CONCACAF organizuje svoj 30. riadny kongres

17 Apríl , 2015, 21:29 BST z CONCACAF

- Prezidenta CONCACAF Jeffreyho Webba znovu zvolili na ďalšie obdobie bez protikandidáta

NASSAU, Bahamy, 17. apríl 2015 /PRNewswire/ -- Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského zväzového futbalu (CONCACAF) usporiadala dnes na Bahamách svoj 30. riadny kongres a 21. mimoriadny kongres, kde potvrdila Jeffreyho Webba v pozícii prezidenta na druhé volebné obdobie a sústredila sa na pretrvávajúce reformy, ktoré organizáciu posilnili. Ostatní členovia Exekutívy CONCACAF boli tiež opätovne zvolení.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150417/199297

"CONCACAF dnes spája jednotná vízia viac ako kedykoľvek predtým," povedal prezident Webb, ktorý nemal vo voľbách protikandidáta. "Zastupujeme náš región na celosvetovom javisku silným a súdržným hlasom. Neviditeľné prekážky, ktoré bránili tomuto regiónu v napredovaní po mnoho desaťročí, sa dnes vytrácajú a my sa stávame svedkami nevídaných úspechov na ihrisku, aj mimo neho."

Na kongres prišli predstavitelia všetkých 41 členských asociácií, dlhoroční funkcionári, vrátane prezidenta FIFA, Josepha Blattera, bahamský minister cestovného ruchu, Obediah Wilchcombe, ako aj kandidáti do predsedníctva FIFA. ako princ Ali bin Al-Hussein, Luis Figo a Michael van Praag.

„Sila tejto Konfederácie spočíva v jej solidarite a jednote," povedal prezident Blatter, ktorý požiadal o štvrtú miestenku na nadchádzajúci Svetový pohár. „Za svoje výrazné vedenie si poďakovanie zaslúži Jeffrey Webb a pochvalu celý výkonný výbor a členské asociácie".

Kongres tiež potvrdil predstaviteľov, ktorí budú zastávať rôzne pozície v CONCACAF a výkonných výboroch FIFA:

 • Jeffrey Webb bol znovu zvolený za prezidenta CONCACAF, čo potvrdilo jeho pozíciu viceprezidenta FIFA na nasledujúce štyri roky,
 • kapitán Horace Burrell bol znovu zvolený za viceprezidenta CONCACAF pre karibskú zónu,
 • Justino Compean bol opätovne zvolený do pozície viceprezidenta CONCACAF pre severoamerickú zónu,
 • Pedro Chaluja bol zvolený za člena výkonného výboru CONCACAF za stredoamerickú zónu,
 • Sonia Bien-Aime bola zvolená do novovytvorenej pozície ženskej členky výkonného výboru CONCACAF,
 • Eduardo Li bol zvolený za člena výkonného výboru CONCACAF, zastupujúceho stredoamerickú zónu CONCACAF.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150417/199298

Kongres vyvrcholil prečítaním správ o zlepšujúcej sa úrovni riadenia a finančného hospodárstva, vrátane vystúpení:

 • pani Sonia Bien-Aime, členky výkonného výboru CONCACAF, ktorá podala aktuálnu správu o iniciatívach v rozvoji ženského futbalu na lokálnej úrovni, vrátane mládeže, o majstrovstvách sveta žien do 15 rokov, o úspešnom seminári s názvom „Poďme rozvíjať ženský futbal" a nadchádzajúcom Dni ženského futbalu.
 • Finančného výboru s prezentáciou výročnej správy, ktorá odzrkadľovala nárast objemu financií riadiaceho orgánu prevyšujúci očakávania. Kongres tiež schválil rozpočet na nasledujúci štvorročný cyklus.
 • Nezávislí audítori BDO predstavili Kongresu správu z auditu za rok 2014. Kongres si hlasovaním zvolil BDO za svojho nezávislého audítora aj na rok 2015.
 • Riaditeľ pre rozvoj zhrnul aktuálne informácie o úspešných programoch pre rozvoj mládeže a iniciatívach na posilnenie členských asociácií v celej Konfederácii v oblasti ženského futbalu a futbalu mládeže, ako aj plážového futbalu.
 • Riaditeľ komunikácie a marketingu informoval o veľkom náraste sledovanosti Konfederácie na sociálnych médiách a v rámci marketingových aktivít, pričom spomenul aj televízny kanál Konfederácie CONCACAF, ktorý tento mesiac vstúpi na trh.
 • Riaditeľ rozhodcov podal správu o úspechoch rozhodcov pri zápasoch a o rozvoji a prebiehajúcej príprave žien - rozhodkýň a mladých rozhodcov.

Vo všeobecnosti sa kongres zameral hlavne na jednotu a demokraciu, pričom 41 členských asociácií jednohlasne zvolilo do funkcie na ďalšie obdobie prezidenta Webba a vyjadrilo podporu jeho práci.

„Pred tromi rokmi som v svojej kampani hlásal jednotu, rozvoj a posilnenie. Sľuboval som, že náš šport posuniem dopredu a zjednotím okolo neho tento región. Boli to vzletné ciele – a priznávam, že možno aj nedosiahnuteľné – bez vás," povedal vo svojej reči Webb.

Nakoniec sa vyjadril aj Výbor pre bezúhonnosť CONCACAF, nezávislý panel, ktorý prešetroval fungovanie organizácie. Po uverejnení svojej Správy z vyšetrovania výbor uviedol, že Konfederácia prijala viac než 30 reforiem. odporúčaných výborom.

Mimoriadny kongres tiež jednohlasne schválil dodatky a úpravy stanov CONCACAF, ktoré vytvárajú právny rámec pre implementáciu spomínaných odporúčaní a uplatnenie postupov správneho riadenia.

ZDROJ CONCACAFSúvisiace odkazy

http://www.concacaf.com