Seks w wielkim mieście: czy proces urbanizacji może spowodować zwiększenie liczby urodzeń?

12 Maj, 2016, 09:30 BST Źródło Allianz Asset Management AG

MONACHIUM, May 12, 2016 /PRNewswire/ --

  • Duże miasta niesprawiedliwie określa się mianem "pułapek dzietności".  
  • Proces urbanizacji przybiera na sile, podczas gdy wskaźnik dzietności na całym świecie notuje znaczny spadek, w związku z czym te dwa trendy demograficzne zaczęły być postrzegane jako powiązane ze sobą.  
  • Ostatnie badanie wykazało jednak, że wskaźnik urodzeń w 41 największych miastach w Europie i Stanach Zjednoczonych jest w rzeczywistości o 7% wyższy niż średnia dla krajów, w których miasta te się znajdują.  
  • Nawet miasta, które cechują najwyższe koszty życiowe, w tym Londyn, Nowy Jork i Sztokholm, wykazują zwiększone wskaźniki dzietności.  

Chociaż urbanizacja była tradycyjnie łączona z obniżonymi wskaźnikami urodzeń, badania naukowe zdają się obalać mit "miejskich pułapek dzietności". Najnowsze badanie przeprowadzone przez Allianz wykazało, że wskaźnik urodzeń w 41 największych miastach w Europie i Stanach Zjednoczonych jest w rzeczywistości wyższy niż średnia dla krajów, w których miasta te się znajdują.

     (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160411/353863-INFO )

Podczas gdy ośrodki miejskie w ostatnich dekadach mierzyły się z niespotykanym dotąd wzrostem, światowe wskaźniki dzietności notowały ogromny spadek. Część demografów uważa, że czynniki przyciągające ludzi do miast, tj. łatwiejszy dostęp do edukacji, szersze perspektywy zatrudnienia dla kobiet oraz możliwości związane z planowaniem rodziny, mogą być powiązane z obserwowanym spadkiem dzietności.

Jednakże, jak wskazują najnowsze dane, miasta w rozwiniętych krajach doświadczają zjawiska, które można nazwać "mini boomem demograficznym". To, jak bardzo rozpowszechniony jest ten trend, zostało ukazane w ostatnim badaniu przeprowadzonym przez dział International Pensions firmy Allianz, będącej jednym z największych na świecie ubezpieczycieli. Badanie to wykazało, że wskaźnik urodzeń w 41 największych miastach w Europie i Stanach Zjednoczonych jest średnio o 7% wyższy niż średnia dla krajów, w których znajdują się te miasta.

W ramach wspomnianego badania, które skupiło się na kwestii dzietności w miastach europejskich i amerykańskich, obliczono wskaźniki urodzeń dla tych miast i porównano je ze wskaźnikami krajowymi.* W badaniu uwzględniono stolice europejskie oraz miasta powyżej miliona mieszkańców. Badacze wykazali, że wzorce dzietności mają charakter ponadgraniczny - pod względem najwyższych wskaźników urodzeń prym wiodą: Lisbona (+50%), Bratysława (+31%) i Birmingham w Wielkiej Brytanii (+17%). W Stanach Zjednoczonych z kolei skorygowany wskaźnik urodzeń dla Nowego Jorku był o 5% wyższy niż średnia krajowa, zaś dla Chicago o 3%, a dla Dallas o aż 17%.

"Co może wydać się zaskakujące, miasta posiadające jedne z najwyższych kosztów życia i mieszkań także wykazują zwiększony wskaźnik urodzeń w porównaniu ze średnią krajową - powiedziała Brigitte Miksa, dyrektor działu International Pensions. - Trend ten dotyczy takich miast, jak Nowy Jork, Monachium (po +5%), Londyn (+8%), Sztokholm (+13%), Kopenhaga (+14%) i Oslo (+16%)".

Do czynników zwiększających dzietność w niektórych miastach należą większe możliwości znalezienia pracy, która pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodziną, lepiej rozwinięta infrastruktura ułatwiająca dostęp do usług z zakresu opieki nad dzieckiem, rosnąca chęć posiadania dzieci wśród zamożnych par, a także wzrost imigracji.

Badacze z Allianz ostrzegają jednak, że chociaż obserwowany w miastach boom urodzeniowy jest niewątpliwie korzystnym zjawiskiem demograficznym, nie stanowi on panaceum na problem starzenia się społeczeństwa. Spośród badanych miast jedynie w Dallas i Birmingham odnotowano wskaźniki dzietności wynoszące 2,1 dzieci na 1 kobietę. Taką wartość wskaźnika uznaje się za niezbędną dla zapewnienia zastępowania pokoleń bez konieczności imigracji. W pięciu kolejnych miastach, tj. w Brukseli, Sztokholmie, Oslo, Londynie i Nowym Jorku, wskaźniki dzietności były zbliżone do wymaganej wartości. Według Brigitte Miksa wyniki te oznaczają, że "kraje muszą poszukiwać także innych sposobów na utrzymanie poziomu ludności oraz inwestować w usługi publiczne i systemy emerytalne".

Więcej informacji:

Większe miasta, więcej dzieci?

http://projectm-online.com/app/uploads/PROJECTM-Fertility-and-Cities-Demography-Special.pdf

*Zob. raport, aby zapoznać się z opisem metodologii.

Przedstawione oceny, podobnie jak w innych przypadkach, są objęte klauzulą zrzeczenia się odpowiedzialności, do której link udostępniono poniżej.

Link odsyłający: Zdjęcie dostępne na AP Images (http://www.apimages.com)

Informacje o Allianz

Uwzględniając liczbę klientów i partnerów sprzedażowych, Allianz stanowi jedną z najważniejszych społeczności finansowych. Ubezpieczając ponad 85 mln klientów prywatnych i korporacyjnych, Allianz korzysta z rozległej wiedzy, ogólnoświatowego zasięgu, pewności kapitałowej oraz solidności, aby wspierać klientów w jak najlepszym wykorzystywaniu możliwości finansowych, jednocześnie unikając i zabezpieczając ich przed różnorodnymi czynnikami ryzyka. W 2015 r. grupa zatrudniała ok. 142 tys. pracowników w ponad 70 krajach, osiągając przychody łączne w kwocie 125,2 mld euro oraz zysk operacyjny na poziomie 10,7 mld euro. Korzyści dla naszych klientów wyniosły łącznie 107,4 mld euro.

Sukces spółki świadczącej usługi z zakresu ubezpieczeń, zarządzania aktywami i wsparcia opiera się przede wszystkim na zapotrzebowaniu klientów na rozwiązania finansowe sprawdzające się także w okresie kryzysu, w związku ze starzeniem się społeczeństwa i wyzwaniami, jakie niosą z sobą zmiany klimatyczne. Przejrzystość i integralność to kluczowe elementy zrównoważonego rozwoju korporacyjnego Allianz SE.

Treść klauzuli zrzeczenia się odpowiedzialności dostępna jest pod adresem: http://projectm-online.com/legal-statement


KONTAKT:
Greg Langley
tel. +49-89-1220-7577
e-mail: greg.langley@allianzam.com

ŹRÓDŁO Allianz Asset Management AG