Zysk netto firmy TCL Corporation w pierwszej połowie roku 2015 przekracza 330 milionów dolarów

22 Lip, 2015, 11:35 BST Źródło TCL Corporation

SHENZHEN, Chiny, 22 lipca 2015 r. /PRNewswire/ -- Zgodnie z informacjami opublikowanymi w lipcu w śródrocznym sprawozdaniu finansowym firmy TCL Corporation za rok 2015 firma osiągnęła szacunkowy zysk netto na poziomie 2,05 do 2,1 biliarda juanów (około 330 – 338 milionów dolarów) w pierwszej połowie roku, włączywszy zysk netto w wysokości 1,6 do 1,65 miliardów juanów (około 258 – 266 milionów dolarów) przypadający akcjonariuszom spółek notowanych na giełdzie. Zysk netto po jednorazowym odliczeniu zysków i strat szacuje się na 1,58 do 1,63 miliardów juanów (około 254 – 262 miliony dolarów), co oznacza zysk na poziomie 69 do 75% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym.

Zajmująca pozycję lidera w branży konsumenckich urządzeń elektronicznych korporacja TCL była jedną z pierwszych firm, która wprowadziła strategię transformacji wykorzystującą możliwości Internetu. Od początku tego roku korporacja skupiała się na wprowadzaniu strategii Double Plus opierającej się na transformacji Intelligence+Internet oraz modelu biznesowym Product+Service. Biorąc pod uwagę wydajność firmy w pierwszej połowie roku strategia okazała się trafna i przyniosła rezultaty przekraczające oczekiwania rynku.

Przy ciągłej pracy nad optymalizacją portfolio produktów i kanałów dystrybucji korporacja TCL Multimedia (01070.HK) dokonała zmian w strukturze zarządu, co okazało się krokiem w stronę usprawnienia struktury organizacyjnej i mechanizmu decyzyjnego, a także przyczyniło się do wzmocnienia rdzenia konkurencyjności firmy. W trakcie okresu, którego dotyczy raport, korporacja TCL Multimedia dokonała sprzedaży 7,716 mln zestawów telewizyjnych LCD. Liczba aktywnych użytkowników korzystających z terminalu telewizji w ramach inteligentnej sieci firmy wzrosła do 9,063 miliona, a całkowita liczba użytkowników aktywnych w ciągu dnia osiągnęła poziom 3,44 miliona. Tak szybko wzrastająca liczba użytkowników jest dowodem na to, że źródło przychodów firmy TCL stworzone przez telewizję typu smart będzie ciągle rosło.

Przez ciągłą optymalizację projektu i funkcjonalności produktów korporacja TCL Communication (02618.HK) wzmocniła relacje z dostawcami usług, rozwinęła kanały internetowe oraz zwiększyła udział na rynku globalnym. Sprzedaż telefonów komórkowych w pierwszej połowie roku sięgnęła 34,835 miliona urządzeń, co oznacza wzrost o 16,3% w porównaniu do ubiegłego roku. Spośród tej liczby 20,88 milionów urządzeń to smartfony, co oznacza wzrost na poziomie 38,9% w porównaniu do zeszłego roku. Proporcja sprzedaży smartfonów wzrosła do 59,9% z 50,2% w poprzednim roku.

W zakresie paneli LCD szacowany zysk za CSOT przekroczył cel ustalony na początku roku dzięki zwiększonej średniej ceny sprzedaży najpopularniejszych produktów oraz mniejszej cenie materiałów i spadających kosztach. W trakcie okresu objętego sprawozdaniem w CSOT zanotowano łączne oddanie do produkcji 786 000 jednostek podłoża szklanego, czyli o 3,27% więcej w porównaniu do ubiegłego roku przy zachowaniu tak samo wysokiego wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych i wydajności syntezy produktu.

Korporacja także zaangażowała się w restrukturyzację firmy Hong Kong Peipus International (0334.HK), wskutek której firmę przemianowano na TCL Display Technology, pozwalając korporacji na zabezpieczenie długofalowego, stabilnego i taniego kapitału poprzez rynki kapitałowe. Nabyty kapitał zainwestowano w badania i rozwój oraz integrację łańcucha dostaw, co z kolei doprowadziło do zwiększenia możliwości innowacyjnych w zakresie nowych rozwiązań ekranowych oraz zwiększenia możliwości integracji między górną i dolną stroną sektora.

Dalsze informacje:

Marta Chen
+86-0755-33313868
chenxuejun@tcl.com 

ŹRÓDŁO TCL Corporation