Centrum pre globálne podnikanie vydáva prvý globálny platformový prieskum hodnotiaci platformové spoločnosti na 4,3 bilióna USD

15 Január , 2016, 12:32 GMT z The Center for Global Enterprise

NEW YORK, 15. januára 2016 /PRNewswire/ -- Platformové spoločnosti na celom svete predstavujú trhovú hodnotu viac ako 4,3 bilióna USD, pričom priamo aj nepriamo zamestnávajú milióny ľudí. Takéto je výsledné zistenie prvého prieskumu platformových spoločností, ktorý realizovalo Centrum pre globálne podnikanie (Center for Global Enterprise, CGE), nezisková výskumná inštitúcia zameraná na skúmanie súčasného vývoja podnikania. Správa pod názvom Vzostup platformových spoločností: Globálny prieskum prezentuje výsledky ročného výskumného projektu, v rámci ktorého spolupracovali poprední vedci a odborníci z Afriky, Číny, Európy, Indie a USA pri realizácii prvého komplexného prieskumu veľkých štátnych a súkromných platformových spoločností.

Výskum identifikoval 176 platformových spoločností na celom svete s trhovou hodnotou dosahujúcou minimálne 1 miliardu USD. Niektoré platformové spoločnosti sa už udomácnili na svojich trhoch, ako napr. Amazon, Alibaba alebo Uber, ale je aj mnoho ďalších, ktoré nie sú až také známe. Lokalizácia a hodnota platformových spoločností je v rámci celého sveta veľmi rôznorodá. Ázia má dnes 82 špičkových platforiem, čo je najvyšší počet, ktorým sa dostáva na čelo aj pred severnú Ameriku. Výbornú živnú pôdu pre tvorbu a prevádzku platforiem má dnes San Francisco Bay Area, Peking, Londýn a Naí Dillí.

„Schopnosť platforiem lepšie využívať domy, autá či pracovný priestor patrí medzi faktory, ktoré vzbudzujú záujem a vášeň v oblasti tzv. 'zdieľanej ekonomiky,'" povedal Peter C. Evans, viceprezident Centra pre globálne podnikanie a projektový manažér výskumu Novovznikajúce platformovej ekonomiky. „Pretvárajú kontúry konkurencie, inovácie a dokonca aj globálneho obchodu."

„Narastajúca konkurencia medzi platformami vysvetľuje obavy platforiem pozorovateľné v Európe, ktorá nestačí tempu ich tvorby a nárastu hodnoty v severnej Amerike a Ázii," povedala Annabelle Gawer, profesorka digitálnej ekonomiky na univerzite v Surrey.

„Platformy predstavujú zásadný ekonomický prínos, ale je nutné chápať aj ich implikácie. Platforma ako Uber sa rozšírila do 67 krajín sveta v priebehu siedmich rokov. IBM si takúto pozíciu budoval 50 rokov," povedal Sam Palmisano, zakladateľ a predseda CGE a bývalý výkonný riaditeľ a prezident IBM.

Globálny prieskum nájdete na www.thecge.net 

O Centre pre globálne podnikanie (CGE):
CGE je nezisková, nestranná výskumná inštitúcia so zameraním na skúmanie globálnych manažérskych praktík, súčasného vývoja podnikania, ekonomickú integráciu a ich dopad na spoločnosť.

ZDROJ The Center for Global EnterpriseSúvisiace odkazy

http://www.thecge.net/