Obrovské znečistenie na hromadných skládkach

21 Január , 2016, 14:04 GMT z IHPA

HOLTE, Dánsko, January 21, 2016 /PRNewswire/ --

Zastarané pesticídy a ďalšie vysoko toxické látky uskladnené na hromadných skládkach ohrozujú ľudské zdravie a životné prostredie v Európskom spoločenstve!

     (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160120/324065LOGO )

Na konferencii 13th Int. HCH & Pesticides Forum boli zverejnené šokujúce prípady hromadných skládok na Slovensku a v Rumunsku, na východných hraniciach Európskeho spoločenstva, ktoré poukázali na rozsah a neprijateľné ohrozenie zdravia obyvateľstva (pozri http://www.contaminatedfuture.org )

Takéto hromadné skládky sú však stále prítomné aj v členských krajinách EÚ ako Francúzsko, Nemecko, Poľsko a Španielsko. Pretože tieto skládky sú obrovské, väčšinou sa s nimi nič nerobilo, a ak aj, potom boli prijaté iba jednoduché opatrenia na uzavretie skládok, takže preto je ich hrozba stále väčšia.   

IHPA naliehavo vyzýva vlády členských štátov EÚ, Európsku komisiu, finančný mechanizmus Štokholmského dohovoru GEF a všetky vlády, ktoré ratifikovali Štokholmský dohovor, aby splnili svoje záväzky vypracovať vnútroštátne vykonávacie plány, usilovať o spoluprácu, investovať do zariadení pre elimináciu týchto nebezpečných chemických látok, a aby rozvinuté krajiny podporovali ostatné krajiny v rozvoji a transformácii.

Prečo sme usporiadali našu konferenciu HCH Forum 2015 v španielskej Zaragoze:

V Španielsku sa nachádza obrovská hromadná skládka pri chemickej továrni Inquinosa v Aragónsku (ktorej veľkosť dokonca prevyšuje rozsah problému s perzistentnými organickými znečisťujúcimi látkami (POP)  na celom území krajín EECCA, východnej Európy a regiónu Kaukazu a strednej Ázie) s obrovskými dôsledkami. Aragonská regionálna vláda sama nedokáže problém riešiť a naliehavo potrebuje, aby španielska vláda a Európska komisia rýchlo konali!! 

V rokoch 1974 až 1992 spoločnosť Inquinosa vyprodukovala 140.000 ton toxického odpadu HCH, ktorý bol uložený na niekoľko nekontrolovaných skládok v oblasti Sabiñánigo. (Pozrite si trailer a film DISCOVERING LINDANE - The legacy of HCH production)

Spoločnosť Inquinosa vyrábala pesticíd lindán, ktorý je v EÚ zakázaný od roku 2000 a na celom svete ho v roku 2009 zakázala Konferencia zmluvných strán Štokholmského dohovoru. V súčasnej dobe znečistenie postihuje viac ako 40.000 ľudí len v povodí rieky Gállego. Rieka Gállego sa vlieva do rieky Ebro. V povodí rieky, ktorá tečie cez mesto Zaragoza, žije viac ako 650.000 ľudí. V roku 2014 boli obyvatelia žijúci na hranici povodia rieky Gallego niekoľkokrát upozornení na príliš vysokú koncentráciu lindánu v pitnej vode - viac ako 20 rokov po tom, čo spoločnosť Inquinosa zastavila svoju činnosť!  

Pre viac informácií kontaktujte:
John Vijgen
Riaditeľ IHPA
Telefón: +45-45-410321
Skype: johnvijgen    
Email: john.vijgen@ihpa.info

Bram de Borst
Predseda výboru IHPA
Telefón: +31-653402496
Skype: bram542
Email: bram.deborst@gmail.com
Webinfo:
http://www.hchforum.com/conclusions.php
Tu si môžete stiahnuť: hlavné odkazy konferencie 13th International HCH & Pesticides Forum

ZDROJ IHPA