Słowenia wprowadza bilet komunikacji multimodalnej, dzięki któremu transport publiczny stanie się bardziej dostępny, przyjazny i atrakcyjny

25 Sier, 2016, 12:00 BST Źródło Slovenian Railways – Passenger transport

LUBLANA, Słowenia, August 25, 2016 /PRNewswire/ --

1 września w Słowenii zostanie uruchomiony system zintegrowanego transportu pasażerskiego (IPPT), który umożliwi użytkownikom swobodne korzystanie z różnych typów komunikacji publicznej bez potrzeby zakupu oddzielnych biletów. Bilet komunikacji multimodalnej wprowadza zatem w Słowenii współczesny, wydajny i przyjazny użytkownikowi system transportu publicznego. 

Bilet pasażerskiej komunikacji multimodalnej pozwala połączyć w ramach jednego systemu korzystanie z różnych środków transportu i zintegrować wykorzystanie regularnych połączeń kolejowych i autobusowych połączeń międzymiastowych w Słowenii oraz transport miejski w dwóch największych miastach tego kraju. W praktyce oznacza to, że w Słowenii pasażer może wybrać środek transportu, z którego będzie korzystać na danej trasie w oparciu o jedną kartę. "Projekt wprowadzenia zintegrowanego pasażerskiego transportu publicznego lub biletu pasażerskiej komunikacji multimodalnej to końcowy etap skomplikowanego, 15-miesięcznego przedsięwzięcia zarządzonego przez ministra infrastruktury. Projekt ten uprości korzystanie z pasażerskiego transportu publicznego w Słowenii" - powiedział mgr Boštjan Koren, dyrektor Slovenian Railways - Passenger transport, wiodącego partnera w projekcie IPPT, podkreślając znaczenie nowego systemu.

W praktyce z biletu pasażerskiej komunikacji multimodalnej będzie można korzystać w autobusach i pociągach kursujących w miastach i na połączeniach międzymiastowych od 1 września 2016 roku. W pierwszym etapie zostanie wprowadzony pojedynczy, subsydiowany bilet dla uczniów, studentów oraz dorosłych uczniów. "To najliczniejsza grupa użytkowników komunikacji publicznej. Dlatego też zdecydowaliśmy się właśnie im zaoferować usługę biletu pasażerskiej komunikacji multimodalnej. W późniejszym terminie system zostanie rozbudowany o produkty IPPT dedykowane innym kategoriom użytkowników komunikacji publicznej w Słowenii" - powiedziała Suzana Habjanič ze służby na rzecz mobilności zrównoważonej i polityki transportowej słoweńskiego Ministerstwa Infrastruktury.

Projekt skupia się nie tylko na technicznym wdrożeniu biletu pasażerskiej komunikacji multimodalnej, ale też na założeniu organizacji odpowiadającej za wdrożenie i zarządzanie systemem - od projektu koncepcji, opracowania rozwiązań systemowych i technologicznych przez testy po końcowe, praktyczne wdrożenie systemu. System IPPT bazuje na rozwiązaniach informacyjnych umożliwiających automatyczne pobieranie opłat za przejazdy i elektroniczne zarządzanie danymi znajdującymi się w systemie. Portal informacyjny http://www.ijpp.si oprócz wspierania usługi, umożliwia planowanie przejazdów, jak również zapewnia pasażerom informacje o wykorzystaniu i działaniu systemu, punktach sprzedaży, a także dostęp do formularzy elektronicznych.

Zintegrowany pasażerski transport publiczny to większa dostępność i efektywność środków transportu publicznego oraz lepsze i bardziej przyjazne usługi. "Na pierwszym miejscu stoją potrzeby europejczyków w zakresie mobilności. Dlatego też jest oddany idei spełniania tych potrzeb. Jednocześnie wspieramy rozwiązania przyczyniające się do zmniejszenia zagęszczenia ruchu, zanieczyszczenia środowiska (w tym emisji gazów cieplarnianych) i zużycia energii, jak również rozwiązania wykorzystujące alternatywne źródła energii. Mobilność zrównoważona jest akceptowalna z punktu widzenia ochrony środowiska, sprawiedliwa społecznie i stymuluje gospodarkę. Z zadowoleniem przyjmuję widomość o realizacji projektu biletu pasażerskiej komunikacji multimodalnej na potrzeby pasażerskiego transportu publicznego w Słowenii, co stanowi ważny krok na drodze do mobilności zrównoważonej. Bilet pasażerskiej komunikacji multimodalnej na potrzeby pasażerskiego transportu publicznego umożliwi multimodalne podejście w celu osiągnięcie większej prostoty i niezawodności. Mam nadzieję, że takiego rodzaju usługa zostanie wprowadzona na całym jednolitym rynku europejskim" - powiedziała Violeta Bulc, komisarz europejski ds. mobilności i transportu, podczas prezentacji systemu. 85% całkowitej wartości projektu wdrożenia zintegrowanego pasażerskiego transportu publicznego (IPPT) została sfinansowana ze środków europejskich.

ŹRÓDŁO Slovenian Railways – Passenger transport