Nádej pre „štvrtú moc" vo východnej Európe napriek mnohým strastiam

04 Máj , 2015, 11:00 BST z IREX

WASHINGTON, 4. mája 2015 /PRNewswire/ -- V situácii upadajúcich či stagnujúcich médií vo viacerých východoeurópskych štátoch a bývalých sovietskych republikách sa objavujú niektoré pozitívne trendy, ktoré ukazujú, že v regióne ešte nie sú nádeje v oblasti slobody prejavu a kvality žurnalistiky celkom stratené. Napriek tomu pretrvávajú vážne problémy. Index udržateľnosti médií (MSI) organizácie IREX za rok 2015 pre Európu a Euráziu prišiel s týmito a ďalšími zisteniami. Úplné znenie správy je na http://www.irex.org/msi.

Je potrebné poznamenať, že v posledných rokoch Albánsko, Arménsko a Moldavsko sústavne dosahujú pokrok. Po páde Janukovyčovho režimu došlo k zlepšeniu situácie na Ukrajine. Gruzínsko a Chorvátsko sú i naďalej pomerne silné. Dokonca aj Macedónsko, kde sa situácia sedem rokov zhoršovala, vykazuje skromné zlepšenie.

V niekoľko málo krajinách sú však náznaky zlepšenia pravdepodobne len zábleskami na trajektórii poklesu alebo nedokážu prelomiť stagnuje nepriateľstvo voči slobodnej tlači. Napríklad v Bielorusku sa v posledných mesiacoch zmiernil tlak na médiá − ale prezidentské voľby koncom roka 2015 pravdepodobne vyvolajú obnovenie útlaku.

MSI meria kondíciu mediálneho sektoru danej krajiny hodnotením piatich zložiek vrátane právneho prostredia, kvality žurnalistiky a metód riadenia médií.

V celom regióne predstavujú zdroje príjmov a financie aj naďalej hlavné prekážky v činnosti médií. „Už nie je v móde používať prehnane tvrdý prístup ku kontrole informácií − i keď existuje niekoľko krajín, ktoré s touto módou nekráčajú," povedal Leon Morse, šéfredaktor MSI. „Namiesto toho vidíme vlastníctvo významných médií v rukách spojencov vládnucej strany, zatiaľ čo nezávisle zmýšľajúce médiá trpia nedostatkom reklamy alebo sa im pochybnými praktikami prideľovania licencií upiera prístup k novým príležitostiam digitálneho vysielania," uviedol na záver.

Jeden z chorvátskych prispievateľov MSI podrobnejšie priblížil problematiku týmito slovami: „Takáto pretrvávajúca kríza v mediálnom odvetví je výsledkom kombinácie zmenšujúceho sa reklamného trhu a neschopnosti manažmentu médií vyrovnať sa s novým trhovým prostredím. V počiatočnej fáze krízy sa niektorí manažéri tlačených médií pokúšali bojovať proti poklesu nákladu rastúcou triviálnosťou obsahu, čo viedlo k strate dôvery v médiá a ďalšiemu poklesu nákladu."

Agentúra Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj (USAID) financuje správy MSI v 21 krajinách Európy a Eurázie. MSI predstavuje dôveryhodné hodnotenie globálneho stavu médií a poskytuje darcom, zástancom médií, miestnym profesionálom a vedeckým pracovníkom viac ako desať rokov množstvo údajov.

Jennifer Nevin, riaditeľka pre komunikáciu, IREX, +1-202-628-8188, newsroom@irex.org

ZDROJ IREXSúvisiace odkazy

http://www.irex.org


www.irex.org