89 miliónová investícia firmy RKN Global Europe zaznamenáva na Slovensku skutočné pokroky

08 Jún , 2016, 16:19 BST z RKN Global Europe

BRATISLAVA, Slovensko, June 8, 2016 /PRNewswire/ --

Spoločnosť RKN Global, ktorú založil bývalý generálny tajomník INTERPOLU, pán Ronald Noble, dnes oznámila, že pivotný slovenský investičný projekt je na dobrej ceste k úspešnému dokončeniu. Spoločnosť RKN Global spolu so svojimi ukrajinskými partnermi Industrial Innovation Group sa tešia celosvetovému vedúcemu postaveniu v priemysle zaoberajúcom sa tlačou bezpečnostných produktov ako výrobca pasov, eID kariet a preukazov pre migrantov. Navyše spoločnosť vyrába aj platobné karty ako sú Visa, Mastercard a vyvinula vlastný, najmodernejší systém pre skríning pasov, ktorý overuje, či nie sú falošné alebo či nejde o napodobeniny.

2. marca 2016 slovenská vláda schválila návrh 89 miliónovej investície RKN Global Europe na vybudovanie najmodernejšieho závodu, ktorý sa bude zaoberať tlačou bezpečnostných produktov a vznikne v Banskej Bystrici.

Projekt v Banskej Bystrici je momentálne v prvej fáze vývoja, ktorá spočíva vo vytvorení architektonického návrhu závodu a vykonaní geologického prieskumu pozemku. Obe tieto časti boli úspešne ukončené. V súvislosti s tým je RKN Global Europe v štádiu finalizácie posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA), ako aj odovzdania dokumentácie potrebnej na územné a stavebné povolenia, kde sa vyžaduje schválenie príslušnými štátnymi inštitúciami. Po ukončení všetkých týchto aktivít a vybudovaní závodu vznikne minimálne 1200 nových pracovných miest vo výrobe bezpečnostných dokladov, platobných kariet a skríningových technológií.

Banská Bystrica je známa tým, že nezamestnanosť tu dosahuje takmer 15 %, pokiaľ národný priemer miery nezamestnanosti sa pohybuje okolo 10,6 %. RKN Global Europe sa zaviazala, že bude pre Slovensko pridanou hodnotou a podporí slovenskú ekonomiku. Zároveň napomôže zníženiu vysokej miery nezamestnanosti v regióne.

Tento investičný projekt je pre Slovensko ako aj Banskú Bystricu významný. Finančné rozdelenie investície jasne poukazuje na to, že riziko podstupuje RKN Global Europe, nie vláda alebo občania Slovenskej republiky. Slovensko poskytne celkom 18 miliónov € v dotáciách a daňových úľavách výmenou za 71 miliónov €, ktoré investuje RKN Global do nákupu pôdy, výstavby závodu, obstarania vybavenia, vstupného materiálu a podobne. Tieto vstupy poslúžia na to, aby sa v regióne, ktorý potrebuje znížiť nezamestnanosť, vytvorilo 1200 nových pracovných miest.

Ronald Noble, zakladateľ RKN Global vydal nasledujúce vyhlásenie pre tlač:

"Sme nesmierne potešení, že sme sa stali súčasťou tejto iniciatívy a s radosťou chceme oznámiť, že náš projekt úspešne pokračuje. Predstavitelia RKN Global a Industrial Innovation Group majú za sebou preukázateľné úspechy. Závod v Banskej Bystrici je novým začiatkom pre hospodárske vyhliadky regiónu ako aj prosperitu Slovenska ako celku. RKN Global Europe sa zaviazala k vytvoreniu minimálne 1200 nových pracovných miest pre Slovákov, a to hlavne pre absolventov vysokých škôl, ktorí pracovné miesta potrebujú a v tomto regióne ich nemajú dostatok."

Výstavba závodu v Banskej Bystrici by mala byť ukončená v roku 2017, následne po prefinancovaní investície súkromnými bankami a získaní viacerých štátnych licencií a povolení.

O RKN Global sa dozviete viac na ich webovej stránke http://www.rknglobal.com.


ZDROJ RKN Global Europe