hub:raum Krakow spúšťa nový program WARP Sprints

12 September, 2016, 11:00 BST z hub:raum Krakow

KRAKOV, Poľsko, September 12, 2016 /PRNewswire/ --

Spoločnosť hub:raum Krakow, ktorú založila spoločnosť Deutsche Telekom, pomáha začínajúcim firmám v strednej a východnej Európe rozbehnúť podnikanie. Na základe dlhých rokov výskumu a skúseností program spoločnosti hub:raum Krakow WARP Sprints poskytuje začínajúcim firmám nástroje, ktoré potrebujú k úspechu. Nová kvalita programu vychádza z inovatívneho prístupu, ktorý sa zakladá na včasnej internej príprave spoločnosti na absorbovanie inovácií v rámci špecifických oblastí, modele Sprint a lepšej spätnej väzbe pre začínajúce firmy.   

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160907/405038LOGO )

Nová koncepcia  

Tento rok hub:raum Krakow zavádza novú verziu programu WARP Accelerator: WARP Sprints, ktorý zabezpečuje začínajúcim firmám vnútornú prípravu zo skupiny DT, tri vertikály za každý štvrťrok a rýchlejší program Accelerator s detailnejšou spätnou väzbou. Program WARP Sprints pomáha identifikovať potreby spoločností, ktoré chcú investovať do inovácií, identifikovať požiadavky a vylepšenia, ktoré začínajúce firmy musia spĺňať, a hľadať riešenia, ktoré spoja dva odlišné svety a prinesú priekopnícke inovácie.

Top Venturing Lessons Learned for Corporations začlenené do programu WARP Sprints:  

  • vytvoriť vnútorný ekosystém zainteresovaných účastníkov, interných zákazníkov a procesov
  • pripraviť na absorbovanie inovácií a nových produktov
  • prispôsobiť tak, aby bolo možné formovať a vstrebávať inovácie.

Ďalšia zásadná vec je časový rámec celého programu. Pri práci so začínajúcimi firmami si korporácie musia uvedomiť, že väčšinu času sú ich zdroje obmedzené. Preto jediný úspešný model pre prácu s nimi je pracovať rýchlo, vytvárať prototypy, viesť iterácie a na základe toho všetkého robiť rýchle a presné rozhodnutia.

"hub:raum verí, že to môže byť veľmi pragmatický prístup, a preto predstavuje novú úroveň kvality na trhu - za jeden mesiac je definovaný jasný plán spolupráce so začínajúcou firmou. Spoločne potom rozhodneme, či budeme ďalej spolupracovať alebo nie. Ak áno, za akých podmienok - tak, aby z toho profitovali obe strany. hub:raum je partnerom začínajúcich firiem počas celého tohto procesu. Cieľom je učiť sa veľmi rýchlo počas tohto mesiaca a získať z toho čo najviac," hovorí Jakub Probola, manažér hub:raum pre región CEE.

Starostlivo vybrané vertikály každý štvrťrok  

Ďalšou veľkou zmenou, ktorú väčšina korporátnych programov pre začínajúce firmy nemá, je uvážený výber hlavných oblastí zamerania pre každý štvrťrok. Po prvé, organizačný tím vykoná špeciálny prieskum v rámci skupiny Deutsche Telekom a neskôr identifikuje najdôležitejšie body záujmu pre firmu, ako aj jej interných a externých klientov. Identifikácia vertikál umožňuje firme absorbovať inovácie v daných oblastiach. To znamená lepšiu spätnú väzbu pre začínajúce firmy, pretože spoločnosť vie, ako funguje trh, čo sleduje, a tiež pozná potreby svojich klientov. Po starostlivom prieskume uskutočnenom v rámci DT Group, spoločnosť hub:raum Krakow si pre tento štvrťrok vybrala tri vertikály pre prvé vydanie programu WARP Sprints - Smart City, Logistics a Transportation a Omnichannel.

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.warpaccelerator.com

ZDROJ hub:raum Krakow