Współtwórca PayPal i sponsor Facebooka Peter Thiel inwestuje w Deposit Solutions, europejskiego dostawcę technologicznych innowacji w usługach finansowych

08 Sty, 2016, 14:44 GMT Źródło Deposit Solutions GmbH

HAMBURG, Niemcy, January 8, 2016 /PRNewswire/ --

Peter Thiel, pionier technologicznych innowacji w usługach finansowych, współtwórca Paypal oraz pierwszy zewnętrzny inwestor portalu Facebook, zainwestował w hamburską spółkę Deposit Solutions GmbH, która tworzy obecnie pierwszą w Europie platformę depozytów detalicznych opartą na otwartej architekturze. Jego inwestycja stanowi uzupełnienie wrześniowej rundy finansowania przeprowadzoną przez FinLab AG, czołowego niemieckiego inwestora z sektora technologicznych innowacji w usługach finansowych, w ramach której zebrano ogółem 6,5 mln euro. Do aktualnych inwestorów należy e.ventures działające w sektorze funduszy venture capital (pierwszy inwestorem instytucjonalny, który udzielił wsparcia spółce), a także tzw. anioły biznesu - Stefan Wiskemann, Stefan Glänzer i Christoph Linkwitz. Bieżąca runda finansowania ma ułatwić wejście Deposit Solution na rynki całej Europy praz wypromować opracowaną przez tę spółkę wyjątkową, opartą na otwartej architekturze markę detaliczną ZINSPILOT.

Deposit Solutions: otwarta, ogólnoeuropejska architektura depozytów oszczędnościowych

Thiel najbardziej znany jest ze wspierania spółek oferujących technologie transformacyjne. Deposit Solutions pragnie przekształcić wart 9 bilionów europejski rynek oszczędnościowych depozytów detalicznych w oparciu o wyjątkowe podejście typu b-to-b ("business to business"). Autorska technologia Deposit Solutions, którą spółka opracowywała przez kilka lat, od 2011 r., czyli samego początku istnienia, umożliwia europejskim bankom poszukującym środków pieniężnych (tzw. "bankom produktowym") przedstawianie swoich ofert oszczędnościowych na platformie o otwartej architekturze, dzięki czemu banki detaliczne ("banki klienckie") mogą prezentować swoim własnym klientom wszystkie produkty oszczędnościowe oferowane przez inne banki. Istotą tego innowacyjnego rozwiązania jest umożliwienie klientom banku korzystania z wszystkich ofert oszczędnościowych za pośrednictwem jednego konta prowadzonego przez ich bank, bez konieczności zakładania kilku kont w wielu bankach.

To wyjątkowe rozwiązanie przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom: bank detaliczny może oferować klientom najkorzystniejsze stopy oprocentowania, nie ryzykując utraty tych klientów na rzecz innego banku, a jednocześnie efektywnie kontrolując nadmierny poziom płynności. Z kolei osobom gromadzącym oszczędności wystarczy tylko jedno, główne konto w ich lokalnym banku, za pomocą którego mogą korzystać z wielu produktów oszczędnościowych w taki sam prosty sposób, w jaki mogliby nabyć udziały czy fundusze wzajemne. Natomiast banki poszukujące detalicznych źródeł finansowania mogą gromadzić transgraniczne depozyty detaliczne w ramach własnych bilansów płatniczych, uzyskując bezpośredni dostęp do szerokiego grona klientów, bez konieczności prowadzenia kosztownych kampanii marketingowych czy posiadania własnej infrastruktury detalicznej.

Własna technologia rewolucjonizująca łańcuch wartości dla osób oszczędzających i banków detalicznych.

Platforma działa w oparciu o sprawdzoną technologię. Od 2011 r. Deposit Solutions pośredniczyło w operacjach depozytowych o wartości ponad 1 mld euro w ramach różnych aplikacji typu b-to-b. Ponadto w 2014 r. spółka uruchomiła własną markę detaliczną ZINSPILOT z myślą o bezpośrednim przekazywaniu wybranych ofert oszczędnościowych zebranych na platformie klientom w Niemczech, którzy gromadzą oszczędności.

Twórca platformy Tim Sievers wyjaśnia: "Wprowadzamy na rynek depozytów detalicznych rozwiązanie, które od dawna stanowi standard dla innych produktów bankowych, takich jak fundusze wzajemne czy kredyty hipoteczne, a mianowicie otwartą architekturę dla bezpośrednio dostępnych produktów depozytowych o określonym okresie obowiązywania. Wprowadzenie tej innowacji umożliwia bankom wejście na wyższy poziom obsługi klienta oraz osiągnięcie wyższej wydajności w obszarze depozytów detalicznych. Przyczyniamy się ponadto do kształtowania jednolitego, ogólnoeuropejskiego rynku bankowego, którego powstanie postulują zarówno politycy, jak i organy regulacyjne".

Peter Thiel dodaje: "Dzięki przyjęciu wyjątkowego podejścia Deposit Solutions rewolucjonizuje łańcuch wartości w obszarze depozytów detalicznych, zapewniając istotne korzyści zarówno oszczędzającym, jak i bankom. Dostarcza ona przejrzystą i konkurencyjną alternatywę opartą na własnej technologii, dzięki czemu może stać się nowym dostawcą usług typu back-end na europejskim rynku depozytów detalicznych".

Deposit Solutions GmbH

Deposit Solutions GmbH jest spółką działającą w obszarze technologicznych innowacji w usługach finansowych, tworzącą pierwszą w Europie platformę depozytów detalicznych o otwartej architekturze. Od 2011 r. spółka, której siedziba znajduje się w Hamburgu, pośredniczyła w operacjach depozytowych o wartości przekraczającej 1 mld euro w ramach różnych aplikacji typu b-to-b. Własna technologia spółki umożliwia bankom poszukującym detalicznych źródeł finansowania przedstawianie ofert oszczędnościowych za pośrednictwem platformy o otwartej architekturze. Inne banki korzystające z platformy mogą przekazywać te oferty bezpośrednio do swoich własnych klientów, którzy mogą z nich skorzystać bez konieczności otwierania nowego rachunku w innym banku. Deposit Solutions posiada ponadto własną markę detaliczną ZINSPILOT, w ramach której wybrane oferty depozytowe jej partnerów przekazywane są bezpośrednio osobom gromadzącym oszczędności.

KONTAKT:
Neele Wulff
redRobin. Strategic Public Relations GmbH
tel. +49-(0)40-692-123-23
e-mail: wulff@red-robin.de


ŹRÓDŁO Deposit Solutions GmbH