UnionPay International spolupracuje so štyrmi poprednými bankami v Thajsku pri budovaní lokálneho prepojovacieho systému pre bankové karty

25 Február, 2016, 20:08 GMT z UnionPay International

ŠANGHAJ, 25. februára 2016 /PRNewswire/ -- 24. februára oznámila spoločnosť UnionPay International spolu so štyrmi poprednými thajskými komerčnými bankami, že bola do života oficiálne uvedená thajská platobná sieť TPN – lokálna thajská prepojovacia sieť vybudovaná na technických štandardoch spoločnosti UnionPay. V minulosti bol normou thajského bankového priemyslu štandard IC karty od UnionPay. Prostredníctvom nového spoločného podniku teraz ponúka spoločnosť UnionPay technický štandard pre budovanie prepojovacieho systému bankových kariet. Úvodného ceremoniálu sa zúčastnil prezident China UnionPay Ge Huayong, výkonný riaditeľ spoločnosti UnionPay International Cai Jianbo a prezident TPN Shoke Na Ranong. Buncha Manoonkunchai, riaditeľ Bank of Thailand pre platobné systémy a dozor, prišiel tiež s gratuláciami.

V roku 2012 stanovila centrálna banka Thajska, že všetky miestne medzibankové transakcie vykonané s lokálnymi debetnými kartami musia byť lokálne spracované. Z tohto podnetu vznikla vo roku 2014 spoločná platobná sieť TPN. Thajsko malo v pláne vytvoriť aj nezávislú značku debetných kariet TPN a vydávať TPN karty od UnionPay, ktoré by mohli byť pohodlne využívané v rámci globálne siete UnionPay.

TPN je jedným z úspešných pokusov spoločnosti UnionPay prenikať na zámorské trhy pomocou exportu svojich technických štandardov a využitia svojich technických možností. UnionPay už participuje v rámci platobných infraštruktúr týchto trhov a dokázalo tiež integrovať ich technológie, produkty, služby aj vplyv značky.

V praxi bude mať TPN veľký význam, pretože: a) ide o prvý úspešný pokus Číny pri vývoze svojich vlastných finančných technických štandardov a spoločnosť UnionPay ide príkladom čínskym podnikom v duchu sloganu "Going Global", b) sa týmto spolupráca medzi UnionPay a thajskými bankami posunula od tradičnej spolupráce v oblasti bankových kariet ku hlbšej kooperácii v oblasti technických štandardov vytvárajúcej pevné základy pre prijímanie a vydávanie kariet od spoločnosti UnionPay na širšej báze a po c) TPN pomôže spoločnosti UnionPay prichádzať s inováciami vo sfére reprodukovateľných modelov obchodnej expanzie a akcelerovať globálnu obchodnú prítomnosť.

Prezident Ge Huayong povedal: „Vytvorenie lokálnej prepojovacej siete je ďalším míľnikom čínsko-thajskej finančnej spolupráce. Prenesieme svoje skúsenosti do Thajska, aby sme podporili rast miestneho trhu elektronických platieb a platieb bankovými kartami vo viacerých oblastiach. Podnecovaním stratégie „pásu a cesty" sa flexibilnejšie zapájame do budovania platobnej infraštruktúry a tohto odvetvia na zámorských trhoch."

V súčasnosti sú karty od UnionPay akceptované vo všetkých bankomatoch a približne v 70% obchodov v Thajsku. Celkovo už bolo v tejto krajine vydaných viac ako 1 milión kariet spoločnosti UnionPay a toto číslo stále rastie.

Viac informácií nájdete na: http://www.unionpayintl.com/

 

ZDROJ UnionPay InternationalSúvisiace odkazy

http://www.unionpayintl.com