Właśnie przeczytano:

TÜV SÜD wydał firmie JA Solar świadectwo kwalifikacji laboratorium CTF

Wiadomości dostarczone przez

JA Solar Holdings Co., Ltd.

16 May, 2016, 06:00 BST