Huawei organizuje 2. ročník Global Services Forum, aby našlo nové spôsoby prebudovania prevádzky a infraštruktúry smerujúcej k ďalšiemu rastu

15 September, 2015, 11:00 BST z Huawei

ZÜRICH, 15. septembra 2015 /PRNewswire/ -- Huawei dnes otvorilo druhý ročník Global Services Forum vo švajčiarskom Zürichu. Pod heslom prebudujme infraštruktúru a prevádzku smerom k ďalšiemu rastu sa na tomto dvojdňovom podujatí stretlo viac ako 300 účastníkov spomedzi medzinárodných operátorov, organizácií tvoriacich štandardy, open source communities, analytických inštitúcií, partnerov a mediálnych firiem. Fórum sa tento rok zameriava na výmenu skúseností, inovácií, osvedčených praktík a smelých nápadov, ktoré podporia rast pri prebudovávaní prevádzkového modelu a informačnej infraštruktúry v rýchlo sa meniacej digitálnej ére.

Eric Xu, súčasný rotujúci výkonný riaditeľ spoločnosti Huawei, predniesol dnes otváraciu reč pod názvom Zmena zmýšľania smerujúca k prevádzke postavenej na skúsenostiach zákazníka. Xu vo svojom prejave vysvetlil zmenu v zákazníckej skúsenosti a ako táto zmena ovplyvnila spôsob ako operátori menia svoje prevádzky a infraštruktúru.

Xu povedal: „So stále rozvíjajúcimi sa skúsenosťami potrebujeme zmeniť svoje zameranie zo siete na skúsenosti konečného užívateľa, priblížiť sa zákazníkovi a zistiť, ktoré operácie a modely služieb sú u zákazníkov najžiadanejšie. Musíme sa usilovať o premenu prevádzky a to zahŕňa zmeny v organizácii, v procesoch, informačných systémoch a v infraštruktúre. Tvárou v tvár týmto novým trendom sa musí transformovať aj Huawei. Poskytovanie produktov už na splnenie požiadaviek a očakávaní klientov samo o sebe nestačí. Preto musí Huawei ponúknuť nové riešenia vybudované na základe nových modelov služieb. Huawei si za svoju strategickú prioritu stanovilo transformáciu prevádzky. V priebehu nasledujúcich troch rokov investuje Huawei 350 miliónov USD do rozvoja metodológie, nástrojov a platforiem pre transformáciu prevádzky a infraštruktúry informačnej technológie. V záujme zabezpečenia transformácie operátorov poskytneme celý rad riešení, medzi ktorými nebudú chýbať poradenstvo a integrované systémové služby."

Dr. Howard Liang, viceprezident Huawei a prezident oddelenia globálnych technických služieb, poznamenal: „Skúsenosť zákazníka sa stala primárnou hnacou silou – nájdeme ju v pozadí prebudovávania prevádzky aj infraštruktúry informačných technológií a odráža sa aj v obchodných výsledkoch. Zlepšenie skúseností ale nie je vec, ktorú dosiahneme zo dňa na deň. Realizácia transformácie prevádzky a infraštruktúry vyžaduje spoluprácu všetkých hráčov v danej oblasti, výmenu nápadov a pomoc, ktorá na konci dňa prispeje novou hodnotou a riešením problémov súvisiacich s cestou premeny. Huawei poskytne riešenia pre oblasť poradenstva a integrácie systémov na podporu transformačnej stratégie operátorov a tvorby novej hodnoty."

Na tohtoročnom Fóre sa o svoje transformačné stratégie, výsledky výskumu a osvedčené praktiky podelia predstavitelia spoločností Telefonica, Orange, BT, Vodafone, DT, EE, Sunrise, Ooredoo, TM Forum, The Open Group, McKinsey & Company, SAP, OPNFV, ETSI, Forrester, a Light Reading.

Viac informácií nájdete na http://www.huawei.com/minisite/gsf2015/.

O spoločnosti Huawei

Spoločnosť Huawei je popredným svetovým dodávateľom riešení v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT). Naším cieľom je obohacovať život a zlepšovať efektivitu prostredníctvom lepšie prepojeného sveta, správať sa ako zodpovedný zástupca podnikového sektora, partner umožňujúci inovácie vo sfére informačných technológií a spolupracujúci prispievateľ vo sfére priemyslu. Vďaka nášmu odhodlaniu presadzovať inovácie orientované na zákazníka a vďaka silným partnerom dokážeme poskytovať výhody koncovým zákazníkom v oblasti telekomunikačných sietí, zariadení a cloud computingu. 170 000 zamestnancov spoločnosti Huawei sa snaží vytvárať tie najvyššie hodnoty pre telekomunikačných operátorov, podniky aj koncových zákazníkov. Naše moderné informačné a komunikačné technologické riešenia, produkty a služby sú využívané vo viac ako 170 krajinách a oblastiach viac ako jednou tretinou svetovej populácie. Spoločnosť Huawei bola založená v roku 1987 ako súkromná firma v úplnom vlastníctve zamestnancov.

Viac informácií nájdete o spoločnosti Huawei nájdete na online www.huawei.com alebo nás sledujte na:

http://www.linkedin.com/company/Huawei
http://www.twitter.com/Huawei
http://www.facebook.com/Huawei
http://www.google.com/+Huawei
http://www.youtube.com/Huawei

ZDROJ HuaweiSúvisiace odkazy

http://www.huawei.com