RaySafe prichádza na CIRSE 2015 so systémom monitorovania dávky radiácie v reálnom čase

28 September, 2015, 05:10 BST z Fluke Biomedical

Dozimeter RaySafe i2 bude v rámci CIRSE predvádzaný v pavilóne ochrany pred radiáciou

EVERETT, Washington, 28. septembra 2015 /PRNewswire/ -- Unfors RaySafe Inc., Fluke Biomedical company a popredný výrobca technológií  na monitorovanie dávky radiácie v laboratóriách pracujúcich s vysokými dávkami, bude počas 30. ročníka stretnutia Spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej radiológie Európy (CIRSE) od 26. do 30. septembra v portugalskom Lisabone vzdelávať intervenčných radiológov o oblasti meraní a znižovaní vlastných radiačných dávok.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150304/179432LOGO

Účastníci CIRSE sa dozvedia o výrazných prínosov technológie RaySafe i2 pre intervenčných radiológov, elektrofyziológov, intervenčných kardiológov a ostatný klinický personál pri znižovaní dávky radiácie. Vysoké dávky radiácie sa spájajú so vznikom nežiaducich zdravotných stavov ako sú katarakty alebo dokonca nádory na mozgu. Aktívny dozimetrický systém RaySafe i2 nám poskytuje informácie v reálnom čase o osobnej radiačnej expozícii, čím umožňuje personálu zmeniť postupy v záujme minimalizácie expozície.

„Na základe svojej vlastnej skúsenosti pri práci s ionizujúcim žiarením som zistil, že pre lekárov, sestry a pre administratívnych pracovníkov v nemocniciach je veľmi dôležité pochopiť zdravotné následky, ktoré vyplývajú z dlhodobej expozície radiácii," povedal profesor Böckler z fakultnej nemocnice v Heidelbergu, oddelenia vaskulárnej a endovaskulárnej chirurgie. „Európske zdravotnícke zariadenia sú pioniermi v oblasti ochrany proti škodlivým zdravotným následkom vyplývajúcim z nadmernej expozície radiácii a hľadajú spôsoby, ktoré ľudí dokážu ochrániť pred týmto druhom expozície a taktiež zvyšujú povedomie o tejto problematike prostredníctvom technológií ako je RaySafe i2."

Hra o hrdinu dávky s RaySafe
Novinka tohto roka je, že všetci účastníci CIRSE budú mať príležitosť zahrať sa na hrdinu dávky s RaySafe. RaySafe vytvoril rýchlu, interaktívnu hru pre Xbox-Kinect, ktorá testuje schopnosť účastníkov CIRSE virtuálne pomôcť chirurgovi pri ochrane pred expozíciou nadmernej radiácii. V prvom kole bude hráč musieť pozbierať nástroje a rozdať ich chirurgom počas operácie. Znamená to, že sa bude musieť pohybovať po miestnosti, v ktorej je z rôznych miest vystavovaný radiácii. V druhom kole dostane hráč spätnú väzbu ohľadne svoje vlastnej dávky radiácie v reálnom čase z RaySafe i2, kde sa dozvie aká bola jeho/jej skutočná expozícia počas jedinej operácie.

„Povedomie o nadmernej expozícii radiácii je medzi zdravotníckym personálom v nemocniciach a klinikách veľmi nízke. Hru o hrdinu dávky s RaySafe sme vytvorili preto, aby sa účastníci na vlastné oči presvedčili o výsledkoch vlastných dávok expozície v reálnom čase z RaySafe i2," povedal Bart LeClou, riaditeľ obchodu s "osobnou dozimetriu" v spoločnosti Unfors RaySafe. „Systém i2 dáva okamžitú spätnú väzbu tak, aby bolo možné prijať nápravné opatrenia na pomoc každej osobe prítomnej v operačnej sále. Lekári a ich klinické tímy potrebujú pomoc pri vytváraní bezpečných prostredí laboratórií v nemocniciach a na celom svete a my sme tu, aby sme pomohli."

Viac informácií o bezpečných radiačných dávkach a monitorovaní dávok v reálnom čase získate počas CIRSE v stánku RaySafe # RPP4. Prítomný bude aj profesor Bockler, ktorý bude rozprávať o svojich vlastných skúsenostiach a praxi týkajúcej sa radiačnej bezpečnosti pre personál.

O spoločnosti Fluke Biomedical
Dôvera v merania, ktoré sú podstatné.
Fluke Biomedical popredný celosvetový dodávateľ meracích a testovacích zariadení a služieb pre oblasť zdravotníctva. Poskytujeme služby biomedicínskym inžinierom, technikom zabezpečenia kvality, lekárom, onkológom a odborníkom na radiačnú bezpečnosť a neustále rozširujeme rad služieb pre odborníkov na zdravie a bezpečnosť. Viac informácií získate na www.flukebiomedical.com.

O spoločnosti Unfors RaySafe, Inc.
Unfors RaySafe, Fluke Biomedical company, popredný výrobca nástrojov na zabezpečenie kvality a služieb v oblasti röntgenovej diagnostiky ako aj technológií pre monitorovanie dávok v reálnom čase pre laboratóriá pracujúce s vysokými dávkami radiácie. Dnes má už na konte tisícky spokojných lekárov, technických inžinierov, biomedicínskych inžinierov, štátnych inšpektorov a výrobcov kvalitných röntgenových zariadení na celom svete, ktorí používajú produkty RaySafe. Viac informácií nájdete na www.raysafe.com and follow us on Facebook and @Unfors_RaySafe.

Viac informácií získate na: 
Marissa Confredo
KNB Communications
+1-203-504-8230 ext.135
mconfredo@knbcomm.com

ZDROJ Fluke Biomedical



Súvisiace odkazy

http://www.flukebiomedical.com