Popredné svetové zdravotnícke inštitúcie digitalizujú s pomocou firmy Philips postupy v patológii v záujme skvalitnenia diagnostiky chorôb

08 September, 2015, 22:50 BST z Royal Philips

Patológovia v Singapure, Rakúsku, Nemecku, Belgicku a v Spojenom kráľovstve si osvojujú Philips Digital Pathology Solutions, ktoré sprostredkujú vysokú kvalitu diagnostiky

EINDHOVEN, Holandsko, 8. septembra 2015 /PRNewswire/ -- Zakiaľ čo počet kvalifikovaných patológov klesá, populácia starne a komplexnosť rakovinových ochorení narastá, firma Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) dnes informovala o narastajúcom počte zdravotníckych zariadení na celom svete, ktoré si osvojili Digital Pathology Solutions ako podporu svojich postupov. Prostredníctvom svojej technológie IntelliSite Pathology Solution* umožňuje Philips zdravotníckym zariadeniam návrat k tradičným histopatologickým postupom, zvýšenej efektívnosti a produktivite ako aj vyššej dôvere v diagnostiku.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150908/264234 Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150908/264235

Patológia zohráva kľúčovú úlohu v diagnostike, liečbe a prevencii rôznych ochorení vrátane rakoviny vďaka skúmaniu vzoriek tkanív pacientov. S narastajúcimi nákladmi a tlakom na kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti môže digitálna patológia pomôcť zlepšiť účinnosť a kvalitu diagnostiky rakoviny. Niekoľko významných svetových sieťových inštitúcií pre patológiu už do praxe uviedlo Philips digital pathology platform zabezpečujúcu integrovaný prístup k zdokonaľovaniu postupov, lepšie podmienky pre spoluprácu umožňujúce rýchlejšie konzultácie, zjednotenie pacientskych dát a flexibilný rast v záujme získania väčšieho množstva informácií z nádorových tkanív.

"Stále viac moderných laboratórií zaoberajúcich sa patológiou je pod neustálym tlakom na nárast počtu vyšetrení a efektívnosti pri zvýšenej kvalite," povedal Russell Granzow, generálny manažér Philips Digital Pathology Solutions. "S posunom smerom k personalizovanej medicíne vyžadujúcej dáta z patológie pre správnu terapiu pre správneho pacienta v správnom čase, poháňa Philips vývoj smerom k digitalizovaným postupom, ktoré patológom pomáhajú napĺňať rastúce požiadavky doby."

  • Podpora archivácie v Singapure    Singapore General Hospital (SGH – všeobecná nemocnica v Singapure), vlajková loď verejného zdravotníctva nedávno uviedla vo svojom diagnostickom laboratóriu do praxe najväčšiu inštaláciu digitálnej patológie na svete. SGH musí zvládnuť viac než 50 000 patologických prípadov ročne, na ktoré bude odteraz využívať viac než 1,6 petabytové úložné disky a 1,6 petabytové úložné pásky na archiváciu, aby sa vyhla problémom s uchovávaním preparátov so vzorkami tkanív, ktoré podliehajú strate, prasknutiu, degradácii alebo chybám pri manuálnej archivácii – a zredukovala fyzický priestor potrebný na správu všetkých záznamov.
  • Kompletná inštalácia v Belgicku AZ Sint Jan v Brugách, Belgicku ukončila kompletnú inštaláciu, ktorá dokáže vykonať úplnú digitálnu histopatologickú diagnózu. Uznávaný patológ Dr. Van den Berghe pochopil, že krátky proces prechodu na digitálne technológie ušetrí veľa nákladov a zvýši efektívnosť, a tak vynechal stratégiu postupného prechodu a rozhodol sa pre úplnú digitalizáciu a využitie prínosov tohto nového spôsobu práce.
  • Poskytovanie diaľkových diagnostických služieb v Rakúsku V Rakúsku zabezpečujú dve súkromné laboratóriá so zameraním na patológiu v Hall v Tirolsku a v St. Pölten diagnostické služby pre nemocnice a súkromné zdravotnícke centrá v Rakúsku. V záujme urýchlenia diagnostiky vzoriek a poskytovania interaktívnych konzultácií pacientom vytvára Dr. Soleiman medzinárodnú sieť patológov prechodom na kompletne digitalizované postupy pomocou technológie Philips IntelliSite s počtom približne 200 000 histologických preparátov ročne.
  • Najväčšia telemedicínska platforma v Nemecku prechádza na on-line prevádzku Platformu CCS Telehealth Ostsachsen zabezpečuje dcérska spoločnosť drážďanskej fakultnej nemocnice a T-Systems International. Táto pilotná európska schéma ponúka celý rad možností v sieťovej zdravotníckej starostlivosti a má za cieľ prekonať prekážky z minulosti. Na základe digitálnej patológie môžu patológovia analyzovať digitálne zachytené vzorky tkanív a v digitálnej sieti tiež konzultovať otázky s radom ďalších odborníkov s cieľom zlepšiť diagnostiku pacientov.
  • Rozširovanie tímu v Spojenom kráľovstve pomocou virtualizácie Sheffield Teaching Hospitals (STH) NHS Foundation Trust (NHS Nadačný trust fakultných nemocníc v Sheffielde) vstupuje do partnerstva s nemocnicami v Hull a East Yorkshire Hospitals NHS Trust (NHS Trust nemocníc vo východnom Yorskshire) s cieľom vybudovať službu diaľkového digitálneho ohlasovania patologických prípadov. Riešením dlhodobého problému nedostatku histopatológov v Spojenom kráľovstve umožňuje táto jedinečná spolupráca v rámci krajiny ponúkať služby ostatným nemocniciam v regiónoch Yorkshiru a Humberu a inde a tiež sprostredkovať prístup k užšie špecifikovaným diagnostickým histopatologickým službám pre všetkých pacientov. Systém je vytvorený tak, aby dokázal prijať aj ďalšie strediská a laboratóriá zamerané na patológiu, ktoré by mali záujem o túto spoluprácu.

Popredné inštitúcie na celom svete využívajú skúsenosti firmy Philips v klinickej digitálnej transformácii na pomoc laboratóriám zameraným na patológiu pri zlepšovaní postupov a rýchlejšej výmene vedomostí medzi poskytovateľmi starostlivosti.  

Viac informácií získate na týchto adresách: Hans Driessen Philips Digital Pathology Solutions +31 6 10 610 417 hans.driessen@philips.com

Steve Klink Philips Group Communications +31 6 1088 8824 steve.klink@philips.com

O spoločnosti Royal Philips Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) je spoločnosť zaoberajúca sa rôznymi otázkami zdravia a pohody so zameraním na zlepšenie života ľudí pomocou zmysluplnej inovácie v oblastiach ako je zdravotníctvo, konzumný spôsob života a osvetlenie. Philips má svoju centrálu má v Holandsku a v roku 2014 zaznamenal predaj vo výške 21,4 miliardy USD. Zamestnáva približne 108 000 ľudí v rámci predaja a služieb vo viac ako 100 krajinách sveta. Spoločnosť Philips vedie v starostlivosti o srdce, v akútnej a domácej starostlivosti, v energeticky úsporných osvetleniach a nových svetelných aplikáciách ako aj v oblasti holenia mužov, upratovania a ústnej hygieny. Novinky od Philipsu nájdete na www.philips.com/newscenter.

* Philips IntelliSite Pathology Solution má európsky certifikát CE pre oblasť primárnej diagnostiky v EÚ a v rámci Health Canada. V USA je technológia Philips IntelliSite Pathology Solution  certifikovaná na diagnostické využitie pri hodnotení HER2 expresie pri rakovine prsníka a na výskumné účely (RUO).

ZDROJ Royal PhilipsSúvisiace odkazy

http://www.philips.com