Senátor z USA vyjadruje uznanie snahám Wenliang Wanga v oblasti ochrany životného prostredia

29 Júl , 2015, 22:14 BST z China Dandong Yalu River Estuary Wetland Gushan Protection Station

V tlačovej správe zo dňa 23. júla 2015 uverejnenej prostredníctvom PR Newswire, senátor USA ocenil snahy Wenliang Wanga v oblasti ochrany prírody. Boli sme informovaní, že organizácia, ktorá má byť správne uvedená ako zdroj tejto správy, je " China Dandong Yalu River Estuary Wetland Gushan Protection Station ", a nie " Mr. Wenliang Wang ", ako bolo nedopatrením pôvodne uvedené. Nasleduje ucelená opravená správa:

Senátor z USA vyjadruje uznanie snahám Wenliang Wanga v oblasti ochrany životného prostredia

WASHINGTON, 24. júla 2015 /PRNewswire/ -- 22. júna senátor Spojených štátov amerických a bývalý vodca senátnej väčšiny Harry Reid (D-NV) vyjadril uznanie snahám pána Wenliang Wanga, predsedu čínskej priemyselnej skupiny Rilin v oblasti ochrany mokradí v ústí rieky Dandong Yalu v Číne. Tieto mokrade, ktoré pokrývajú viac ako 200 000 akrov, sú podľa predstaviteľov národnej prírodnej rezervácie mokradí v ústí rieky Dandong Yalu "veľmi dôležitým miestom odpočinku a nachádzania potravy pre státisíce sťahovavých a močiarnych vtákov".

Foto- http://photos.prnewswire.com/prnh/20150722/240588
Foto- http://photos.prnewswire.com/prnh/20150722/240589

Senátor povedal: "Pán prezident, chcel by som si dnes uctiť Wenliang Wanga ako podnikateľa a filantropa za jeho odhodlanie a snahy o ochranu jednej z najväčších mokradí na svete - mokrade v ústí rieky Dandong Yalu v Číne."

Reid ďalej povedal, že išlo o „vlastné úsilie pána Wanga a osobné kontakty s oblasťou [Dandong], ktoré ho primäli investovať milióny dolárov do ochrany mokrade v ústí rieky Dandong Yalu."

Podľa predstaviteľov národnej prírodnej rezervácie mokradí existuje v ústí rieky Dandong Yalu približne 5 miliónov močiarnych vtákov 55 druhov, ktoré prelietavajú cez 20 krajín a regiónov od Aljašky až po Sibír, na juh cez východnú Áziu, juhovýchodnú Áziu do Austrálie a Nového Zélandu. Mokraď sa nachádza 1 860 až 3 100 míľ od miest, kde sa vtáky rozmnožujú na Aljaške a Sibíri a 3 100 až 3 728 míľ od Austrálie a Nového Zélandu, kde sa močiarne vtáky zdržiavajú v zime. Je to tiež najbližšie situované miesto k tundre na severnom póle, kde sa močiarne vtáky môžu dostatočne nasýtiť predtým, než sa dostanú k oblastiam vhodným na rozmnožovanie. Po tejto obnove sa mokrade stali jednými z najnavštevovanejších miest v rámci trás sťahovavých vtákov, kde viac ako milión z nich prečká zimu, zastaví sa tu alebo si tu spraví hniezdo vďaka unikátnej lokalite, priateľskému prostrediu a dostatku potravy.

V marci 2007 bolo kvôli monitorovaniu pohybu značkou "E7" po prvýkrát na Novom Zélande pomocou satelitných GPS zariadení označených 12 brehárov hrdzavých. Neskôr, 17. marca 2007, E7 opustili Mirandu na Novom Zélande, leteli 7 dní bez prestávky a prekonali 6 342 míľ, aby dorazili do mokrade v ústí rieky Dandong Yalu. Ide o najdlhší let bez prestávky aký bol kedy zaznamenaný u sťahovavých vtákov. Po ceste síce mali niekoľko vhodných miest, kde by mohli pristáť, ale radšej sa im vyhli a pokračovali k mokradi, keďže brehári hrdzaví sú známi svojou vernosťou k miestam odpočinku. Po dobu nasledujúcich päť týždňov brehári hrdzaví zostali v mokradi, aby sa pripravili na svoj let na Aljašku, ktorý bol zaznamenaný 1. mája 2007. V súčasnosti v mokradi žije 250 druhov vtákov a 76 druhov rýb, 103 rôznych druhov obojživelníkov a cicavcov ako aj 365 rôznych rastlín.

V súvislosti s ochranou prírody sa mokrade stali aj veľmi populárnym miestom nachádzania potravy a odpočinku pre jedného z najvzácnejších vtákov na svete čajku krátkozobú. Na celom svete ich zostalo už len 7 000 a skoro 2 600 z nich žije práve v tejto mokradi. V roku 2014 udelila organizácia Wetlands International mokradi v ústí rieky Dandong Yalu titul Najlepšia zastávka pre sluky a kulíky.

V ostatnom desaťročí urobil pán Wang z prístavu Dandong jednu z najdôležitejších brán do severovýchodnej Číny s ročnou kapacitou 138 miliónov metrických ton. Jeho spoločnosť je dnes najvýznamnejším platcom daní v meste Dandong s počtom obyvateľov dosahujúcim skoro 2,5 milióna.

V ostatnom období sa obchodné záujmy pána Wanga rozšírili do rôznych sektorov a okrem iného sa stal jedným z najväčších nákupcov sóje a obilia z USA a Brazílie, z ktorých vyrába vysokokvalitné sójové oleje pre čínsky trh. Pán Wang každoročne daruje rôznym univerzitám desiatky miliónov dolárov vrátane Harvardu a NYU v USA ak aj 30 školám a 1 000 domácnostiam v chudobnejších častiach Číny. Okrem toho sa nedávno zaviazal investovať milióny dolárov na záchranu mangrovníkov v USA, Brazílii a Číne v snahe ochraňovať pobrežia a obnovovať mokrade.

"Cením si úsilie pána Wanga v oblasti ochrany medzinárodne významnej mokrade v ústí rieky Dandong Yalu a želám mu len to najlepšie pri ďalšej práci v oblasti ochrany životného prostredia a obnovy týchto dôležitých miest," povedal senátor Reid.

ZDROJ China Dandong Yalu River Estuary Wetland Gushan Protection Station