problemów związanych z minimalnym wynagrodzeniem w przemyśle tekstylnym i odzieżowym.
  • Przyłączyliśmy się do UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy zrównoważonego rozwoju korporacyjnego, kładącej nacisk na stosowanie fundamentalnych zasad w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i zapobiegania korupcji przez przejrzystą sprawozdawczość.
  • Zaangażowaliśmy ponad 23 000 naszych pracowników w pierwszą kampanię zrównoważonego rozwoju dla pracowników - Inspiring Women.

Zgodnie z dążeniem C&A do zrównoważonego rozwoju, raport o globalnym zrównoważonym rozwoju będzie dostępny wyłącznie online na nowej stronie internetowej
C&A http://www.c-a.com/sustainabilityreport2015, w języku angielskim i portugalskim. Krótsza wersja zawierająca podsumowanie będzie również dostępna (w formacie pdf i drukowana) w języku angielskim i portugalskim, a także w mandaryńskim, hiszpańskim i niemieckim.

Dowiedz się więcej z pierwszego raportu C&A o globalnym zrównoważonym rozwoju na stronie http://www.c-a.com/sustainabilityreport2015.

Informacje o C&A 

C&A to wiodąca firma odzieżowa. Zatrudnia ponad 60 000 pracowników i posiada około 2000 sklepów w 23 krajach na całym świecie oraz stale rozwija swoją obecność w Internecie. Sklepy C&A Europe odwiedza dziennie ponad 2 miliony klientów, którzy szukają dobrej jakości ubrań dla całej rodziny po przystępnej cenie. C&A znajduje się w czołówce w zakresie wprowadzania innowacji dla klientów od 1841 roku i dąży do stałego oferowania odzieży dobrej jakości.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.c-a.com

KONTAKT DO PRASY:
C&A Polska Sp. z o.o
BABKA TOWER
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
ap-internet@canda.com

ŹRÓDŁO C&A Europe