CHS a InVivo vytvorili spoločnosť ICGrain pre maďarský trh s obilím

01 Máj , 2015, 16:58 BST z CHS Inc.

ST. PAUL, Minnesota, 1. mája 2015 /PRNewswire/ -- CHS Inc. (NASDAQ: CHSCP, CHSCO, CHSCN, CHSCM, CHSCL), najvýznamnejšie severoamerické poľnohospodárske družstvo vo vlastníctve farmárov a zároveň globálna energetická, obilninová a potravinárska spoločnosť, a InVivo Group, najvýznamnejšia skupina poľnohospodárskych družstiev vo Francúzsku, dnes spoločne oznámili vznik spoločnosti ICGrain s cieľom exportovať obilniny maďarských producentov globálnym potravinárskym a krmivárskym spoločnostiam.

Medzi aktíva, ktoré sú súčasťou dohody, patrí vnútrozemské silo CHS v Oroshaza v Maďarsku a riečny terminál InVivo v Baja na Dunaji. Spoločnosť ICGrain, ktorú budú rovným dielom vlastniť CHS a InVivo Group, bude spravovať svoj vlastný hedging, logistiku, zabezpečenie kvality a nakládku lodí. Spoločnosť ICGrain bude sídliť v Budapešti v Maďarsku.

"Naše nové partnerstvo s InVivo prinesie obrovskú pridanú hodnotu našim členským vlastníkom a zákazníkom, pretože rozširuje oblasť pôvodu obilnín CHS, vytvára prístup k ďalším riečnym prístavom vo vnútrozemí a zlepšuje dodávku riečnou dopravou do zariadenia CHS Silotrans v Constante v Rumunsku a na iné severoeurópske trhy," hovorí Roger Baker, viceprezident a generálny riaditeľ CHS Európe v Ženeve vo Švajčiarsku.

"InVivo obchodovalo s CHS už niekoľko rokov, a za ten čas sme si uvedomili, že okrem toho, že CHS aj InVivo sú vedúce skupiny poľnohospodárskych družstiev vo svojich domovských krajinách, zdieľame mnoho rovnakých obchodných cieľov", povedal Jerome Duchalais, námestník generálneho riaditeľa Invivo Group, zodpovedný za oblasť obilnín. "Vytvorenie ICGrain je v súlade s ambicióznou stratégiou rastu a medzinárodnej expanzie skupiny InVivo Group."

O skupine InVivo

InVivo (www.invivo-group.com) je združenie 223 poľnohospodárskych družstiev, ktoré spoločne združujú viac ako 300.000 poľnohospodárov. Skupina zamestnáva 8000 pracovníkov v 28 krajinách a v účtovnom roku 2013-2014 vykázala tržby vo výške 5,7 miliardy €. InVivo je kľúčovým ekonomickým hráčom v troch oblastiach: poľnohospodárstvo (semená, poľnohospodárske potreby a medzinárodný obchod s obilím), výživa a zdravie zvierat, verejnosť (záhradné centrá) a distribúcia poľnohospodárskej výroby.

O spoločnosti CHS

CHS Inc. (www.chsinc.com) je popredná globálna poľnohospodárska obchodná spoločnosť vo vlastníctve poľnohospodárov, chovateľov dobytka a družstiev po celých Spojených štátoch. Diverzifikáciou v oblasti energetiky, obilnín a potravín, je spoločnosť CHS odhodlaná pomáhať svojim zákazníkom, poľnohospodárskym vlastníkom a ďalším zúčastneným stranám rozvíjať ich podnikanie prostredníctvom tuzemských aj globálnych operácií. CHS je jednou zo spoločností rebríčka Fortune 100, ktorá dodáva energiu, poľnohospodárske hnojivá, služby obchodovania s obilím, krmivá, potraviny a potravinové prísady, spolu s obchodnými riešeniami, vrátane poistenia, finančných služieb a riadenie rizík. Spoločnosť prevádzkuje ropné rafinérie a ropovody a pod značkou Cenex® vyrába, predáva a distribuuje rafinované palivá, mazadlá, propán a produkty z obnoviteľných zdrojov energie.

Tento dokument obsahuje výhľadové vyhlásenia v zmysle novely Zákona o vedení sporov pri obchodovaní s cennými papiermi z roku 1995, ktoré sú založené na súčasných očakávaniach a predpokladoch vedenia spoločnosti. Tieto výhľadové vyhlásenia podliehajú určitým rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú líšiť od potenciálnych výsledkov uvedených vo výhľadových vyhláseniach. Spoločnosť nemá povinnosť verejne revidovať žiadne zo svojich výhľadových vyhlásení tak, aby odrážali budúce udalosti alebo okolnosti. Ak sa chcete dozvedieť o ďalších faktoroch, ktoré môžu významne ovplyvniť odhady a prognózy manažmentu, pozrite si, prosím, výročnú správu CHS Inc. podanú na formulári 10-K za rok končiaci 31. augustom 2014, ktorú možno nájsť na webovom sídle Komisie pre burzy a cenné papiere Securities and Exchange Commission (www.sec.gov) alebo na webovom sídle CHS www.chsinc.com.

ZDROJ CHS Inc.Súvisiace odkazy

http://www.chsinc.com