Ugoda na kwotę 197,6 miliona dolarów obejmie klientów branży spedycji w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego

20 Lip, 2015, 14:10 BST Źródło Cotchett, Pitre & McCarthy, LLP Źródło ,Gustafson Gluek, PLLC Źródło

SAN FRANCISCO, 20 lipca 2015 r. /PRNewswire/ -- Następująca informacja opublikowana została przez kancelarie prawnicze Cotchett, Pitre & McCarthy, LLP; Gustafson Gluek PLLC; Lockridge Grindal Nauen P.L.L.P oraz Lovell Stewart Halebian Jacobson LLP.

Klientom indywidualnym lub biznesowym, którzy skorzystali z usług pewnych firm spedycyjnych mogą przysługiwać potencjalnie wysokie odszkodowania gotówkowe w wyniku ugody z tytułu pozwu zbiorowego. W tej sprawie jest to już drugie ogłoszenie. Ugody udało się już pozyskać w przypadku kolejnych 19 pozwanych, którzy dołączyli do grona poprzednich 10 firm. Pełna lista pozwanych w sprawie dostępna jest na stronie internetowej ugody: www.FreightForwardCase.com.    

Ugody są wynikiem procesu dotyczącego zarzutu, że pewne firmy spedycyjne w sekrecie uzgodniły między sobą ceny usług spedycyjnych na całym świecie, włączywszy trasy w USA oraz między USA i Chinami, Hongkongiem, Japonią, Tajwanem, Indiami, Niemcami, Wielką Brytanią i innymi częściami Europy. Niektóre z pozwanych firm (zwane „pozwanymi ugodowymi") poszły na ugody, zaprzeczając jednak, że postąpiły niezgodnie z przepisami. Proces trwa nadal odnośnie tych firm, które nie zgodziły się na ugodowe rozwiązanie sprawy.

Spedytorzy świadczą usługi transportowe i logistyczne, włączywszy organizację transportu towarów drogą powietrzną i morską, a które mogą obejmować pomocniczy transport kolejowy lub ciężarowy, zarówno krajowy, jak i międzynarodowy. Usługi mogą także dotyczyć czynności pobocznych takich, jak odprawa celna, magazynowanie i obsługa naziemna.

Członka pozwu zbiorowego może dotyczyć co najmniej jedna ugoda, jeżeli 1) dokonał bezpośredniego zakupu usług spedycyjnych, 2) od jednej z firm będącej ugodowym lub nieugodowym pozwanym, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej, 3) między 1 stycznia 2001 roku a 4 stycznia 2011 roku, 4) na terenie USA lub poza USA odnośnie transportu wewnątrz, do lub z USA. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w pełnym komunikacie umieszczonym na stronie www.FreightForwardCase.com, włączywszy informacje na temat tego, kto może być członkiem pozwu zbiorowego.

Pozwani ugodowi ustanowią fundusz ugodowy opiewający na kwotę co najmniej 197,6 miliona dolarów. Kwota odszkodowania dla każdego z klientów zostanie określona zgodnie z planem podziału, który dostępny jest na stronie www.FreightForwardCase.com.

Ważne informacje

  • W celu uzyskania wypłaty odszkodowania z tytułu ugody klienci muszą przesłać formularz roszczenia przez internet lub pocztą tradycyjną do 31 marca 2016 r. Klienci, którzy już złożyli formularz roszczenia w pierwszej turze ugody nie muszą ponownie przesyłać formularza, ponieważ roszczenie zostanie automatycznie uregulowane w drugiej turze.
  • Klienci, którzy nie podejmą żadnych kroków nie otrzymają odszkodowania i tym samym zrzekną się prawa do wniesienia roszczenia przeciwko pozwanym.
  • Klienci, którzy chcą zachować prawo do wniesienia roszczenia przeciwko pozwanym ugodowym muszą zaznaczyć własną wyłączność do 18 września 2015 r.
  • Klienci, którzy objęci są ugodami mogą zgłosić swoje obiekcje co do nich do 18 września 2015 r.

Dnia 2 listopada 2015 r. odbędzie się rozprawa, w trakcie której sąd rozważy, czy zatwierdzić (1) ugody oraz (2) wniosek o uznanie opłat adwokackich w wysokości do 33% kwoty funduszu ugodowego plus odsetki i zwrot kosztów procesowych. Pod koniec procesu adwokaci mogą zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie każdemu przedstawicielowi pozwu zbiorowego kwoty nieprzekraczającej 75 000 dolarów w ramach uznania wkładu każdego z przedstawicieli w uzyskanie funduszy dla całej grupy.

Więcej informacji na temat ugody i praw członków pozwu zbiorowego można pozyskać na stronie www.FreightForwardCase.com, pod numerem telefonu 1-877-276-7340 (USA i Kanada) lub 1-503-520-4400 (numer międzynarodowy) lub pod adresem: Freight Forwarders Claims Administrator, P.O. Box 3747, Portland, OR, 97208-3747.

ŹRÓDŁO Cotchett, Pitre & McCarthy, LLP; Gustafson Gluek, PLLC; Lockridge Grindal Nauen P.L.L.P and Lovell, Stewart, Halebian, Jacobson LLP