Prvý index rozvoja cestovného ruchu v Hainan vykazuje silný rastový potenciál

22 Máj , 2015, 22:17 BST z Hainan Provincial Tourism Development Commission

HAIKOU, Čína, 22. mája 2015 /PRNewswire/ -- Úrad pre cestový ruch v Hainan vydal 20. mája informáciu o úrovni indexu rozvoja cestovného ruchu tohto ostrova za ostatných päť rokov so snahou zhodnotiť rozvoj cestovného ruchu a poskytnúť referencie pre potenciálnych investorov.

Index, ktorý bol pre tento ostrov stanovený po prvýkrát, má za úlohu komplexne posúdiť úroveň jeho cestovného ruchu. Jeho výsledná hodnota dokazuje, že moderné služby pre turistov sa stali špičkou ekonomiky ostrova Hainan. Okrem toho sa vďaka stratégii budovania ostrova medzinárodného cestovného ruchu z roku 2009 značne zvýšil rozvoj zdrojov cestovného ruchu tejto provincie, spolu s jej marketingovými kapacitami a potenciálom pre prijatie turistov.

Hodnotiaci systém Indexu rozvoja cestovného ruchu v Hainan (TDI) pozostáva z piatich indikátorov prvej úrovne a 13 indikátorov druhej úrovne. Posudzuje rozvoj cestovného ruchu v Hainan z piatich aspektov vrátane zdrojov, trhu a služieb cestovného ruchu, rastového potenciálu a celkového prostredia.

Podľa hodnotenia, ktoré spoločne zostavila Komisia pre rozvoj cestovného ruchu v provincii Hainan, Čínske národné finančné a informačné centrum a kancelária informačnej agentúry Xinhua v Hainan, vzrástol index rozvoja cestovného ruchu v Hainan každoročne o 17,95 percent od roku 2009 a dosiahol teda 228,34 v roku 2014. Je to dôkaz, že oblasť cestovného ruchu v Hainan zaznamenáva stály rast, má veľký rozvojový potenciál a dobre odoláva globálnym hospodárskym poklesom.

Lu Zhiyuan, asistent guvernéra a riaditeľ Komisie pre rozvoj cestovného ruchu v provincii Hainan, povedal, že index predstavuje ucelený obraz oblasti cestovného ruchu v Hainan. Očakáva, že index pomôže pri rozhodovaní miestnych úradov pre cestovný ruch a ponúkne investorom informačnú databázu.

Cao Zhanzhong, prodekan Index Academy z Čínskeho národného centra finančných informácií, povedal, že úlohou indexu je monitorovať a hodnotiť rozvoj trendov v cestovnom ruchu ostrova Hainan zo strategického pohľadu a tiež poskytnúť referencie pre ďalší rozvoj Hainan.

Linky na obrazové prílohy:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=254512

ZDROJ Hainan Provincial Tourism Development Commission