W trakcie "Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi" pacjenci, ich opiekunowie i pracownicy ochrony zdrowia jednoczą się pod hasłem "Wierni naszym celom"

19 Wrz, 2016, 07:01 BST Źródło European Head and Neck Society

BRUKSELA, September 19, 2016 /PRNewswire/ --

- Rozpoczyna się IV Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W programie przewidziano szereg wydarzeń mających na celu podniesienie świadomości na temat nowotworów tego typu oraz promujących ich wczesną diagnostykę;  

- W tym roku pod hasłem przewodnim, które brzmi " Wierni naszym celom", usłyszymy wypowiedzi pacjentów i ich opiekunów, pracowników służby zdrowia oraz przedstawicieli władz wspierających osoby dotknięte nowotworami głowy i szyi;  

- Nowotwory tego typu zajmują siódme miejsce pod względem zapadalności, każdego roku dotykając na całym świecie 686 tys. osób.   

Dziś, na rozpoczęcie IV Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi (19-23 września), Europejskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi (EHNS) oraz organizatorzy kampanii Make Sense zapowiedzieli szereg wydarzeń, które mają na celu zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat czynników ryzyka związanych z tymi nowotworami oraz ich objawów. Przyczyni się to do wcześniejszego diagnozowania pacjentów.

Zeszłoroczna kampania spotkała się z uznaniem, w związku z czym w tym roku hasło przewodnie to "Wierni naszym celom", co ma być zachętą do większej jedności między pacjentami i ich opiekunami, pracownikami ochrony zdrowia oraz przedstawicielami władz. Wszystko to z myślą o podniesieniu jakości wszystkich aspektów procesu diagnostyki i leczenia.

"Przez ostatnie trzy lata zespół i uczestnicy projektu Make Sense pracowali niezwykle ciężko na to, by kampania odbiła się jak najszerszym echem. Z przyjemnością weźmiemy udział w kolejnej, czwartej już edycji tego wydarzenia. Nadal jednak przed nami jeszcze wiele pracy, choć nie ustajemy w wysiłkach na rzecz zwiększania powszechnej świadomości o oznakach i symptomach nowotworów głowy i szyi, jak również zachęcamy wszystkich do badania się pod kątem tych chorób. Stawką jest tu przecież ludzkie życie - powiedział René Leemans, przewodniczący EHNS oraz profesor i szef oddziału chirurgii otolaryngologicznej oraz leczenia nowotworówgłowy i szyi wchodzącego w skład Centrum Medycznego Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie. - W ostatnich latach byliśmy świadkami coraz większych postępów w obszarze terapii raka głowy i szyi. Naszym celem jest wspieranie tego trendu, z korzyścią dla pacjentów".

Jako że stale obserwujemy zmiany w obszarze diagnostyki i leczenia nowotworów, w tym roku organizatorzy wydarzenia szczególną uwagę poświęcili kwestii zapewnienia wszystkim zainteresowanym stronom dostępu do rzetelnych informacji o tych chorobach, co powinno pozwolić na optymalizację diagnostyki oraz lepszą opiekę nad pacjentami. Do działań z tym związanych należy zaktualizowanie treści, przeprojektowanie i uruchomienie nowej strony internetowej Make Sense, zorganizowanie w różnych miejscach Europy "dni wczesnej diagnostyki", podczas których będzie się można poddać bezpłatnym badaniom przesiewowym w kierunku wczesnego wykrycia głowy i szyi, i wreszcie promowanie wiedzy o chorobie i jej objawach wśród uczniów i starszej młodzieży.

Na nowej stronie Make Sense zamieszczono interaktywną mapę, na której widać, w którym miejscu świata aktualnie odbywają się wydarzenia związane z kampanią.

Nowa odsłona strony internetowej Make Sense

W swej odświeżonej, bardziej intuicyjnej odsłonie strona projektu Make Sense sprzyja większemu zaangażowaniu pacjentów, ich opiekunów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także przybliża sedno problemu szerszemu gronu odbiorców.

Nową stronę można już przeglądać, jak również dowiedzieć się więcej o lokalnych wydarzeniach związanych z Europejskim Tygodniem Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi pod adresem: http://makesensecampaign.eu/

Zrozumieć HPV

Jednym z największych osiągnięć w ostatnim czasie, jeśli chodzi o nowotwory regionu głowy i szyi, było poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Więcej informacji o HPV w kontekście tych nowotworów znaleźć można pod tym adresem: http://makesensecampaign.eu/en/cancer-information/hpv-in-head-and-neck-cancer/; nowe materiały na ten temat dostępne są do pobrania tutaj: http://makesensecampaign.eu/en/resources/#Leaflets

Jak zaangażować się w kampanię?

Wszystkie osoby pragnące zaangażować się w kampanię i pomóc jej organizatorom w promowaniu wiedzy o nowotworach regionu głowy i szyi mogą:

- dołączyć do wymiany opinii na Twitterze, korzystając z hashtaga #UnitingVoices;

- śledzić kampanię na Facebooku, w tym opublikować swoje nagranie video na stronie kampanii, oznaczając je hashtagiem #UnitingVoices;

- odwiedzić któryś z lokalnych ośrodków otwartych z okazji "dnia wczesnej diagnostyki" i wziąć udział w wydarzeniach organizowanych w ramach "lokalnych dni promowania wiedzy" http://makesensecampaign.eu/en/current-activities/;

- zachęcić innych do rozmowy - pobierz nasze ulotki i plakaty, aby promować wiedzę o rakach głowy i szyi: http://makesensecampaign.eu/en/resources/.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.makesensecampaign.eu

Kampania Make Sense

Kampania Make Sense organizowana przez Europejskie Towarzystwo Leczenia Nowotworów Regionu Głowy i Szyi (EHNS) ma na celu zwiększanie świadomości społeczeństwa o nowotworach tego typu, a w dłuższym rozrachunku polepszenie perspektyw terapeutycznych dla dotkniętych nimi pacjentów. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację działań edukacyjnych i profilaktycznych

- zwiększanie wiedzy społeczeństwa o oznakach i symptomach choroby

- promowanie wczesnych badań przesiewowych, diagnostyki i kierowania na leczenie

Kampania Make Sense prowadzona jest przy wsparciu Merck and Boehringer Ingelheim.

EHNS  

Europejskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi (EHNS) to międzynarodowe stowarzyszenie o charakterze niezarobkowym non-profit, którego siedziba znajduje się w Belgii. W skład EHNS wchodzą osoby prywatne, organizacje krajowe i międzynarodowe oraz związane z nimi grupy badawcze, które zajmują się zagadnieniami związanymi z badaniami, szkoleniami i leczeniem raka głowy i szyi z obszaru całej Europy. Członkami EHNS mogą też jednak zostać osoby z innych części świata. Misją EHNS jest wspieranie wymiany wiedzy na temat wszystkich aspektów chorób nowotworowych głowy i szyi oraz promowanie najwyższych standardów badań, edukacji i szkoleń, a także profilaktyki i opieki nad pacjentami. Więcej informacji o Towarzystwie znaleźć można na stronie http://www.ehns.org

Nowotwory głowy i szyi  

Nowotworami głowy i szyi nazywane są wszystkie odmiany nowotworów, które powstają w regionie głowy i szyi, w tym obrębie ust i języka (tj. jamy ustnej), gardła (jama gardłowej) i krtani, nie obejmując oczu, mózgu, uszu ani przełyku. Nowotwory te powstają w komórkach nabłonka płaskiego, które wyściełają wilgotne, pokryte śluzówką powierzchnie wewnątrz głowy i szyi, np. w jamie ustnej, nosie czy gardle.

Kluczowe fakty

- Nowotwory regionu głowy i szyi zajmują wśród nowotworów 7. miejsce pod względem zapadalności na świecie.

- Występują o połowę rzadziej niż rak płuc, ale dwa razy częściej niż rak szyjki macicy.

- U około 60% osób nowotwór regionu głowy i szyi diagnozowany jest w stadium zaawansowanym.

- Około 60% osób z zaawansowanym stadium choroby umrze w ciągu pięciu lat od postawienia diagnozy.

- Prawdopodobieństwo zachorowania jest od dwóch do trzech razy wyższe w przypadku mężczyzn, aczkolwiek obserwuje się wzrost zapadalności na te nowotwory wśród kobiet.

- Nowotwory regionu głowy i szyi najczęściej dotykają osób powyżej 40. roku życia, jednak ostatnio odnotowano większą liczbę zachorowań w grupie osób młodszych.

KONTAKT:
Edward Brightman
tel. +44(0)20-3595-2430
e-mail: edward@makesensecampaign.eu
-
Karley Ura
tel.+44(0)20-3595-2415
e-mail: karley@makesensecampaign.eu

ŹRÓDŁO European Head and Neck Society