Zdrowie i samopoczucie kobiet w centrum uwagi firmy Merck

22 Lut, 2016, 16:30 GMT Źródło Merck KGaA

DARMSTADT, Niemcy, February 22, 2016 /PRNewswire/ --

- Dział Consumer Health firmy Merck przejmuje inicjatywę w odpowiedzi na wyzwania w zakresie zdrowia i samopoczucia kobiet na całym świecie; 

- Specjaliści z całego świata dołaczą do debaty, aby omówić najlepszy z możliwych sposobów niwelowania różnic pomiędzy przyszłą wizją a rzeczywistością; 

- Wyniki ogólnoświatowego badania Economist Intelligence Unit (EIU) zleconego przez Consumer Health ukazują wysiłki partnerów społecznych ukierunkowane na rozszerzenie kwestii dobrego samopoczucia poza obszar zdrowia. 

Firma Merck, lider w obszarze nauki i technologii, przejęła inicjatywę w odpowiedzi na wyzwania w zakresie zdrowia i samopoczucia kobiet należących do różnych kultur oraz znajdujących się w różnych okresach życia. Podczas "Ogólnoświatowej debaty Consumer Health 2016", która odbyła się w dniu dzisiejszym w ogólnoświatowej siedzibie firmy w Darmstadt (Niemcy), międzynarodowy panel, w skład którego weszli wykładowcy akademiccy, specjaliści z obszaru zdrowia publicznego, przywódcy organizacji pozarządowych i specjaliści z obszaru biznesu, wspólnie ze starszymi członkami zarządu Merck, omówili najlepszy z możliwych sposobów niwelowania różnic pomiędzy przyszłą wizją zdrowia i samopoczucia kobiet a rzeczywistością panującą w różnych krajach świata.

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160202/328976LOGO )

     (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160218/334624 )

Belen Garijo, członek zarządu Merck i dyrektor generalny ds. opieki zdrowotnej, podkreślił: "Zdrowie i samopoczucie kobiet znajduje się w centrum strategicznych priorytetów firmy Merck w obszarze opieki zdrowotnej. Będąc wiodącym dostawcą produktów i usług z zakresu opieki zdrowotnej, sponsorujemy szereg inicjatyw z obszaru odpowiedzialności korporacyjnej, mających na celu ułatwienie ochrony oraz poprawę stanu zdrowia naszych pracowniczek, jak również aktywne uczestnictwo w ogólnoświatowych partnerstwach publiczno-prywatnych, ukierunkowanych na zaspakajanie potrzeb zdrowotnych kobiet w regionach rozwiniętych i rozwijających się".

Punktem wyjściowym dzisiejszej debaty była biała karta Economist Intelligence Unit, sponsorowana przez dział Consumer Health firmy Merck, pt. "Zdrowie i samopoczucie kobiet: ewoluujące definicje i praktyki". Wyniki badania, które skupiło się na kobietach, specjalistach merytorycznych i urzędnikach ds. zdrowia publicznego w Indiach, Meksyku, Brazylii, Francji i Niemczech, w dniu dzisiejszym zostały zaprezentowane po raz pierwszy.

Uta Kemmerich-Keil, dyrektor generalny i prezes działu Consumer Health firmy Merck, powiedział: "Kobiety na całym świecie podejmują działania w celu podnoszenia standardów swojego życia, a zapewnienie zdrowia i dobrego samopoczucia stanowi istotę tych działań. Kobiety mają dużą szansę dożycia wieku 100 lat, a ich celem jest jak najpełniejsze przeżywanie każdego roku, w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Co ciekawe, kobiety na całym świecie często przyjmują rolę opiekunek czuwających nad zdrowiem i samopoczuciem swoich bliskich oraz edukujących członków swoich rodzin w tym zakresie. Kobiety stanowią także większość wśród osób wykonujących zawody z obszaru służby zdrowia, mając tym samym największy wpływ na zdrowie i samopoczucie członków swoich społeczności. Niemniej jednak istnieją znaczne bariery w dostępie do usług z zakresu zdrowia i dobrego samopoczucia, które mogą mieć dla kobiet długofalowe skutki, rzutując m. in. na ich wydajność i jakość życia. To właśnie te kwestie pragniemy poruszyć podczas debaty, mając nadzieję, że partnerzy społeczni z całego świata zaczną poszukiwać w wyższym stopniu zintegrowanych podejść i zrównoważonych rozwiązań".

Uczestnicząca w wydarzeniu i zabierająca głos w dyskusji Katja Iversen, dyrektor generalny organizacji pozarządowej Women Deliver o ogólnoświatowym zasięgu działań, posiadającej siedzibę w USA, powiedziała: "Ostatnie dwudziestolecie pokazało, że opłaca się inwestować w zdrowie i samopoczucie kobiet. Mogliśmy dostrzec ogromne postępy w niektórych obszarach, przede wszystkim pod względem eliminowania niektórych chorób, ale także pod względem optymalizacji możliwości kobiet i zapewnienia im poczucia spełnienia i satysfakcji. Pewne wyzwania pozostają jednak aktualne, a postępy w realizacji celów są nierówne w niektórych regionach, a nawet w obrębie poszczególnych krajów, co pokazują ujawnione dziś dane".

Angela Spatharou, partner oraz wiodący specjalista w obszarze opieki zdrowotnej na region Ameryki Łacińskiej w McKinsey & Company w Meksyku, dostrzegła kluczową rolę przemysłu w niwelowaniu różnic pomiędzy pragnieniami kobiet dotyczącymi dobrego samopoczucia a rzeczywistymi doświadczeniami, o których mówi raport EIU, poprzez zapewnianie dostępu do najwyższej jakości usług, produktów i informacji. Z kolei Alexandra Wyke, dyrektor generalny PatientView, uznała za niezwykle istotne większe skupienie się sektora zdrowia publicznego i sektora prywatnego na rzeczywistych pragnieniach kobiet dotyczących ich zdrowia i samopoczucia.

Sanghita Bhattacharyya, starszy specjalista ds. zdrowia publicznego w Fundacji na Rzecz Zdrowia Publicznego w Indiach, stwierdziła podczas dzisiejszej debaty: "Poza wąską elitą, kobiety w Indiach wykazują ograniczone zaangażowanie w działania na rzecz własnego zdrowia i samopoczucia. Polityka w obszarze zdrowia publicznego poświęca mało uwagi samopoczuciu kobiet niebędących w okresie rozrodczym. Już samo to świadczy o oczekiwaniach ukierunkowanych płciowo, w ramach których nawet decydenci nie patrzą na kobiety inaczej, jak tylko przez pryzmat odgrywanej przez nie roli matki i opiekunki".

Europejski punkt widzenia przedstawił podczas debaty prof. dr Hilke Brockmann z Uniwersytetu Jacobsa w Bremie (Niemcy), wyjaśniając: "Kluczową kwestią, do której odnosi się raport EIU jest podejście do subiektywnego i obiektywnego charakteru samopoczucia. Rozwiązanie tkwi w nowym sposobie porównania samopoczucia na różnych etapach życia i w różnych kulturach, mając na uwadze fakt, iż dobre samopoczucie - jak ukazuje raport EIU - zależy w większym stopniu od naszej percepcji niż od konkretnych czynników".

Zamykając debatę, Uta Kemmerich-Keil oświadczył: "Badanie EIU stanowi istotną bazę oceny i dowodów wskazujących na konieczność podjęcia szerszych działań, w celu zniwelowania różnicy pomiędzy pożądaną a bieżącą sytuacją w zakresie zdrowia i samopoczucia kobiet. Jednakże dla wielu z nas sama debata i opublikowanie raportu nie wystarczą. Pragniemy bowiem, aby podjęta dyskusja była kontynuowana. Mam nadzieję, że żywa debata prowadzić będzie do zwiększonej świadomości omawianej kwestii oraz, że wspólnie możemy zapewnić, iż zdrowie i samopoczucie kobiet pozostaną kwestią najwyższej wagi".

Po zakończeniu dzisiejszej debaty dział Consumer Health firmy Merck zobowiązał się do kontynuowania przez cały rok 2016 rok dyskusji na temat samopoczucia kobiet w krajach rozwijających się i rozwiniętych, jak również do inwestowania w zdrowie i samopoczucie kobiet, zapewniania informacji o zdrowiu i samopoczuciu oraz realizowania programów politycznych z tego zakresu.

Nota dla edytorów:

- Ogólnoświatowa debata zorganizowana przez dział Consumer Health, pt. "Odpowiedź na różnorodne wyzwania w zakresie zdrowia i samopoczucia kobiet na całym świecie" odbędzie się w Darmstadt (Niemcy), w dniu 22 lutego 2016 roku,

- Dalsze informacje, w tym dotyczące badania EIU, są dostępne pod adresem: http://www.merck-consumer-health.com/en/industry/industry.html,

- Dział Consumer Health firmy Merck na portalu Twitter: https://twitter.com/merck_ch.

Wszystkie informacje prasowe dotyczące Grupy Merck są rozpowszechniane za pośrednictwem poczty elektronicznej i jednocześnie publikowane w serwisie internetowym Grupy Merck. Po przejściu na stronę http://www.merckgroup.com/subscribe można przeprowadzić rejestrację online, zmienić wybrane ustawienia lub zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Dział Consumer Health firmy Merck 

Marki działu Consumer Health firmy Merck, takie jak Dolo-Neurobion®, Neurobion®, Bion®, Seven Seas®, Nasivin® oraz Femibion® należą do najbardziej innowacyjnych marek na kluczowych rynkach. Produkty te są owocem zaawansowanych badań naukowych i cieszą się zaufaniem konsumentów z całego świata. Dział Consumer Health działa na ponad 40 rynkach na świecie, zatrudniając ponad 2 700 pracowników. Od roku 2014 portfolio działu obejmuje marki o łącznych rocznych przychodach rzędu 1 mld USD. Consumer Health, należący do sektora opieki zdrowotnej, jest działem Grupy Merck z siedzibą główną w Darmstadt (Niemcy). Więcej informacji dostępnych jest pod adresami: http://www.merck-consumer-health.com oraz https://twitter.com/merck_ch.

Merck 

Firma Merck jest liderem w branży usług zdrowotnych, nauk przyrodniczych oraz materiałów o wysokich parametrach technologicznych. Ok. 50 tys. pracowników firmy pracuje na rzecz poprawy jakości życia pacjentów - od terapii biofarmaceutycznych nakierowanych na leczenie raka lub stwardnienia rozsianego, poprzez najnowocześniejsze systemy badań naukowych i produkcji, po ciekłe kryształy do produkcji smartfonów i telewizorów LCD. W roku 2014 Merck osiągnął sprzedaż na poziomie 11,3 mld EUR w 66 krajach.

Założona w 1668 roku firma Merck jest najstarszą firmą branży farmaceutycznej i chemicznej na świecie. Rodzina, która założyła spółkę, pozostaje do dziś większościowym udziałowcem notowanej na giełdzie grupy. Merck z siedzibą w Darmstadt (Niemcy) posiada światowe prawa do nazwy i marki Merck. Jedynym wyjątkiem jest Kanada i USA, gdzie spółka występuje pod nazwami EMD Serono, MilliporeSigma oraz EMD Performance Materials.

KONTAKT:
Lars Atorf
tel. +49-6151-856-3114


ŹRÓDŁO Merck KGaA