Urovnanie vo výške 197,6 miliónov USD sa týka zákazníkov služieb domácej aj medzinárodnej nákladnej dopravy

20 Júl , 2015, 14:10 BST z Cotchett, Pitre & McCarthy, LLP z ,Gustafson Gluek, PLLC z

SAN FRANCISCO, 20. júla 2015 /PRNewswire/ -- Túto správu vydali právne kancelárie Cotchett, Pitre & McCarthy, LLP; Gustafson Gluek PLLC; Lockridge Grindal Nauen P.L.L.P a Lovell Stewart Halebian Jacobson LLP.

Fyzické aj právnické osoby, ktoré využili služby niektorých dopravcov môžu mať nárok na potenciálne vysokú hotovostnú platbu ako dôsledok Urovnania hromadnej žaloby.  Ide o druhý oznam v tomto prípade. Urovnania boli doposiaľ dosiahnuté s 19 ďalšími odporcami.  V minulosti už boli dosiahnuté urovnania s 10 odporcami. Kompletný zoznam odporcov nájdete na webovskej stránke Urovnania: www.FreightForwardCase.com.    

Urovnanie sa odvíja od súdneho sporu založeného na tvrdení, že niektoré dopravné spoločnosti sa tajne dohodli na cenách za dopravné služby na celom svete, vrátane ciest v rámci USA a medzi USA, Čínou, Hong Kongom, Japonskom, Taiwanom, Indiou, Nemeckom, Spojeným kráľovstvom a ostatnými časťami Európy. Niektoré obžalované spoločnosti (odporcovia ochotní pristúpiť na urovnanie) už súhlasili s Urovnaním.  Odporcovia, ktorí majú zaplatiť urovnanie popierajú svoju vinu.  Súdny spor pokračuje s odporcami, ktorí nie sú ochotní pristúpiť na urovnanie.

Dopravcovia zabezpečujú nákladné dopravné alebo logistické služby vrátane organizácie alebo dopravy tovaru lodnou alebo vzdušnou cestou. Tieto môžu vyžadovať pomocné služby železničnej a cestnej dopravy na národnej alebo medzinárodnej úrovni ako aj pridružené aktivity ako napr. preclenie, skladovanie  a pozemnú manipuláciu.

Účastník hromadnej žaloby je osoba, ktorá: 1) priamo zakúpila služby nákladnej dopravy; 2) od ktoréhokoľvek odporcu ochotného aj neochotného pristúpiť na Urovnanie, jeho pobočky alebo dcérskej spoločnosti; 3) od 1. januára 2001 do 4. januára 2011; 4) v USA alebo mimo USA za účelom dopravy nákladu v rámci USA alebo smerom von z USA.  Všetko čo potrebujete vedieť, nájdete v Ozname, ktorý je k dispozícii na www.FreightForwardCase.com, vrátane informácie o tom, kto je a kto nie je účastníkom hromadnej žaloby.

Odporcovia ochotní pristúpiť na vyrovnanie vytvoria Fond na urovnanie s minimálnou čiastkou 197,6 milióna USD.  Čiastka, ktorá bude vyplatená každému zákazníkovi, bude určená v Alokačnom pláne, ktorý nájdete na www.FreightForwardCase.com.

Dôležité informácie

  • Zákazníci, ktorí budú požadovať čiastku z Urovnania, budú musieť do 31. marca 2016 predložiť žiadosť formou online alebo cez e-mail.  Ak už zákazníci predložili žiadosť v prvom kole Urovnania, nemusia predkladať novú.  Z druhého kola Urovnania dostanú čiastku automaticky.
  • Zákazníci, ktorí nebudú konať, nedostanú čiastku z Urovnania a vzdajú sa tým svojho práva.
  • Zákazníci, ktorí si chcú zachovať svoje právo súdiť sa s odporcami ochotnými pristúpiť na urovnanie, sa musia vylúčiť z hromadnej žaloby do 18. septembra 2015
  • Zákazníci, ktorí zostanú účastníkmi Urovnania, môžu proti nim namietať do 18. septembra 2015.

Súdne konanie, ktoré zváži či schváliť (1) Urovnania a (2) žiadosť o advokátsky poplatok vo výške 33% z Fondu na urovnanie plus úroky a úhradu súdnych výdavkov, bude 2. novembra 2015.  Na konci tohto súdneho konania môže poradca účastníkov hromadnej žaloby požiadať súd, aby udelil každému predstaviteľovi hromadnej žaloby čiastku nepresahujúcu 75 000 USD ako uznanie za služby každého predstaviteľa hromadnej žaloby pri zabezpečení Urovnania pre všetkých účastníkov.

Viac informácií ohľadne Urovnania a práv účastníkov hromadnej žaloby nájdete na www.FreightForwardCase.com, alebo na tel. č. 1-877-276-7340 (U.S.A a Kanada) alebo 1-503-520-4400 (medzinárodné), alebo napíšte na: Freight Forwarders Claims Administrator, P.O. Box 3747, Portland, OR, 97208-3747.

ZDROJ Cotchett, Pitre & McCarthy, LLP; Gustafson Gluek, PLLC; Lockridge Grindal Nauen P.L.L.P and Lovell, Stewart, Halebian, Jacobson LLP