Revolúcia v energetike a poľnohospodárstve urobí novú dieru do sveta

26 Október , 2015, 12:29 GMT z Darin Pastor

EAST AMHERST, New York, 26. októbra 2015 /PRNewswire/ -- Ďalšia diera do sveta má podobu spojenia energetiky a poľnohospodárstva, ktoré spoločne rieši otázky svetovej energetiky, pitnej vody, hladu a výziev v oblasti globálneho otepľovania. Darin Pastor je sériový podnikateľ a vynálezca, ktorý od roku 2012 pracuje na ďalekosiahlom a globálnom projekte spájajúcom energetiku a poľnohospodárstvo. V piatok 23. októbra 2015 podal pán Pastor predbežný patent na proces zachytávania emisií oxidu uhličitého, vedľajšie produkty elektriny a vody vznikajúce pri výrobe syntetického paliva skvapalňovaním plynu a ich aplikáciu v rámci vertikálneho poľnohospodárstva. Kombinácia týchto dvoch oblastí s využitím metodológie prihláseného patentu pána Pastora vyústi do vzniku vôbec prvého podniku masovej poľnohospodársko-palivovej výroby bez emisií.

Pán Pastor plánuje získať licenciu na technológiu svojho prihláseného patentu pre zákazníkov na celom svete. Okrem toho je odhodlaný vybudovať aspoň desať podnikov v regióne tzv. hrdzavého pásu v USA, najmä v mestách ako Buffalo, Niagara Falls, Cleveland, Detroit, Rochester, Syracuse, Albany a v chudobnejších oblastiach celého sveta. Každý z týchto projektov môže priniesť približne 4 000 až 4500 nových pracovných miest v stavebníctve a 400 stálych miest pre vysokokvalifikovaný personál. V globále to bude znamenať minimálne 40 000 pracovných miest počas výstavby a 4 000 stálych pracovných miest pre vysokokvalifikovaný personál, keď sa všetky projekty úspešne dokončia. Keď vezmeme do úvahy možnosť založiť tieto podniky v mestských častiach, celý životný cyklus emisií z tradičnej výroby plynov a z poľnohospodárstva je možné vo veľkej miere zmierniť vďaka zníženým nákladom na dopravu.

Syntetické palivá neobsahujú viac-menej žiadnu síru, ťažké kovy ani aromatické látky, ktoré by boli toxické pre životné prostredie. Prihlásený patent pána Pastora je vynález, ktorý umožňuje vyrábať syntetické palivo skvapalňovaním plynu pri nižšej produkcii emisných plynov, pričom do atmosféry neunikajú žiadne škodlivé skleníkové plyny.

Zariadenia na skvapalňovanie plynu produkujú počas výroby značné množstvo emisií oxidu uhličitého, ktorý neobsahuje toxické molekuly ako je síra alebo iné aromatické látky. Znamená to jedinečnú príležitosť zachytiť oxid uhličitý a presmerovať skleníkový plyn do vertikálneho poľnohospodárstva (ktoré potrebuje oxid uhličitý pre fotosyntézu), čím dosiahneme väčšie ovocie a zeleninu bohaté na výživné látky. Okrem toho, proces skvapalňovania plynu produkuje skoro trikrát viac elektriny ako je potrebné pre výrobu. Spojením procesu skvapalňovania plynu a vertikálneho poľnohospodárstva sa potenciálna ziskovosť oboch odvetví zatraktívni. V chudobnejších oblastiach s obmedzenými zdrojmi sladkej vody je tento proces dokonca možné využiť na odsoľovanie morskej vody a následné využitie tejto vody na konzumáciu, vertikálne aj tradičné poľnohospodárstvo.

Vertikálne poľnohospodárstvo ponúka výhody v porovnaní s tradičným farmárstvom. Vertikálne poľnohospodárstvo vyžaduje oveľa menej pôdy, zvyšuje frekvenciu a objem úrody, pričom ochraňuje plodiny pred nepriaznivým počasím. Vďaka nižším požiadavkám na pôdu môže vertikálne poľnohospodárstvo existovať aj priamo v mestách alebo v ich blízkosti. S rastúcou hustotou populácie v mestách môže vertikálne poľnohospodárstvo výrazne znížiť logistické požiadavky dnešných poľnohospodárskych technológií. Vertikálne poľnohospodárstvo vytvára aj biomasu ako vedľajší produkt. Táto sa dá využiť v akvapónii v rámci vertikálnych fariem, ktoré chovajú aj ryby. Posun v súčasnej paradigme nastáva hlave vtedy, keď je vertikálna farma strategicky umiestnená v rámci mesta a okolitá komunita má ľahko dostupnú zeleninu, ovocie a ryby.

Nové podniky pomôžu pri hospodárskej revitalizácii priemyselných regiónov, ktorými otriasla kríza a zároveň sa táto oblasť hrdzavého pásu stane globálnym príkladom riešenia celosvetových otázok energetiky, hladu, globálneho otepľovania a pitnej vody. Pán Pastor verí, že ide o príležitosť zanechať za sebou lepší svet.

ZDROJ Darin Pastor