Firma Philips a holandské univerzitné zdravotnícke stredisko Radboud prezentujú prvý prototyp aplikácie pre diabetes s integrovanou on-line komunitou na pomoc pacientom a podporu kontinuity v liečbe

15 September, 2015, 10:00 BST z Royal Philips

 - Virtuálna komunita ďalšej generácie spája spotrebiteľov a poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, čím im umožňuje zdieľať osobné zdravotné údaje spotrebiteľov aj klinické dáta zdravotníckej inštitúcie

- Pacienti si pomocou aplikácie pre mobilné telefóny môžu sledovať hladinu glukózy, dávkovanie inzulínu, výživu, telesnú aktivitu, náladu a stres a získavať na základe týchto dát spätnú väzbu a usmernenie odborníka* doma alebo kdekoľvek inde

- Vytvorené na základe digitálnej cloudovej platformy HealthSuite od Phillips a SalesforceApp Cloud; prezentované na konferencii Dreamforce 2015 v San Franciscu

SAN FRANCISCO a AMSTERDAM, 15. septembra 2015 /PRNewswire/ -- Royal Philips (NYSE: PHG; AEX: PHIA) a Univerzitné zdravotnícke stredisko v Radboud (Radboudumc) v Holandsku dnes uviedli do života prototyp on-line digitálnej zdravotnej pomôcky, ktorá umožňuje ľuďom s diabetom a ich ošetrujúcim lekárom získavať informácie dôležité pre nasmerovanie komplexnej liečby a starostlivosti o pacienta.

Video - http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/multivu_archive/PRNA/ENR/FX-NE9988220150911-1.mp4

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140122/NE50581LOGO

Systém pozostáva z mobilnej aplikácie a online komunity a jeho úlohou je prepájať dáta z elektronických zdravotných záznamov, rôznych osobných zdravotníckych pomôcok – vrátane bezdrôtových glukometrov a monitorov aktivity – s dátami, ktoré uvádzajú sami pacienti. Pacienti majú pomocou smartfónov alebo tabletov neustály prístup k dôležitým parametrom ako je hladina glukózy v krvi, dávkovanie inzulínu a výživa a usmernenia* dostávajú priamo domov alebo kdekoľvek inde. Bezpečná online komunita sa nachádza kdekoľvek, kde sa zaregistrovaní pacienti a zdravotnícky personál môže spojiť a komunikovať cez súkromné správy alebo zdieľanú poštu na základe klinických postupov zdravotníckej inštitúcie. Pacienti takto získajú spätnú väzbu od svojich odborníkov s použitím kombinovaných dát a môžu tiež jednoducho zdieľať skúsenosti s ďalšími pacientmi, personálom kliniky či ošetrovateľmi.

Prototyp, ktorý je výsledkom spolupráce Philips, Radboudumc a Salesforce, je do konca roka k dispozícii v pilotnej verzii a podobné on-line riešenia pre ďalšie chronické ochorenia sú vo fáze plánovania. 

Pomoc kritickej populácii s komplexným ochorením Diabetes je rozšírené chronické ochorenie, ktoré si vyžaduje vysoké náklady vo forme ľudského utrpenia aj výdavkov na zdravotnícku starostlivosť1. Celosvetovo je registrovaných skoro 400 miliónov pacientov s týmto ochorením na svete2. Často sa spája s ďalšími chronickými chorobami. Ľudia s cukrovkou musia každý deň urobiť v priemere 1803  rozhodnutí súvisiacich so zdravím na základe zhromaždených a vyhodnotených informácií o osobných a medicínskych faktoroch ako je hladina cukru v krvi, telesná aktivita alebo výber jedla. V zdravotníckom tíme, ktorý sa stará o zdravie osôb s diabetom môže byť dokonca až 10 rôznych odborníkov4. Preto môže byť život s diabetom náročný na samostatné zvládanie a pre mnohých aj stresujúci.

„Som nadšený, že ľuďom s diabetom môžeme ponúknuť tento nástroj, ktorý prepája všetky relevantné zdravotné záznamy a prístroje. Náš systém umožňuje zdielanie dát a skúseností v rámci jednej komunity, kde je možná spolupráca s ostatnými pacientmi a ich zdravotníckym tímom v bezpečnom prostredí," povedal Jeroen Tas, výkonný riaditeľ pre IT riešenia v zdravotníckej starostlivosti a služby v rámci Philips. "Rastie dopyt po riešeniach, ktoré podporujú samostatnosť a kontinuitu v  starostlivosti o pacientov s chronickými ochoreniami ako je diabetes, aby sa predchádzalo poklesu kvality v zdravotníctve, opakovaným hospitalizáciám a znížila miera úmrtnosti. Tento systém si vytvorili pacienti sami pre seba a jeho silnou stránkou je možnosť plne integrovanej zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti novým on-line spôsobom zabezpečujúcim efektívnosť a sústredenosť na pacienta."

„Chceme podnietiť ľudí, aby prevzali kontrolu nad svojou chorobou na základe dobrých informácií potrebných pre rozhodovanie. To je naša filozofia v Radboudumc smerujúca k zdravotníckej starostlivosti zapájajúcej pacienta a sústredenej na neho," hovorí Cees Tack, profesor internej medicíny v Radboudumc. „Posilnenie pacientov tak, aby sa stali skutočnými partnermi vo svojej vlastnej starostlivosti tým, že im dáme prístup k vlastným dátam a umožníme spoluprácu, je kľúčom k zmene v celej populácii," Lucien Engelen, riaditeľ strediska REshape Center v Radboudumc dodal. „V spolupráci s firmou Philips vytvárame digitálny rámec potrebný pre získanie dát, na základe ktorých môže pacient konať a pretvárame rámec spolupráce medzi poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti a sociálnou komunitou."

Čo umožňuje digitálna platforma HealthSuite Systém je vybudovaný na platforme HealthSuite digital platform od Phillips and nového produktu CareCatalyst. Táto platforma bezpečne spája zariadenia a zhromažďuje, integruje a analyzuje pacientske dáta od pripojených spotrebiteľov, zo zdravotníckych prístrojov, elektronických zdravotných záznamov a osobné zdravotné údaje. Pomocou tejto otvorenej digitálnej platformy je možné jednoducho rozširovať zdroje vlastného merania a celkovú funkcionalitu s novými zdravotníckymi digitálnymi technológiami na meranie prichádzajúcimi na trh. CareCatalyst je digitálne zariadenie, ktoré uľahčuje používanie digitálnej platformy HealthSuite v zdravotníckych inštitúciách a u poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti v rámci ich lokálnych riešení.

Osobné zdravotné programy od Philips pomáhajú zostať zdravý a predchádzať ochoreniam V zmysle svojho záväzku pomáhať ľuďom s rôznym zdravotným stavom uviedol Philips nedávno svoju prvú sériu osobných zdravotných programov, ktoré pomáhajú spotrebiteľom zostať zdravý a predchádzať ochoreniam. Každý zdravotný program obsahuje pripojiteľné zariadenia na meranie zdravotných parametrov, osobný program v aplikácii a bezpečnú cloudovú analýzu dát vybudovanú na základe digitálnej platformy HealthSuite. Osobné zdravotné programy od Philips pomôžu ich užívateľom: merať vitálne znaky, aby pochopili ako rozhodnutia súvisiace s ich životným štýlom ovplyvňujú ich organizmus; stanovovať si ciele a monitorovať ich vývoj a zostať motivovaný pomocou inteligentných programov, ktoré vyvinuli poprední lekári a psychológovia v reakcii na individuálne napredovanie a poskytovanie osobných odporúčaní.

Prototyp systému pre diabetes bude naživo prezentovať Jeroen Tas a Lucien Engelen na konferencii Dreamforce 2015 v San Franciscu od 15. do 18. septembra. Aktuálny vývoj nájdete na www.philips.com/dreamforce a konverzácie môžete sledovať na #DF15 conversation na @PhilipsLiveFrom.

Fotografie vo vysokom rozlíšení si môžete stiahnuť tu.

Ďalšie informácie získate na týchto adresách:

Kathy O'Reilly Philips Group Communications +1 978-659-2638 (mobile) +1 978-221-8919 Kathy.oreilly@philips.com  Twitter: @kathyoreilly

Marloes de Vink Radboudumc +31 24 3668799 (mobile) +31 06 52 02 81 72 Marloes.deVink@radboudumc.nl 

Salesforce a ostatné sú obchodné značky salesforce.com, inc.

O spoločnosti Royal Philips Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) je spoločnosť zaoberajúca sa rôznymi otázkami zdravia a pohody so zameraním na zlepšenie života ľudí pomocou zmysluplnej inovácie v oblastiach ako je zdravotníctvo, konzumný spôsob života a osvetlenie. Philips má svoju centrálu má v Holandsku a v roku 2014 zaznamenal predaj vo výške 21,4 miliardy USD. Zamestnáva približne 108 000 ľudí v rámci predaja a služieb vo viac ako 100 krajinách sveta. Spoločnosť Philips vedie v starostlivosti o srdce, v akútnej a domácej starostlivosti, v energeticky úsporných osvetleniach a nových svetelných aplikáciách ako aj v oblasti holenia mužov, upratovania a ústnej hygieny. Novinky od Philipsu nájdete na www.philips.com/newscenter.

O digitálnej platforme HealthSuite Digitálna platforma HealthSuite je otvorená informačná infraštruktúra podporujúca bezpečný zber dát týkajúcich sa zdravia jednotlivca a jeho životného štýlu, ktorá umožňuje dátovú integráciu a analýzu. Platforma je schopná na základe technológie od Philips prepojiť zariadenia na meranie zdravotných ukazovateľov s cloudovou analýzou dát, a tým získať osobné zdravotné a klinické programy v aplikácii. Týmto sa naštartuje spolupráca medzi spotrebiteľmi, pacientmi a zdravotníckym personálom v tom najširšom zmysle. Pomocou užívateľsky jednoduchej a komplexnej dátovej spätnej väzby môžu spotrebitelia, pacienti aj zdravotnícky personál získavať informácie dôležité pre nastavenie liečby a životného štýlu.

O univerzitnom zdravotníckom stredisku v Radboud Univerzitné zdravotnícke stredisko v Radboud je inštitút pacientskej starostlivosti, výskumu a vzdelávania so sídlom v Nijmegen, Holandsku. Našim cieľom je dosiahnuť výrazný prínos pre zdravotnícku starostlivosť. Chceme sa dostať na špicu rozvoja inovatívnej, udržateľnej a dostupnej zdravotníckej starostlivosti. Ponúkame kvalitnú a personalizovanú zdravotnícku starostlivosť zapájajúcu pacienta, vynikajúce výsledky a udržateľné siete. Máme skoro 10 000 zamestnancov a viac ako 3 000 študentov, ktorí každý deň prispievajú k budovaniu budúcnosti zdravotníckej starostlivosti a medicínskych vied.

* Nie je k dispozícii v USA. Aplikácia je vo vývoji a nie je použiteľná na zdravotnícke účely. Školenie, ktoré je k dispozícii, nemá za účel poskytovať medicínske poradenstvo alebo starostlivosť. O zmenách vo svojom liečebnom režime vždy konzultujte so svojim odborníkom na zdravotnícku starostlivosť. 1Medzinárodná diabetologická federácia  2Medzinárodná diabetologická federácia  3Stanford Medicine Scope  4Diabetes.org 

ZDROJ Royal PhilipsSúvisiace odkazy

http://www.usa.philips.com