Klinické skúšania dokázali, že živé bakteriálne kultúry L. reuteri od spoločnosti Nutraceutix modulujú metabolizmus inzulínu v črevách

28 Júl , 2015, 23:38 BST z Nutraceutix

REDMOND, Washington, 28. júla 2015 /PRNewswire/ -- Klinické skúšanie v nemeckom diabetologickom centre dokázalo, že každodenné užívanie živých bakteriálnych kutúr L. reuteri od spoločnosti Nutraceutix obohacuje črevnú mikroflóru človeka a modifikuje produkciu tých proteínových faktorov v čreve, ktoré zvyšujú sekréciu inzulínu.  V rámci klinického skúšania pacienti denne užívali kmeň L. reuteri od spoločnosti Nutraceutix (kmeň ATCC SD-5865) vo forme tabliet na báze patentovanej technológie BIO-tract®, ktorá ochraňuje živé bakteriálne kultúry pred poškodením kyslým prostredím v žalúdku na ceste do črevnej flóry.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20111006/SF81647LOGO 

Randomizovaná dvojito-zaslepená placebom kontrolovaná štúdia porovnávala sekréciu inzulínu, C-peptidu a peptidov derivovaných z proglukagónu a pankreatickú funkciu beta buniek u nediabetických pacientov stimulovaných glukózou a merala inkretínový efekt. Pacienti počas štyroch týždňov denne užívali L. reuteri v tabletách alebo placebo.  Osoby, ktoré užívali živú bakteriálnu kultúru L. reuteri mali o 49% zvýšenú sekréciu inzulínu stimulovanú glukózou, o 55% zvýšenú sekréciu C-peptidu, uvoľňovanie GLP-1 sa u nich zvýšilo o 76%, GLP-2 uvoľňovanie o 43% a mali tiež pozmenenú funkciu beta buniek v porovnaní s placebo skupinou.  V prezentácii výsledkov pred Americkou diabetologickou asociáciou vedúci výskumu zhrnul: „...liečba živými bakteriálnymi kultúrami môže zlepšiť funkciu beta buniek sprostredkovanú inkretínom, čo môže prispieť k liečbe glukózovej intolerancie alebo zjavného diabetu typu 2."

Podrobná analýza zloženia črevnej mikroflóry účastníkov klinického skúšania bola vykonaná pred začiatkom a po skončení štúdie.  Po skončení štúdie mali účastníci, ktorí užívali tablety L. reuteri BIO-tract stopy baktérie L. reuteri prítomné vo vzorkách stolice, zakiaľ čo účastníci placebo skupiny ich nemali.  U žiadnych účastníkoch sa neprejavili negatívne účinky.

Článok zo štúdie bol publikovaný on-line spolu s dodatočnými informáciami na webstránke Americkej diabetologickej asociácie ® (ADA) Diabetes Care® website v júni 2015, doi: 10.2337/dc14-2690. Spomínaná prezentácia odznela na 72. vedeckom stretnutí ADA, vo Filadelfii, PA v júni 2012. Webový záznam z prezentácie nájdete na stránke professional.diabetes.org. 

Nutraceutix je registrovaný zmluvný výrobca a majiteľ ochrannej známky pre živé bakteriálne kultúry v prášku ako aj vo forme štandardných a progresívnych kapsúl a tabliet s certifikátom GMP.  Technológia BIO-track od Nutraceutix je chránená patentami USA č. 8,540,980 a 8,007,777, a viac ako 30 medzinárodnými patentami.

Upozornenie:  BIO-tract je registrovaná obchodná značka spoločnosti Nutraceutix.  Nutraceutix nemá žiadne väzby na Americkú diabetologickú asociáciu.  Americká diabetologická asociácia® a Diabetes Care® sú obchodné značky vo vlastníctve svojich držiteľov.  Ich použitie neznamená žiadnu väzbu ani záštitu.

ZDROJ NutraceutixSúvisiace odkazy

http://www.nutraceutix.com