You just read:

RaySafe uvádza nový dozimeter s meraním v reálnom časom

News provided by

Fluke Biomedical

Mar 07, 2017, 03:13 EST