American Capital Energy & Infrastructure oznámil svoj zámer investovať do najväčšej veternej farmy v západnej Afrike

09 Jún , 2015, 06:09 BST z American Capital Energy & Infrastructure

- Celkové odhadované náklady na projekt 305 miliónov EUR 

ANNAPOLIS, Maryland, 9. júna 2015 /PRNewswire/ -- American Capital Energy & Infrastructure ("ACEI") dnes oznámil svoj zámer investovať do prvého veľkého projektu veternej elektrárne v Senegale a do najväčšej veternej farmy v západnej Afrike.  Je to projekt, ktorý krajine pomôže znížiť závislosť od finančne nákladných elektrární spaľujúcich ropu.  Celkové odhadované kapitálové náklady na túto elektráreň dosahujú 305 miliónov EUR, pričom investícia zo strany ACEI by mala dosiahnuť 76 miliónov EUR a zostatok vložia záložní a mezanínoví veritelia.

V projekte sa jedná o vybudovanie veternej farmy s výkonom 151,8MW, ktorá sa bude nachádzať v Taiba Ndiaye v Senegale, približne 75 km severozápadne od Dakaru.  Predpokladá sa, že podstatnou súčasťou plánov senegalskej  vlády bude zvýšiť energetickú bezpečnosť diverzifikáciou svojho energetického mixu a zvýšeným využívaním obnoviteľných zdrojov energie v záujme uspokojovania rastúcich nárokov v krajine.  Energiu vyrobenú v tejto elektrárni budú predávať spoločnosti Senelec (Societe Nationale d'Electricite du Senegal), senegalskej národnej energetickej spoločnosti, na základe zmluvy o nákupe energie podpísanej v decembri 2013 na obdobie 20 rokov.  Projekt vypracoval francúzsky tím spoločnosti Sarreole S.a.r.l. ("Sarreole") a spolupracovať na ňom bude so spoločnosťou ACEI, ktorá financuje projektové náklady a kapitál.  Výstavba elektrárne bude trvať tri roky a bude prebiehať v troch fázach po 50,8MW.  Chapin International & Co je poradcom pre financovanie a realizáciu projektu.

Paul Hanrahan, výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ ACEI povedal, "Tento projekt je pre Senegal veľmi významný – z ekonomického aj environmentálneho pohľadu.  Ekonomický rast Senegalu je obrovský a vyžaduje výrobu väčšieho množstva elektriny, nakoľko miera elektrifikácie tejto krajiny ďaleko presahuje priemer subsaharskej oblasti.  Senegalská vláda sa okrem iného zaviazala, že v záujme zníženia nákladov na elektrinu premení výrobu energie využívajúcej prevažne naftu na menej nákladné energetické zdroje, ako je napríklad veterná energia. V tomto duchu už podnikla niekoľko krokov v súvislosti so zmenou energetického sektora, vďaka čomu sa táto krajina stala zaujímavou aj pre investorov. Keďže ide o prioritný projekt v rámci plánu prezidenta Macky Salla s názvom Plan Emergent Senegal, ktorého cieľom je zvýšenie hospodárskeho rastu, sme si istí, že bude rýchlo napredovať." 

American Capital Energy & Infrastructure je celosvetovým lídrom v riadení investícií v oblasti globálnych energetických projektov vrátane elektrární, distribúcie elektriny a prenosových sústav ako aj produktových a servisných spoločností v oblasti energetiky.  Okrem investície do Taiba Ndiaye uzavrelo ACEI nedávno ďalšiu zmluvu na financovanie veternej farmy s výkonom 36MW v Jamajke, ktorej výstavba začala v tomto roku a taktiež pomôže dodávať veternú energiu za nízke náklady, čím sa zníži potreba nákladnej výroby elektriny z nafty. Viac informácií o tomto projekte nájdete v tlačovej správe: www.acei.com/news/pr20150126.  ACEI investovalo aj do Azura Power Holdings Ltd., spoločnosti, ktorá má za sebou vybudovanie spaľovacej plynovej turbíny pracujúcej v otvorenom cykle s výkonom 450MW v Edo State v Nigérii a ďalšie projekty stavieb na zelenej lúke aj v priemyselných zónach západnej Afriky.  Viac informácií nájdete v tlačovej správe: www.acei.com/news/pr20131205.

Lisa Pinsley, riaditeľka afrických investícií spoločnosti ACEI povedala: „S radosťou oznamujeme investície do tohto projektu.  ACEI je zakladajúcim partnerom Power Africa, iniciatívy vlády Spojených štátov amerických a prezidenta Obamu, zameranej na podporu hospodárskeho rastu a rozvoja v Afrike zvýšením prístupnosti čistej a spoľahlivej elektrickej energie. Pomocou iniciatívy Power Africa sa staneme partnermi korporácie Overseas Private Investment Corporation a ako prioritný veriteľ a investor iniciatívy Power Africa budeme môcť podporiť tento projekt, výrobu energie a senegalskú ekonomiku.  ACEI aktívne investovalo do energetických spoločností v Afrike v záujme založenia, rozvoja, financovania a prevádzkovania regionálnej energetickej infraštruktúry v západnej Afrike a tešíme sa ako nám bude pred očami rásť."

O AMERICAN CAPITAL ENERGY & INFRASTRUCTURE
American Capital Energy & Infrastructure riadi investície v oblasti globálnej energetickej infraštruktúry vrátane elektrární, distribučných a prenosových sietí, energetických sústav, výroby palív a produktových a servisných spoločností pracujúcich v oblasti energetiky.  ACEI tvorí súčasť spoločnosti American Capital, Ltd.'s (Nasdaq: ACAS) ("American Capital"), sprostredkovateľa správy majetku, American Capital Asset Management, LLC.  Viac informácií nájdete na www.ACEI.com.

O AMERICAN CAPITAL
American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) je verejne obchodovaná súkromná kapitálová spoločnosť zaoberajúca správu globálneho majetku.  American Capital priamo aj prostredníctvom správy majetku zakladá, upisuje a riadi investície v oblasti súkromného kapitálu na stredne veľkých trhoch, riadi investičné financovanie, pracuje v oblasti realít, energie a infraštruktúry a štruktúrovaných produktov. American Capital hospodári s majetkom vo výške 23 miliárd USD vrátane majetku na súvahe a aktív prinášajúcich výnos, ktoré sú riadené pridruženými firmami, s 92 miliardami USD celkového majetku vo svojom vlastníctve (vrátane investičných prostriedkov).  Prostredníctvom vlastnej pobočky riadi American Capital verejne obchodovanú spoločnosť American Capital Agency Corp. (Nasdaq: AGNC), American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq: MTGE) a American Capital Senior Floating, Ltd. (Nasdaq: ACSF) s celkovou čistou účtovnou hodnotou približne 11 miliárd USD. Prostredníctvom svojich ôsmich pobočiek v USA, Európe a Ázii relizuje American Capital a jeho vlastná pobočka European Capital investície vo výške od 10 miliónov do 600 miliónov USD. Viac informácií nájdete na: www.AmericanCapital.com.   

O SARREOLE
Sarreole Sarl je francúzska developerská spoločnosť realizujúca projekty v oblasti veternej a solárnej energie hlavne vo Francúzsku.  V nedávnej minulosti sa však stala hlavným developerom projektu veternej energie Taiba v Senegale.  Sarreole umožnilo realizáciu viac ako 20 projektov obnoviteľnej energie s výkonom viac ako 240 megawattov. Okrem toho má táto spoločnosť bohaté skúsenosti aj s procesom získavania povolení na realizáciu projektov v rôznych prostrediach a zabezpečovaním najvyšších možných štandardov.

O CHAPIN INTERNATIONAL & CO
Chapin International je poradenská spoločnosť na realizáciu a financovanie projektov, ktorá bola založená v roku 2003 a sústredí sa najmä na projekty obnoviteľnej energie v Afrike a v ostatných novovznikajúcich trhoch.  Do dnešného dňa sa Chapin zapojilo do viac ako 25 transakcií s obnoviteľnou energiou na celom svete, ktorých hodnota prekračuje 2 miliardy USD.  Viac informácií nájdete na: ww.chapininternational.com.

Táto tlačová správa obsahuje predikcie. Výroky o očakávaných výsledkoch spoločnosti American Capital Energy & Infrastructure a jej pobočiek budú závisieť od rôznych faktorov a neistých okolností, vrátane tých, ktoré sú spojené s načasovaním uzavretia transakcií, so zmenami v úrokových sadzbách, s dostupnosťou transakcií, so zmenami v regionálnych, národných a medzinárodných hospodárskych podmienkach, alebo zmenách v podmienkach jednotlivých odvetví, v ktorých American Capital Energy & Infrastructure investuje.

Kontakt: +1 (443) 214-7070
Paul Hanrahan, výkonný riaditeľ
Richard Santoroski, riaditeľ
Lisa Pinsley, riaditeľ, Africa Investments

ZDROJ American Capital Energy & InfrastructureSúvisiace odkazy

http://www.acei.com