5. workshop TD-LTE technológie a spektra 12. októbra v Budapešti, Maďarsko, bol úspechom

13 Október , 2015, 04:17 BST z TD INDUSTRY ALLIANCE

BUDAPEŠŤ, Maďarsko, 13. október 2015 /PRNewswire/ -- International Telecommunications Union (ITU), China Mobile, Global TD-LTE Initiative (GTI) a Telecommunication Development Industry Alliance (TDIA) spoločne hostili 12. októbra 5. workshop TD-LTE technológie a spektra počas ITU Telecom World 2015. Cieľom podujatia bolo prispieť k vymedzeniu celosvetového jednotného programu pre plánovanie spektra a zdieľanie účinku z rozsahu. Na workshope sa zúčastnili pán Zhao Houlin, generálny tajomník ITU, podpredseda CEPT ECC, vrcholoví riadiaci pracovníci GSMA, GTI a TDIA, pán Mo Wei, člen Leadership Group KSČ a generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva MPIT, Čína, pán Li Zhengmao, výkonný viceprezident spoločnosti China Mobile, technický riaditeľ spoločnosti KT rovnako ako predstavitelia vrcholového vedenia regulačných orgánov a operátorov z celého sveta.

Podujatie sa zaoberalo stavom vývoja 4G TD-LTE v rôznych častiach sveta, budúcnosťou vývoja 5G mobilnej širokopásmovej technológie ako aj nedostatkom spektra vyvolaného rýchlym rozvojom mobilného širokého pásma. ITU odhaduje, že do roku 2020 bude celosvetový dopyt po spektre so šírkou 1340 − 1960 MHz päťkrát väčší ako v roku 2010. Kľúčom k budúcnosti je preto zabezpečenie viac zdrojov spektra a efektívne využívanie. V tomto kontexte sa ako sľubné javia výhody a hodnota TDD vrátane jeho asymetrického spektra, flexibilného prideľovania časových slotov pre uplink a downlink a ultravysokej rýchlosti prenosu dát vďaka efektívnejšiemu využívaniu kontinuálneho veľkého bloku spektra. Delegáti sa okrem všeobecne používaného TDD spektra v pásme 2,3 GHz / 2,6 GHz zamerali v diskusii na globálne plánovanie a využívanie zlatého pásma 3,5 GHz a zhodli sa, že využitie TDD s kontinuálnym širokým vlnovým rozsahom by bolo pre toto pásmo efektívnejšie. Mnoho krajín vrátane Kanady, Veľkej Británie a Japonska už vydalo svoje licencie na 3,5 GHz, ktoré je na celom svete veľmi populárne pri zavádzaní TD-LTE.

Účastníci usúdili, že pri budúcom plánovaní spektra by bolo pre regulačné orgány na celom svete lepšie v prvom rade ešte efektívnejšie využívať spektrum už pridelené mobilnému širokému pásmu, najmä využiť TD-LTE na zlepšenie efektívnosti TDD spektra a harmonizovať celosvetové prideľovanie, a po druhé, počas nadchádzajúceho WRC-15 by sa odvetvie malo usilovať o viac frekvenčných zdrojov, najmä pre TDD vhodnejšieho C pásma, aby sa uspokojil dopyt vytvorený explozívnym rastom prenosu a rozvojom 5G.

ZDROJ TD INDUSTRY ALLIANCE