Ningbo na ceste k posilneniu vzťahov s krajinami strednej a východnej Európy

19 Máj , 2015, 18:53 BST z Ningbo Municipal Bureau of News

NINGBO, Čína, 19. mája 2015 /PRNewswire/ -- Pobrežné mesto Ningbo v provincii Zhejiang sa rozhodlo posilniť spoluprácu s krajinami strednej a východnej Európy (CEE krajiny) pomocou celého radu nových opatrení.

Nové stratégie majú za cieľ transformovať mesto Ningbo na jednu z najatraktívnejších lokalít v Číne z pohľadu zahraničných obchodných investícií pre krajiny CEE. V súlade s touto stratégiou budú do praxe uvedené cielené aplikačné postupy, investičná a finančná podpora ako aj stimuly pre oblasť cestovného ruchu, kultúry a mimovládnych výmen.

V rámci týchto nových opatrení vytvorí samospráva mesta Ningbo zvláštny fond zabezpečujúci hladkú organizáciu a každoročné fungovanie China-CEEC Investment and Trade Expo. Perspektívne podniky a vystavovatelia z Číny a krajín CEE, ktorí sa zúčastnia Expo, získajú podporu pri nájme, logistike, prekladoch, prijatiach a obchodných rokovaniach.

Vládne organizácie, komerčné asociácie a podniky z krajín CEE, ktoré sa zúčastnia výstav v meste Ningbo, budú môcť tiež ťažiť z výhod prioritných politík.

Samospráva mesta Ningbo zabezpečí tiež cezhraničné transakcie s krajinami CEE. Tovar dovezený z krajín CEE môže byť prioritne vybavený inšpekčnými zariadeniami pre kontajnery H986 v záujme zjednodušenia monitorovania a konštantného dohľadu. Tovar dovážaný z týchto krajín vo veľkom môže byť prednostne preclený už pri samotnom príjazde.

Pomocou týchto opatrení sa dosiahnu úspory nákladov na logistiku a skráti sa čas dopravy, čo by malo v konečnom dôsledku obnoviť dynamiku zahraničného obchodu medzi Čínou a krajinami CEE.

V záujme rozšírenia exportu z Číny do krajín CEE vyčlení každoročne samospráva mesta Ningbo aj financie stimulujúce miestne podniky k investíciám do krajín CEE. Miestne podniky, ktoré vyhrajú zmluvné projekty a plánujú založiť obchodnú základňu ako aj centrum na využitie zdrojov, môžu každoročne získať dotácie vopred alebo v priebehu budovania či v jednotlivých prevádzkových štádiách.

Na druhej strane majú tieto nové opatrenia za cieľ vytvoriť aj stratégie priaznivé pre podniky z krajín CEE, ktoré budú investovať v meste Ningbo. Medzi takého stratégie patrí pomoc pri prenájme podnikového zariadenia, akvizícii pozemku a úhrade energií. Samospráva sa bude tiež usilovať o zjednodušenie devízovej administrácie a postupov na schvaľovanie projektov zahraničných investícií z krajín CEE.

V oblasti cestovného ruchu dostanú cestovné agentúry sídliace v oblasti Ningbo vládne subvencie, ak budú ponúkať turistické zájazdy do krajín CEE, čo bude tiež slúžiť ako stimul rastu pre oblasť cestovného ruchu v rámci týchto krajín. Mestský úrad cestovného ruchu plánuje vyzvať miestne cestovné kancelárie, aby v júni miestnym obyvateľom ponúkali zľavnené turistické zájazdy do krajín CEE.

V rámci nových opatrení na posilnenie spolupráce medzi mestom Ningbo a krajinami CEE sa zintenzívni aj spolupráca v oblasti vzdelávania. V rámci posilnenia bilaterálnych vzdelávacích výmen bude vytvorené špeciálne štipendium pre študentov z krajín CEE. Okrem toho budú zavedené aj cielené stratégie podnecujúce miestne vysoké školy, aby zamestnali učiteľov z týchto krajín a podporili spoluprácu medzi Čínou a krajinami CEE v oblasti zakladania a prevádzkovania spoločných školských projektov.

Samospráva mesta Ningbo sa spojí so zámorskými komunitami, študentskými organizáciami a zamestnávateľskými agentúrami v krajinách CEE pri budovaní výmennej platformy pre talenty z Číny aj krajín CEE. Bude podnecovať účasť miestnych talentov v kľúčových programoch krajín CEE v tradičnej čínskej medicíne, vyučovaní čínskeho jazyka, obchodu, architektúry a elektromechaniky.

Naštartuje sa tiež bilaterálna spolupráca medzi mediálnymi organizáciami na oboch stranách. Samospráva mesta v súčasnosti pracuje na tom, aby mohla vyslať svojich spravodajcov do krajín CEE, čím by vytvorila mechanizmus pravidelného spravodajstva a informačnej výmeny v snahe posilniť spoluprácu medzi Čínou a krajinami CEE a prehĺbiť porozumenie a priateľstvo medzi ľuďmi na oboch stranách.

Viac informácií nájdete na:

http://www.cceecexpo.org/site_en/index.html
http://english.ningbo.gov.cn/

ZDROJ Ningbo Municipal Bureau of News