Właśnie przeczytano:

Spółka Cambium Networks zawiadomiła o uruchomieniu bezprzewodowej platformy szerokopasmowej ePMP™ 2000 oraz nowej anteny sektorowej dla nadzwyczajnej wydajności sieci w warunkach rzeczywistych o wysokim poziomie zakłóceń

Wiadomości dostarczone przez

Cambium Networks

07 Jun, 2016, 14:00 BST