LOS ANGELES, 26. mája 2015 /PRNewswire/ -- Kevin Xu, prezident MEBO International ďakuje v mene svojej rodiny prezidentom Barackovi Obamovi a Billovi Clintonovi za ich kondolencie a sústrasť vyjadrenú v súvislosti so stratou Dr. Rongxiang Xu, otca Kevina.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150522/218111

Dr. Xu bol pionier, inovátor, humanitárny pracovník a vodca vo svojej dobe a jeho odhodlanie v oblasti vedy a príkladné vedenie svojej komunity zanecháva odkaz, ktorý sa nezabúda. Ako renomovaný vedec zasvätil Dr. Xu svoj život obetavej práci s ďalekosiahlym prínosom pre celé ľudstvo. Od svojho prvého článku "Klinické využitie vlhkej terapie pri liečbe popálenín" publikovaného v roku 1988 až po dielo "Vedecká regenerácia ľudských orgánov (HBRRS)", prvú knihu o aplikácii regenerácie ľudských orgánov v histórii publikovanú v roku 2009 (obe sa nachádzajú v Národnej lekárskej knižnici Spojených štátov amerických), postupne vytváral HBRRS a platformu patentov, ktoré zachránili obrovské množstvo životov.

Skutočnosť, že nás Dr. Rongxiang Xu opustil, nám pripomína citát o veľkosti človeka. Veľkosť človeka sa nemeria podľa toho ako zomrel, ale podľa toho ako žil. Nie je podstatné čo nadobudol, ale čo dal. Dr. Xu za sebou zanecháva obrovský odkaz svojej filozofie, vedy a technológií. Okrem toho po ňom zostáva pribl. 200 tisíc klinických lekárov, ktorí boli v Číne vyškolení na liečbu jeho regeneratívnou terapiou ako aj plne vyvinutú zdravotnícku sieť asi 12 000 nemocníc, ktoré aplikujú jeho postupy pri každodennej záchrane ľudských životov.  Prostredníctvom svojho diela o HBRRS odhalil Dr. Xu neobmedzený potenciál regenerácie orgánov, vďaka nemu vieme, že všetci máme schopnosť regenerácie orgánov.

Dr. Xu vždy vravieval: "Som doktor a po mnoho rokov som chcel, aby ma kolegovia volali Doktor Xu, aby mi pripomínali potrebu sústrediť sa na objavy, inovačné technológie a produkty s ideálnymi terapeutickými účinkami s cieľom priniesť pacientom úľavu od bolesti a ochrániť ich zdravie a dôstojnosť. Tak som sa sústredil na štúdium medicíny, aby som takéto technológie a produkty mohol pre doktorov vyvíjať, a tým zmierniť utrpenie našich pacientov."

Napriek tomu, že Dr. Xu už nie je medzi nami, jeho celoživotné hľadanie vedeckej pravdy a ušľachtilý duch obohacujúci celý svet nás bude vždy inšpirovať k napĺňaniu jeho odkazu a jeho objavy a inovácie budú tak žiť naďalej a pomáhať mnohým ďalším generáciám.

Kontakt: Tom Tao, mebo2015@hotmail.com

ZDROJ MEBO International