Čistý zisk spoločnosti TCL Corporation v prvej polovici roku 2015 prekročí 330 miliónov USD

22 Júl , 2015, 15:33 BST z TCL Corporation

ŠENŽEN, Čína, 22. júla 2015 /PRNewswire/ -- Podľa predbežných výsledkov spoločnosti TCL Corporation za rok 2015, zverejnených v júli, dosiahla spoločnosť v prvej polovici tohto roku odhadovaný čistý zisk 2,05 až 2,1 miliardy yuanov (približne 330-338 miliónov USD), vrátane čistého zisku 1,6 až 1,65 miliardy yuanov (približne 258-266 miliónov USD) priraditeľného akcionárom kótovaných spoločností; čistý zisk po odpočítaní jednorazového zisku a straty sa odhaduje na 1,58 až 1,63 miliardy yuanov (približne 254-262 miliónov USD), čo je o 69 až 75% viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku.

Ako líder v sektore spotrebnej elektroniky bola spoločnosť TCL medzi prvými, ktoré prišli so stratégiou transformácie, vychádzajúcej z využitia internetu. Od začiatku tohto roku spoločnosť implementuje svoju stratégiu „Double Plus", v ktorej je obsiahnutá transformačná stratégia „Intelligence+Internet" a podnikateľský model „Product+Service". Súdiac podľa výkonnosti v prvom polroku tohto roku funguje globálna stratégia vcelku dobre alebo dokonca aj lepšie než očakával trh.  

Popri neustálej optimalizácii produktového portfólia a distribučných kanálov spoločnosť TCL Multimedia (01070.HK) upravila aj štruktúru manažmentu, čo bolo prínosné aj pre optimalizáciu organizačnej štruktúry a rozhodovacieho mechanizmu, ako aj pre ďalšie posilnenie kľúčovej konkurencieschopnosti podniku. Počas sledovaného obdobia predala spoločnosť TCL Multimedia 7,716 miliónov LCD televízorov. Počet aktívnych používateľov, ktorí využívajú terminál inteligentnej siete spoločnosti stúpol na 9,063 milióna a počet používateľov aktívnych denne dosiahol 3,44 milióna. Rýchlo rastúci počet používateľov ukazuje, že tok príjmov, ktorý tvoria inteligentné televízne služby TCL, bude aj naďalej rásť.

Tým, že spoločnosť TCL Communication (02618.HK) neustále optimalizuje dizajn a funkcionalitu produktov, posilňuje svoj vzťah s poskytovateľmi služieb, rozvíja online kanály a naďalej rozširuje svoj globálny podiel na trhu. V prvej polovici roku sa predalo 34,835 miliónov kusov mobilných telefónov, čo je medziročný nárast o 16,3 percenta, vrátane 20,88 miliónov smartfónov, čo je medziročný nárast o 38,9 percenta. Podiel tržieb z predaja smartfónov narástol na 59,9 percenta oproti 50,2 percentám v predchádzajúcom roku.    

Čo sa týka LCD panelov, očakávaný zisk firmy CSOT je vyšší než bol cieľ, stanovený začiatkom roku, vďaka zvýšenej priemernej predajnej cene hlavných produktov a zníženým materiálovým a fixným jednotkovým nákladom. Počas sledovaného obdobia zaznamenala spoločnosť CSOT akumulovanú produkciu 786 000 kusov sklenených substrátov, čo je medziročný nárast o 3,27 percenta, pričom miera využitia kapacity a výnos z produktovej syntézy ostali na vysokej úrovni.

Spoločnosť sa tiež podieľala na reštrukturalizácii firmy Hong Kong Peipus International (0334.HK), ktorá bola neskôr premenovaná na TCL Display Technology, čo subjektu umožnilo získať dlhodobo stabilný a lacný kapitál prostredníctvom kapitálových trhov. Nadobudnutý kapitál bol investovaný do výskumu a vývoja a integrácie dodávateľského reťazca, čím sa účinne posilnila inovačná kapacita nových foriem zobrazovacej technológie a integračná kapacita medzi predchádzajúcou a nadväzujúcou časťou sektora.

Ďalšie informácie poskytne:

Marta Chen
+86-0755-33313868
chenxuejun@tcl.com 

ZDROJ TCL Corporation