Grófka Spencerová bola zvolená za členku nadácie Ashoka (Ashoka Fellow): Uznania sa jej dostalo za vyplnenie medzier v starostlivosti o siroty a zraniteľné deti

02 Október , 2015, 07:00 BST z Whole Child International

Na podujatí v Mexico City bola ocenená grófka Spencerová, ktorú sprevádzal jej manžel Charles, 9. gróf Spencer

MEXICO CITY, 2. októbra, 2015 /PRNewswire/ -- Grófka Spencerová, ktorá v roku 2004 založila nadáciu Whole Child International, bola zvolená za členku nadácie Ashoka (Ashoka Fellow). Pripája sa k najväčšej a najvplyvnejšej sieti sociálnych podnikateľov na svete, čo je uznaním jej desaťročnej vizionárskej práce na vzniku a vybudovaní nadácie Whole Child International.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151001/272926

Gróf Spencer, ktorý je členom správnej rady nadácie Whole Child, takto vyjadril uznanie práci svojej manželky: „Karen je nádherná žena s ešte nádhernejším srdcom. Pociťujem veľkú úctu voči tomu, čo za posledné desaťročie dosiahla pre tieto nesmierne zraniteľné deti. Som nadšený, že sa jej dostalo takéhoto uznania a dúfam, že to bude inšpirovať ďalších ľudí, podniky a nadácie, aby sa pridali k nám v úsilí pomôcť najbiednejším a najnúdznejším deťom na svete."

Karen Spencer založila nadáciu Whole Child International keď zistila, že takmer všetky väčšie  organizácie, ktoré riešia otázky blaha detí v rozvojových krajinách, majú pravidlá, ktoré im bránia spolupracovať so sirotincami. Jej dobročinná nadácia je zameraná práve na túto medzeru a v nezávislom posúdení sa dokázalo, že potenciálne zlepšuje životy miliónov detí.

Diego Diaz-Martin, výkonný riaditeľ nadácie Ashoka pre Mexico, Strednú Ameriku a Karibik povedal: „Sme nadšení a vítame medzi nami Karen ako členku. Identifikovala veľký a globálny problém – neschopnosť investovať čas, vodcovské schopnosti alebo iné zdroje do sirotincov sveta – hoci naďalej majú na starosti milióny detí. Vypracovala komplexný a dobre premyslený prístup, ktorý sa zameriava na všetky druhy aktérov činných v teréne."

Program, ktorý Karen realizuje je jedinečný, škálovateľný a inovatívny, uplatniteľný nielen v sirotincoch ale aj v celom spektre starostlivosti o deti. Funguje vo všetkých sektoroch, v partnerstve priamo s vládou, akademickou obcou a priamymi poskytovateľmi starostlivosti. Nadácia Whole Child spolupracuje s Inštitútom pre globálne zdravie Duke University (Global Health Institute) na posudzovaní vplyvu a aby sa získali poznatky, ktoré pomôžu ďalšiemu rozvoju programu.

„Keď som zakladala nadáciu Whole Child, chcela som nájsť spôsob, ako najzraniteľnejším deťom dať reálnu šancu v živote," povedala Karen Spencer. „Toto uznanie od nadácie Ashoka pomáha opäť vyniesť na svetlo obrovskú potrebu kvalitnej starostlivosti a tiež odkrýva tú úžasnú skutočnosť, že tu je niečo, čo môžeme urobiť dnes, s existujúcimi zdrojmi a prostriedkami, aby sme týmto deťom dali šancu na produktívny život."

„Dnes sme poctení, že môžeme pomôcť vláde Salvádoru pri realizácii ambicióznych iniciatív prezidenta na zlepšenie kvality starostlivosti o zraniteľné deti v ich krajine. Chcela by som tiež poďakovať banke Inter-American Development Bank, fondu Korean Poverty Reduction Fund a súkromným darcom, ktorí nám umožnili dostať sa až sem. Dúfam, že toto uznanie prinesie ďalšiu podporu našej práci, pretože na svete je obrovské množstvo detí, ktoré nás potrebujú a mnohé ďalšie vlády majú záujem o partnerstvo s nami, aby pomohli deťom vo svojich krajinách dosiahnuť ich plný potenciál."

Ďalšie informácie o nadácii Whole Child International a uvedení grófky Spencerovej medzi členov nadácie Ashoka sú na adrese https://www.ashoka.org/fellow/karen-spencer.

O nadácii Whole Child International (www.wholechild.org)

Whole Child International je mimovládna organizácia, ktorá pracuje na zlepšení kvality starostlivosti o zraniteľné deti v sirotincoch a ďalších zariadeniach starostlivosti o deti s ombedzenými zdrojmi.

O nadácii Ashoka (www.ashoka.org)

Ashoka spustila oblasť sociálneho podnikania a aktivovala partnerov z mnohých sektorov na celom svete, ktorí stálve viac hľadajú podnikateľské talenty a nové námety, ako riešiť sociálne problémy. Nadáciu Ashoka založil v roku 1980 Bill Drayton a je platformou pre ľudí odhodlaných zmeniť svet.

Kontakt: Andrea Iturbe
Edelman, Los Angeles
+1-323-202-1045
Andrea.Iturbe@edelman.com

ZDROJ Whole Child InternationalSúvisiace odkazy

http://www.wholechild.org