Ge Huayong, predseda predstavenstva China UnionPay: Pohodlné platobné služby pomáhajú poháňať transformáciu a rozvoj cestovného ruchu

22 September, 2015, 03:53 BST z UnionPay International

SHANGHAI, Čína, 22. septembra 2015 /PRNewswire/ -- UnionPay ako rýchlo rastúca sieť bankových kariet bude naďalej posilňovať spoluprácu naprieč celým odvetvím cestovného ruchu s partnermi doma i v zahraničí, a tak bude pokračovať v zlepšovaní svojich platobných služieb pre turistov. Po dosiahnutí cieľa „byť k dispozícii všade tam, kde chodia čínski turisti" je ďalšou ambíciou UnionPay ponúkať služby globálnym spotrebiteľom, aby mohli používať karty UnionPay, nech už idú kamkoľvek.

Toto nové smerovanie UnionPay odhalil Ge Huayong, predseda predstavenstva China UnionPay, na 21. valnom zhromaždení UNWTO v Kolumbii. V súčasnej dobe možno karty UnionPay používať vo viac ako 150 krajinách a regiónoch, čo predstavuje 26 miliónov obchodníkov a 1,9 milióna bankomatov. Počet kariet UnionPay vydaných v zahraničí presiahol 46 miliónov. Znamená to, že stále viac a viac globálnych spotrebiteľov môže na svojich cestách využívať pohodlné a privilegované platobné služby ponúkané UnionPay.

Ako predseda zdôraznil, také inovatívne platby ako mobilné platby môžu vytvoriť väčší priestor pre rozvoj cestovného ruchu. V súčasnosti je rastúci počet ľudí súčasne turistom i držiteľom karty UnionPay. Preto mnoho zahraničných obchodníkov považuje akceptovanie UnionPay za dôležitý prostriedok a základnú službu na pritiahnutie turistov.

Pokiaľ ide o budúcu účasť UnionPay na rozvoji cestovného ruchu, predseda Ge Huayong podčiarkol tri opatrenia. Po prvé, rýchle rastúce vydávanie zahraničných kariet zaväzuje UnionPay poskytovať vysoko kvalitné služby globálnym zákazníkom a dosiahnuť svoj cieľ „byť k dispozícii všade tam, kam idú globálni spotrebitelia". Po druhé, UnionPay zrýchli používanie svojich inovatívnych produktov v cestovnom ruchu. UnionPay uspokojí prostredníctvom on-line rezervácií, UnionPay QuickPass, mobilných platieb a ďalších rozvíjajúcich sa platobných nástrojov rozmanité platobné požiadavky vyplývajúce z meniacich sa spôsobov cestovania. Po tretie, ďalej sa prehĺbi spolupráca naprieč odvetvím cestovného ruchu doma i v zahraničí. Okrem zlepšenia platobných služieb bude UnionPay spolupracovať aj s relevantnými výskumnými inštitúciami s cieľom spoločne vydávať správy o výdavkoch turistov na základe analýz veľkých objemov dát držiteľov kariet UnionPay, a tak sa stane barometrom trendov v cestovnom ruchu.

V roku 2014 dosiahol počet turistov v čínskom pasívnom cestovnom ruchu s medziročným nárastom 19,5 % počet 107 miliónov. V súhrnnom počte bola Čína najväčším svetovým zdrojom turistov tri po sebe nasledujúce roky. Očakáva sa, že počet čínskych turistov podieľajúcich sa na pasívnom cestovnom ruchu ako aj počet turistov prichádzajúcich do Číny prekročí v roku 2015 v oboch prípadoch 100 miliónov.

Viac informácií nájdete na: http://www.unionpayintl.com/

ZDROJ UnionPay International