PPTA oslavuje Medzinárodný týždeň povedomia o plazme

15 September, 2015, 14:30 BST z Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA)

ANNAPOLIS, Maryland, 15.septembra 2015 /PRNewswire/ --  Terapeutická asociácia plazmatických bielkovín (PPTA) a jej členské organizácie organizujú tretí ročník Medzinárodného týždňa povedomia o plazme od 11. do 17. októbra.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150914/266390LOGO 
Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140910/145293-INFO

Medzinárodný týždeň povedomia o plazme (IPAW) si kladie za cieľ:

  • Zvýšiť globálne povedomie o darovaní plazmy
  • Vyjadriť poďakovanie tým, ktorí darovali plazmu, čím zachránili a skvalitnili mnoho životov
  • Bližšie vysvetliť ako fungujú rôzne druhy liečby pomocou vzácnych plazmatických bielkovín u zriedkavých ochorení

Členské organizácie PPTA naplánovali niekoľko podujatí v zariadeniach na zber plazmy v USA aj v Európe. Podporu týmto podujatiam vyjadrujú aj organizácie združujúce pacientov, ktorí na liečbu svojich zriedkavých ochorení využívajú plazmatické bielkoviny.

„Pacienti na celom svete závisia od liečby plazmatickými bielkovinami, ktoré získavame od štedrých darcov vďaka ich uvedomelosti. PPTA je hrdé, že môže prispieť k záchrane a skvalitneniu mnohých životov," povedal Joshua Penrod, vice-prezident PPTA pre zdroje a medzinárodné záležitosti.

Terapie využívajúce plazmatické bielkoviny sú tie, ktoré využívajú plazmu a rekombinanté analógy na liečbu chronických a život ohrozujúcich ochorení ako sú poruchy krvácania, primárne imunodeficiencie, deficit alfa-1 antitrypsínu a niektoré zriedkavé neurologické ochorenia. Okrem iného sa táto liečba nasadzuje aj pri urgentných prípadoch a pri operáciách.

V Kanade, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Nemecku a v USA existuje spolu viac než 500 zariadení na zber plazmy. Väčšina z nich zachádza za rámec bežných zákonných požiadaviek a mnohé získali certifikát Medzinárodného programu kvality plazmy, čo je dobrovoľný program štandardizácie PPTA, zabezpečujúci popredné miesto tejto oblasti a neustále zlepšovanie s cieľom zvyšovať bezpečnosť a kvalitu na ceste od darcu k pacientovi.

O asociácii PPTA

Terapeutická asociácia plazmatických bielkovín (PPTA) je globálna odvetvová asociácia, ktorá zastupuje súkromný sektor poskytovateľov terapií využívajúcich plazmu a rekombinantné analógy, spoločne známych pod názvom terapie využívajúce plazmatické bielkoviny a zberné zariadenia pre plazmu využívanú na frakciu. Milióny ľudí na celom svete využívajú tieto terapie na liečbu rôznych ochorení a vážnych diagnóz. PPTA má na starosti aj štandardy a programy zaistenia kvality a bezpečnosti terapií využívajúcich plazmatické bielkoviny, darcov a pacientov.

ZDROJ Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA)