Daiichi Sankyo ďalej rozširuje spoluprácu v rámci programu podpory objavovania liekov TaNeDS Europe

06 Október , 2015, 03:33 BST z DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

TOKYO, 1. októbra 2015 /PRNewswire/ -- Daiichi Sankyo Company, Limited (ďalej len Daiichi Sankyo) oznámila 1. októbra podrobnosti ohľadne podávania žiadostí v rámci iniciatívy pre spoluprácu pri objavovaní liekov  "Zapoj sa do európskej výzvy pri objavovaní liekov (TaNeDS) 2015/2016" pre univerzity a výskumné ústavy v Európe.

Program TaNeDS bol v roku 2011 spustený v Japonsku na pomoc pri odhaľovaní nových výskumných liniek prostredníctvom otvorenej inovácie. Od roku 2013 už preniká aj do zahraničia a otvára sa pre vedcov v Nemecku, Švajčiarsku a Austrálii pod názvom globálny program TaNeDS. Od roku 2014 už zahŕňa všetky členské štáty Európskej únie. Tento rok sa program premenoval na TaNeDS Europe a jeho cieľom je naplniť slogan firmy Daiichi Sankyo Vášeň pre inováciu – súcit s pacientmi podporovaním príležitostí pre spoluprácu európskych vedcov. U3 Pharma GmbH (ďalej len U3 Pharma) so sídlom v nemeckom Mníchove, dcérska spoločnosť v plnom vlastníctve firmy Daiichi Sankyo, sa tiež zúčastňuje programu, aby zasiala semienka objavov nových liekov pre budúce generácie.

Informácie o programe TaNeDS Europe 2015/2016
(1) Krajiny, kde je možné realizovať výskum:
Všetky členské krajiny EÚ plus Island, Nórsko a Švajčiarsko

(2) Prehľad výskumných programov
Daiichi Sankyo hľadá inovatívnych spolupracovníkov v oblasti technologického výskumu pre objavovanie nových liekov a testovanie projektov, ktoré by mohli viesť k objaveniu nových liekov a novým liekom na trhu.

(3) Témy výskumu
1. Kardiovaskulárne a metabolické poruchy
Nové mechanizmy a lieková liečba obezity, poruchy funkcie obličiek a renovaskulárne ochorenia
2.Rakovina
Nový cielený a investigatívny výskum biologickej liečby a liekov s malými molekulami (protilátkové lieky, atď.)
3. Ostatné poruchy
Nové mechanizmy liekovej liečby senzorických nervových systémov pri strate zraku/sluchu, pri imunitných dysfunkciách, fibróze, svalovej atrofii, anémii a genetických poruchách, nová lieková liečba bolesti, genetická analýza a výskum nových liekov pre zriedkavé/vážne ochorenia
4. Revolučná technológia objavovania liekov
Nové cieľové molekuly a systém ich podávania pri liečbe kyselinou nukleovou a nová biologická technológia

Viac podrobností nájdete na stránke TaNeDS Europe: http://www.daiichisankyo.com/rd/taneds/index.html

(4) Rozpočet a trvanie výskumu
Do 80 000 EUR alebo do 150 000 EUR (plus režijné náklady) na rok pre projekty výskumnej spolupráce trvajúce do 2 rokov

(5) Spôsobilosť
Výskumní pracovníci akejkoľvek národnosti zamestnaní na univerzitách, vo výskumných ústavoch a v start-up spoločnostiach v rámci EÚ, ako aj na Islande, v Nórsku a Švajčiarsku, s podmienkou, že môžu vykonávať výskum v týchto krajinách v rámci projektov, ktoré sú v súlade s výskumných témami, ktoré určila spoločnosť Daiichi Sankyo

(6) Výberové kritériá
Zástupcovia spoločností Daiichi Sankyo a U3 Pharma vyberú projekty, ktoré sú v súlade s výskumnými potrebami a ktoré vykazujú známky originality, potenciálu a nádejnosti objavenia liekov.

(7) Harmonogram

Podávanie žiadostí:                        

    1. december 2015 až 15. január 2016

Prvé výberové obdobie:       

    Polovica januára až polovica februára 2016

Druhé výberové obdobie:   

    Polovica februára 2016 až začiatok mája 2016

Rozhovory v mieste výskumu:

    Apríl 2016

Oznámenie výsledkov výberu:        

    Začiatok mája 2016

Začiatok výskumných programov:    

    Jún 2016

Výsledky výberu pre globálny program TaNeDS 2014
Proces výberu žiadostí na rok 2014 vyústil do realizácie 2 projektov, ktoré už momentálne prebiehajú.
(1) Počet žiadostí: 40
(2) Vybrané: 2

Predmetom dvoch vybraných projektov je Tvorba liekov na základe štruktúry a biológie. Hlavné vedecké tímy pracujú v rámci Inštitútu pre technológiu kmeňových buniek a experimentálnu medicínu v Heidelbergu, v Nemecku a na Univerzite v Groningene v Holandsku.

O spoločnosti Daiichi Sankyo Company, Limited
Zástupca: Joji Nakayama, Representative Director, President and CEO
(Kód: 4568, prvá sekcia, Tokijská burza)
http://www.daiichisankyo.com

ZDROJ DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITEDSúvisiace odkazy

http://www.daiichisankyo.com