You just read:

Prvý veľtrhu kultúrnej výmeny krajín hodvábnej cesty uzavreli podpísaním Dunhuangskej deklarácie