Predpis chondroitín sulfátu je tak účinný ako Celecoxib alepší než placebo pri osteoartritíde kolena

13 Jún , 2016, 11:00 BST z IBSA

LONDÝN, June 13, 2016 /PRNewswire/ --

  • Nová klinická štúdia, uskutočnená v plnom súlade s najnovšími pokynmi EMeA (Európskej medicínskej agentúry), ukazuje, že predpis chondroitín sulfátu znižuje bolesť a zlepšuje funkčné postihnutie výrazne lepšie než placebo u pacientov s osteoartritídou kolena (OK) 

- Bolo dokázané, že chondroitín sulfát je rovnako efektívny ako protizápalový liek (NSAID) celecoxib 

- Pacienti ošetrovaní denne po dobu 6 mesiacov dobre znášali chondroitín sulfát 800 mg, ktorý bol dávkovaný v perorálnej forme. Počas celej doby štúdie neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky spojené s liečbou. 

Spoločnosť IBSA, pri príležitosti Európskeho kongresu reumatológie (EULAR 2016), prezentovala výsledky novej multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej a dvojito maskovanej III fázy klinických testov pomenovaných CONCEPT (ChONdroitin vs CElecoxib vs Placebo T rial).

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160607/376534LOGO )

Štúdia, navrhnutá v plnom súlade s najnovšími pravidlami EMeA, bola vykonávaná počas 6 mesiacov v 16 centrách nachádzajúcich sa v Belgicku, Českej republike, Taliansku, Poľsku a Švajčiarsku a bolo do nej zapojených 603 pacientov s OA kolena za účelom potvrdiť efektívnosť a bezpečnosť predpisu vysoko čisteného chondroitín sulfátu v porovnaní s placebom alebo liekom celecoxib považovaným za zlatý referenčný štandard.

Výsledky prezentované prof. Reginsterom, MD, PhD, profesorom epidemiológie, verejného zdravotníctva a zdravotníckej ekonomiky (Univerzita v Liège, Belgicko) počas sympózia IBSA "Aký liečebný postup by sme mali prijať ako preferovanú dlhodobú liečbu OA kolena" (http://www.ibsa-international.com/eular2016/) ukazujú, že dva primárne koncové body, zníženie Lequesneho algofunkčného indexu a zníženie bolesti na VAS škále, sú vo výsledku štatisticky významné (p<0.05) v porovnaní s placebom, čím potvrdzujú SYSODA (symptomatický pomaly účinný liek v osteoartritíde) účinok chondroitín sulfátu. Navyše bolo dokázané, že chondroitín sulfát je rovnako efektívny ako celecoxib, s ktorým je aktívne porovnávaný a má priaznivý profil prínosov a rizík.

"Sme potešení výsledkom tohto testu" povedal Giuseppe Mautone, riaditeľ výskumu a vývoja IBSA, "keďže tieto dôkazy predstavujú krok vpred v určení, ktoré lieky by mali lekári prijať pre dlhodobú liečbu OA".  

O osteoartritíde (OA)  

Osteoartritídou v súčasnosti trpí viac než 40 miliónov Európanov;  zodpovedá za značný počet zdravotníckych konzultácií a je hlavnou indikáciou pre užívanie liekov na predpis. Je predpoklad, že kvôli stúpajúcemu trendu starnutia populácie sa stane štvrtou hlavnou príčinou invalidity do roku 2020[1],[2].

Hlavnými cieľmi liečby OA[2] sú úľava od bolesti, zlepšenie funkčnosti a kvality života. Medzi hlavné používané liečebné postupy patrí využívanie analgetík a NSAID, ktoré sú efektívne, avšak veľmi často spôsobujú nežiadúce účinky v gastrointestinálnej a kardiovaskulárnej oblasti.  

Doposiaľ bolo skúmaných a testovaných viacero zložení kvôli ich účinkom na úľavu od klinických symptómov a zlepšenie štrukturálnych zmien kĺbov, ale stále prebieha veľká debata o tom, ktorý liečebný postup/liek by mal byť prijatý ako preferovaná dlhodobá liečba OA kolena.

O chondroitín sulfáte  

Chondroitín sulfát[*] spoločnosti IBSA je liek na predpis s pozitívnym a dobre konsolidovaným profilom prínosu a rizika. Jeho efektívnosť a bezpečnosť pri liečbe OK bola dokázaná vo viacerých klinických testoch, ktoré zahŕňali viac ako 3 900 pacientov.

Produkt je momentálne dostupný v 13 krajinách EU a od dátumu prvej komercializácie (1983, Švajčiarsko) ním bolo liečených viac než 55 miliónov pacientov.

[*]Najznámejšie značky: Condrosulf®, Chondrosulf®

O IBSA   

IBSA je stredne veľká farmaceutická spoločnosť so sídlom v meste Lugano, Švajčiarsko.

http://www.ibsa-international.com/home/

V súčasnosti skupina IBSA zamestnáva viac ako 1 800 ľudí a je prítomná vo viac ako 80 krajinách prostredníctvom partnerstiev a lokálnych dcérskych spoločností v Taliansku, Francúzsku, Maďarsku, Slovenskej republike, Poľsku, Turecku, Číne a Škandinávii. Aktivity pokrývajú 8 hlavných liečebných oblastí (bolesť/zápal, reumatológia, reprodukcia a plodnosť, endokrinológia, urológia, dermatológia a dermokozmetika, dýchacie problémy, kardiovaskulárne problémy) s viac ako 60 exkluzívnymi patentami.

Bibliografia  

  1. Conaghan P.G. et al. Ann Rheum Dis. 2014; 73 (8): 1442-5.
  2. Bruyère O. et al. Semin Arthritis Rheum. 2015; 45: S3-S11.

Pre viac informácií:
Michele Fasola
Manažér lekárskeho marketingu
Lekárske záležitosti
IBSA Institut Biochimique SA
Tel: +41-(0)-58-360-10-00
michele.fasola@ibsa.ch
http://www.ibsa-international.com


ZDROJ IBSA