Właśnie przeczytano:

Spółka Cambium Networks zawiadomiła o uruchomieniu bezprzewodowej platformy szerokopasmowej ePMP™ 2000 oraz nowej anteny sektorowej dla nadzwyczajnej wydajności sieci w warunkach rzeczywistych o wysokim poziomie zakłóceń

Wiadomości dostarczone przez

Cambium Networks

Jun 07, 2016, 09:00 ET