Práve ste čítali:

Senátor z USA vyjadruje uznanie snahám Wenliang Wanga v oblasti ochrany životného prostredia