Prvá správa o globálnej udržateľnosti prináša podrobnosti o ambicióznej korporátnej iniciatíve

24 Máj , 2016, 10:00 BST z C&A Europe

DÜSSELDORF, Nemecko a BRUSELU, May 24, 2016 /PRNewswire/ --

Spoločnosť C&A dnes ohlásila zverejnenie svojej prvej správy o globálnej udržateľnosti. Zverejnenie správy prináša podrobnosti o pokroku spoločnosti C&A v roku 2015 pri plnení cieľov zverejnených minulý rok, ktoré si spoločnosť kladie do roku 2020. Ciele do roku 2020 boli príznakom nového ambiciózneho globálneho záväzku a strategického rámca spoločnosti C&A.

Slovami hlavného riaditeľa pre globálnu udržateľnosť v spoločnosti C&A, Jeffreyho Hogue: "V roku 2015 sme sa zameriavali na vybudovanie silnej kontroly a zodpovednosti s cieľom podpory našej novej stratégie udržateľnosti. Vybudovanie udržateľnosti v našom systéme manažmentu podnikania bolo kľúčové pre podporu nášho úsilia vytvárať módu, ktorá ma pozitívny vplyv."

Správa je kľúčovou súčasťou v komplexnom novom rámci korporátnej zodpovednosti s cieľmi a kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti zameranými na udržateľné produkty, ponuku a životy, kde transparentnosť, cyklické hospodárstvo a pohlavie predstavujú strategický bod pohľadu.

Ako je uvedené v správe, spoločnosť C&A zaznamenala v roku 2015 značné nárasty udržateľnosti. Najvýraznejšie body:

  • spoločnosť C&A bola opakovane vyhlásená organizáciou Textile Exchange za celosvetovo najväčšieho používateľa biobavlny a zvýšila objem použitia udržateľnej bavlny na 40%.
  • Dosiahli sme 90% úroveň dodávaného objemu od našich najvyššie hodnotených dodávateľov.
  • Spustenie nového kódexu správania a auditového procesu, zároveň so zverejnením tovární 1. stupňa a 2. stupňa v Ázii a v Európe.
  • Záväzok používať 100% normu Responsible Down Standard (RDS) certifikovanú v roku 2016.
  • Uskutočnenie prvých kompletných meraní globálnej karbónovej a vodnej stopy spoločnosti C&A, vytvorenie nového tímu manažmentu pre udržateľné chemikálie a stratégie a vypracovanie nezávislých auditov manažmentu chemikálií v 52 kľúčových textilných továrňach
  • Zohrali sme vedúcu úlohu pri vytvorení globálnej iniciatívy Action Collaboration and Transformation (ACT), ktorá združuje záujmové skupiny s cieľom riešenia otázky minimálnych existenčných zárobkov v textilnom a odevnom priemysle.
  • Spoločnosť sa stala signatárom iniciatívy UN Global Compact, celosvetovo najrozsiahlejšej korporátnej iniciatívy ktorá zastáva univerzálne princípy ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii prostredníctvom transparentného vykazovania.
  • Zapojili sme viac než 23 000 našich zamestnancov do našej prvej kampane Inspiring Women.

V zhode so snahou spoločnosti C&A o dosiahnutie udržateľnosti, bude správa o globálnej udržateľnosti k dispozícii len online na novej webovej lokalite C&A http://www.c-a.com/sustainabilityreport2015, tak v anglickom ako aj v portugalskom jazyku. Kratšia sumárna verzia bude takisto dostupná (pdf a tlač) tak v anglickom a portugalskom jazyku, ako aj v mandarínčine, španielčine a nemčine.

Viac informácií k Správe o globálnej udržateľnosti nájdete na stránke http://www.c-a.com/sustainabilityreport2015.

O C&A Europe 

Spoločnosť C&A je vedúcou spoločnosťou pôsobiacou v módnom maloobchode s viac než 60 000 zamestnancami v 2000 obchodoch v 23 krajinách po celom svete - ako aj s rastúcim online podielom. Spoločnosť C&A uvíta každý deň viac než 2,5 milióna návštevníkov vo svojich obchodov a ponúka cenovo dostupnú módu pre celú rodinu. S cieľom dôsledného poskytovania kvality našim zákazníkom, bola C&A už od roku 1841 v popredí inovácií čo sa týka zamerania na zákazníka.

Ďalšie informácie nájdete pod http://www.c-a.com

KONTAKTNÁ OSOBA PRE MÉDIÁ:
C&A Moda, s.r.o.
Řevnická 1-Metropole Zličín
155 00 Praha 5
Czech Republic
press.sk@canda.com

ZDROJ C&A Europe