You just read:

Odborníci si vymieňajú názory na seminári o regionálnej spolupráci v oblasti juhočínskeho mora