Znaczny zwrot wśród europejskich przedsiębiorstw rodzinnych

24 List, 2015, 08:01 GMT Źródło KPMG LLP

PARYŻ, November 24, 2015 /PRNewswire/ --

Działanie poza obszarem UE oraz szukanie nowych źródeł finansowania inwestycji nowym kierunkiem rozwoju firm rodzinnych. 

Europejskie trendy w obszarze przedsiębiorstw rodzinnych: Współczesne czasy?  

Wbrew swojemu tradycyjnemu wizerunkowi, przedsiębiorstwa rodzinne w Europie patrzą w przyszłość z rosnącym optymizmem, wykazując chęć dostosowywania się do nowych tendencji rynkowych oraz potencjału w tym zakresie. 

Rodzinne przedsiębiorstwa okazały się być zarówno efektywne, jak i odporne na wahania koniunktury. Ich rola w gospodarce jest bezdyskusyjna. Wystarczy spojrzeć na Europę, gdzie 14 mln rodzinnych przedsiębiorstw zapewnia ponad 60 mln etatów w sektorze prywatnym (źródło: stowarzyszenie European Family Businesses). W różnych krajach stanowią one od 55% do 90% wszystkich firm (źródło: stowarzyszenie European Family Businesses), począwszy od małych sklepików osiedlowych, a skończywszy na dużych korporacjach.

Wiele przedsiębiorstw rodzinnych coraz częściej szczyci się swoimi "rodzinnymi" korzeniami, starając się demonstrować własny, unikalny przepis na długotrwały wzrost i sukces - budowanie na potencjale rodziny oraz aktywne dostosowywanie się do nowych sytuacji i ciągłych zmian na rynku. Sektor europejskich przedsiębiorstw rodzinnych będzie się dalej rozwijać, ulegać strategicznym przekształceniom i wykorzystywać zagraniczne możliwości, jednocześnie dążąc do wzrostu profesjonalizmu poprzez udoskonalanie zarządzania i zatrudnianie specjalistów spoza rodziny. Pomimo zmagań z szeregiem trudnych wyzwań, firmy te udowadniają, że są w stanie łatwo się dostosowywać i podejmować szybkie decyzje, co wróży rodzinom i prowadzonym przez nie przedsiębiorstwom świetlaną przyszłość.

75% europejskich przedsiębiorstw rodzinnych z optymizmem patrzy w przyszłość

O ile gospodarka unijna wydaje się być wątła i niestabilna, europejskie firmy rodzinne wykazują rosnącą pewność siebie i stały wzrost. Ponad połowa ankietowanych (58%) biorących udział w najnowszej ankiecie KPMG stwierdziła wzrost obrotów na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy, a 46% przyjęcie do pracy nowego personelu. Charakteryzując się wiarą we własne możliwości, trzy czwarte (75%) ankietowanych firm rodzinnych przewiduje dalszy wzrost i nowe inwestycje w kolejnym roku.

Europejskie firmy rodzinne wykorzystują globalne możliwości gospodarcze

Europejskie przedsiębiorstwa rodzinne intensyfikują wysiłki zagraniczne, poddając w wątpliwość powszechne przekonanie, że są mniej skłonne do rozwoju w skali międzynarodowej. Spośród ankietowanych spółek 74% już prowadzi działalność poza granicami kraju, podczas gdy dwa lata temu odsetek ten wynosił 60%.

Co więcej, blisko co czwarte z nich (23%) planuje dalsze inwestycje w rozwój działalności zagranicznej. Najczęściej podawanymi przez nich priorytetami na najbliższe dwa lata jest zdobywanie nowych rynków i rozszerzanie eksportu swoich towarów.

Pomimo panującego w opinii publicznej błędnego przekonania, firmy rodzinne są otwarte na nowe źródła finansowania i chętnie oferują odpowiednim inwestorom udziały w swoim kapitale

Przez odpowiednich inwestorów rozumie się przede wszystkim takich, którzy mają podobny apetyt na ryzyko gospodarcze i związane z nim ewentualne zyski, a także kierują się podobnymi wartościami i podejściem do danego rodzaju działalności. Takim typem "odpowiedniego" inwestora okazują się być zamożni klienci indywidualni (ang. High-net-worth individuals; HNWI). 42% firm rodzinnych było już przedmiotem inwestycji bezpośrednich od takich klientów, z czego dla 92% z nich było to pozytywne doświadczenie.

Inne najważniejsze wnioski raportu:

- Europejskie firmy rodzinne wykazują się zdolnością łatwego dostosowywania do środowiska i są chętne do podejmowania szybkich decyzji o strategicznym znaczeniu: 41% ankietowanych planuje strategiczne zmiany w swojej działalności w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wśród najczęstszych rozwiązań wymieniano przekazanie zarządzania spółką kolejnemu pokoleniu (26%) lub jej sprzedaż (21%). Obydwa kroki wiążą się z radykalnymi zmianami w zakresie stylu zarządzania i struktury własnościowej;

- Dążąc do dalszego wzrostu, wielu właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych podejmuje kroki w kierunku wzrostu profesjonalizacji w firmie: udoskonalają swoje struktury zarządzania i zatrudniają osoby trzecie. W 88% z nich już funkcjonują formalne mechanizmy zarządzania, a 76% posiada w zarządzie osoby spoza rodziny;

- Przedsiębiorstwa rodzinne rozszerzają swoją działalność filantropijną: 34% ankietowanych uważa ją za istotny element swojej działalności, natomiast jeszcze dwa lata temu było to 18%. Firmy rodzinne pozostają jednak najczęściej "cichymi bohaterami" - ich działania filantropijne mają zwykle charakter lokalny i nie odbijają się szerokim echem.

Pomimo silnego dążenia do wzrostu i znacznego potencjału w tym zakresie, firmy rodzinne zmagają się z poważnymi wyzwaniami, które mogą stawać na ich drodze do sukcesu. Do najważniejszych problemów należy zaliczyć konkurencję, pozyskiwanie i zatrzymywanie u siebie nowych pracowników oraz spadek opłacalności. Rozmiar przedsiębiorstwa ma także wpływ na jego możliwości w zakresie rozwoju i konkurencyjności. Czasami, aby sprostać powyższym wyzwaniom, właściciele przedsiębiorstw zmuszeni są do podejmowania trudnych decyzji związanych z przyszłością ich firm.

"Sektor przedsiębiorstw rodzinnych charakteryzuje się wysoką dynamiką. Tego typu spółki zaczynają wychodzić z cienia i coraz częściej przedstawiają się jako 'firmy rodzinne'. Cieszymy się, że rozwijają się i wykazują determinację i potencjał do dalszego wzrostu. Wyzwania przed jakimi stają są jednak niepokojące, a jeśli nie uda się im w porę zaradzić, mogą one mieć niekorzystny wpływ na ich przyszłą działalność - stwierdził Christophe Bernard, globalny dyrektor ds. firm rodzinnych w KPMG. - Przedsiębiorstwa rodzinne nie tylko stanowią ostoję wielu współczesnych gospodarek, ale mogą także być ich przyszłością. Jeśli tylko firmy rodzinne nauczą się szybko pokonywać wyzwania z jakimi się spotykają, ich przyszłość z pewnością jawić się będzie w jasnych barwach".

Pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem: http://www.kpmgfamilybusiness.com.

Raport

Raport opiera się o obadania i spostrzeżenia Globalnego Centrum Doskonałości KPMG na rzecz Firm Rodzinnych, a także wnioski z poprzednich dwóch badań:

- Barometry Europejskich Firm Rodzinnych - przeprowadzone w latach 2013 - 2015 we współpracy z EFB (Europejskie Przedsiębiorstwa Rodzinne) i zawierające spostrzeżenia odnośnie wiary we własne możliwości wśród firm rodzinnych z Europy. Czwarta edycja "Barometru Europejskich Firm Rodzinnych - Kierunek sukces" została wydana we wrześniu 2015 r. w oparciu o 1401 kwestionariuszy wypełnionych w 25 krajach europejskich;

- Ogólnoświatowa ankieta dla firm rodzinnych pt. "Rodzina ma znaczenie - finansowanie rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych przez inwestorów indywidualnych" - przeprowadzona przez KPMG i zawierająca odpowiedzi 125 przedsiębiorstw rodzinnych i 125 zamożnych klientów indywidualnych z 29 krajów, odpowiadających łącznie za 82,4% globalnego PKB (opublikowana we wrześniu 2014 r.).

KPMG 

KPMG to ogólnoświatowa sieć profesjonalnych przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie audytu, podatków i doradztwa. Działamy w 155 krajach, a w naszych firmach członkowskich na całym świecie zatrudnionych jest ponad 155 tys. osób. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG wchodzą w skład KPMG International Cooperative - podmiotu prawa szwajcarskiego. Każda z firm zrzeszonych w KPMG jest odrębnym podmiotem prawnym i jako taki funkcjonuje w relacjach z innymi.

Globalne centrum doskonałości KPMG na rzecz przedsiębiorstw rodzinnych

Dzięki dziesiątkom lat doświadczeń w pracy z firmami rodzinnymi, specjaliści KPMG z różnych krajów rozumieją charakter działalności rodzinnej i pasjonują się nią. Globalne Centrum Doskonałości KPMG na rzecz Przedsiębiorstw Rodzinnych ma na celu wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy swoich firm członkowskich na rzecz przedsiębiorstw rodzinnych, pozwalając im docierać do swoich klientów ze specjalistyczną ofertą.

http://www.kpmgfamilybusiness.com

KONTAKT:
Christophe Bernard
globalny dyrektor ds. przedsiębiorstw rodzinnych
tel. +33(0)1-5568-9020
e-mail: cbernard@kpmg.fr

Brian Bannister
ogólnoświatowy dyrektor ds. komunikacji
tel. +44-20-76942601
e-mail: Brian.Bannister@kpmg.co.uk

 

ŹRÓDŁO KPMG LLP