Skupina CSA ponúka odborné poradenstvo o nových smerniciach ATEX

23 Február, 2016, 12:35 GMT z CSA Group

DEESIDE, Wales, February 23, 2016 /PRNewswire/ --

Skupina CSA, popredný globálny poskytovateľ testovacích a certifikačných služieb a vlastník britskej firmy Sira Certification Service, notifikovaného orgánu pre smernicu ATEX, ponúka výrobcom cenné poznatky a skúsenosti o nových požiadavkách pre ATEX, ktoré majú nadobudnúť účinnosť v apríli tohto roku.

"Nová smernica spôsobila zmätok a starosti výrobcom zariadení pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu," povedal Ian Rippin, výkonný riaditeľ skupiny CSA vo Veľkej Británii. "Skupina CSA má desiatky rokov skúseností v oblasti testovania a certifikácie pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu a je popredným testovacím laboratóriom tretej strany pre ATEX a IECEx v Spojenom kráľovstve. Delíme sa o tieto znalosti a skúsenosti, aby sme výrobcom pomohli pochopiť nové požiadavky EÚ."

Skupina CSA ponúka odpovede na päť najčastejšie kladených otázok o novej smernici:

 1. Kedy musíme použiť novú smernicu?
  Hoci smernica 2014/34/EÚ už bola zverejnená, účinnosť nadobúda až 20. apríla 2016.  
  Pre notifikované orgány to znamená, že do 20. apríla 2016 nemôžeme vydávať certifikáty o súlade s novou smernicou.  
  Pre výrobcov to znamená, že pred 20. aprílom 2016 nemôžu vydávať vyhlásenia o zhode uvádzajúce zhodu so smernicou 2014/34/EÚ.  Avšak podľa posledných informácií z Európskej komisie výrobcovia môžu vydať vyhlásenie o zhode pre produkty spĺňajúce požiadavky s uvedením zhody so smernicami 94/9/ES a aj 2014/34/EÚ spolu s príslušnými dátumami uplatnenia.  Vyhlásenie teda môže konštatovať zhodu so smernicou 94/9/ES až do 19. apríla 2016 vrátane a tiež zhodu so smernicou 2014/34/EÚ od 20. apríla 2016 vrátane.
 2. Budeme musieť do 20. apríla 2016 aktualizovať náš súčasný certifikát, aby sme mohli predávať existujúci produkt po tomto dátume?
  Smernica 2014/34/EÚ obsahuje klauzulu o tom, že osvedčenia vydané podľa smernice 94/9/ES zostávajú v platnosti podľa tejto smernice.  Preto certifikáty podľa smernice 94/9/ES nepotrebujú aktualizáciu podľa smernice 2014/34/EÚ.  V súčasnej dobe pre to neexistuje časový limit.
 3. Budeme musieť previesť nejaké zmeny v našom vyhlásení o zhode pre výrobky, ktoré prinesieme na trh po 20. apríli 2016?
  Áno.  Smernica 94/9/ES po 19. apríli 2016 už nebude platná a už nebude možné deklarovať zhodu s ňou pre nové výrobky, ktoré vstupujú na trh.  V dôsledku toho vaše vyhlásenie o zhode musí po tomto dátume deklarovať zhodu so smernicou 2014/34/EÚ.
  Avšak Európska komisia dovoľuje vydať vyhlásenie o zhode s uvedením súladu so smernicami 94/9/ES a 2014/34/EÚ spolu s príslušnými dátumami uplatnenia.  Vyhlásenie môže teda konštatovať zhodu so smernicou 94/9/ES až do 19. apríla 2016 vrátane a tiež zhodu so smernicou 2014/34/EÚ od 20. apríla 2016 vrátane.
 4. Dovoľuje nová smernica odchýlky od existujúcich certifikátov vydaných podľa smernice 94/9/ES?  
  Po tom, čo nová smernica nadobudne účinnosť 20. apríla 2016, zmeny v existujúcich certifikátoch vydaných podľa smernice 94/9/ES môžu byť aktualizované bez zmenenia čísla certifikátu. Notifikovaný orgán vydá nový certifikát, [ale odkaz na smernicu 94/9/ES bude nahradený odkazom na smernicu 2014/34/ES a osvedčenia o typovej skúške ES sa stanú osvedčeniami o typovej skúške EÚ.
 5. Môže sa certifikát o typovej skúške EÚ vydať namiesto už existujúceho certifikátu a bude sa musieť zmeniť číslo certifikátu?
  Certifikáty nemusia byť vydané nanovo, pretože sa týkajú smernice 94/9/ES.  Smernica 2014/34/EÚ obsahuje klauzulu o tom, že osvedčenia vydané podľa smernice 94/9/ES zostávajú v platnosti podľa tejto smernice.  Preto certifikáty podľa smernice 94/9/ES nepotrebujú aktualizáciu podľa smernice 2014/34/EÚ.  V súčasnej dobe pre to neexistuje časový limit.

Skupina CSA sa zúčastní blížiacej sa medzinárodnej konferencie a výstavy HazardEx , ktorá sa bude konať 24. a 25. februára. Naši odborníci budú odpovedať na otázky účastníkov a budú mať prezentáciu 25. februára.

O skupine CSA

Skupina CSA je nezávislé, neziskové členské združenie, ktoré sa venuje bezpečnosti, spoločenskému blahu a udržateľnosti.Jej znalosti a skúsenosti zahŕňajú vývoj štandardov; školenia a poradenské riešenia; globálne testovanie a certifikačné služby v celom rozsahu kľúčových obchodných oblastí vrátane prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, dopravu, inštalačné a stavebné práce, zdravie, bezpečnosť a technológie, spotrebiče a plyn, alternatívne zdroje energie, osvetlenie a udržateľnosť, ako aj služby pre hodnotenie spotrebných tovarov. Certifikačná značka CSA sa objavuje na miliardách produktov po celom svete. Pre viac informácií navštívte stránku skupiny CSA http://www.csagroup.org

Kontakt pre médiá: Allison Hawkins, riaditeľ Corporate Affairs, CSA Group, Tel: +1-416-747-2615, allison.hawkins@csagroup.org 

ZDROJ CSA Group