Veľký posun v rodinnom podnikaní - európske rodinné firmy chcú rásť aj mimo EÚ a otvárajú sa novým zdrojom na financovanie investícií

24 November, 2015, 08:01 GMT z KPMG International

PARÍŽ, November 24, 2015 /PRNewswire/ --

Európske trendy v rodinnom podnikaní: Nastali moderné časy?   

Európske rodinné firmy prejavujú čoraz väčšiu dôveru v budúcnosť, pozitívne výkony a jasnú túžbu a schopnosť prispôsobiť sa novým trendom na trhu, ktoré sú v rozpore s ich konzervatívnym imidžom  

Rodinné firmy sa potvrdili ako úspešné a odolné. Ich hospodársky význam je zrejmý. Pozrite sa na Európu, kde 14 miliónov rodinných podnikov vytvára vyše 60 miliónov pracovných miest v súkromnom sektore (zdroj: European Family Businesses). V niektorých krajinách predstavujú 55 - 99 % všetkých spoločností (zdroj: European Family Businessess) a sú zastúpené vo všetkých veľkostiach, od obchodov na rohu ulice po veľké korporácie.

Viaceré rodinné firmy sú čoraz hrdšie na to, že sú rodinným podnikom, a snažia sa ukázať svoj jedinečný recept na trvalý rast a úspech: zakladať si na sile rodiny a súčasne sa aktívne prispôsobovať novému, stále sa meniacemu trhu. Európske rodinné firmy budú rásť, podstúpia strategické zmeny, využijú príležitosti v zahraničí a aktívne sa sprofesionalizujú zlepšením svojho riadenia a zamestnaním talentov z vonku. Kým sa vysporadúvajú s niekoľkými vážnymi výzvami, dokazujú svoju schopnosť prispôsobiť sa a prijať rýchle rozhodnutia, aby svojim rodinám a firmám zabezpečili svetlú budúcnosť.

75 % európskych rodinných podnikov je optimistických o budúcnosti svojho podnikania  

Kým celkové hospodárstvo EÚ sa môže javiť ako slabé a nestabilné, európske rodinné firmy preukazujú zvyšujúce sa sebavedomie a stabilný rast. Vyše polovica respondentov v nedávnom prieskume KPMG (58%) uviedla rast obratu v uplynulých šiestich mesiacoch a 46% nábor nových pracovníkov. Na pozadí sebadôvery plánujú tri štvrtiny (75 %) rodinných firiem, ktoré sa zúčastnili prieskumu, v novom roku rast a nové investície.

Európske rodinné firmy využijú hospodárske príležitosti vo svete  

Európske rodinné firmy namietajú proti bežnému tvrdeniu, že majú slabé sklony rásť medzinárodne, a rapídne zvyšujú svoje aktivity v zahraničí: 74 % firiem zapojených do prieskumu už pôsobí za hranicami vlastnej krajiny v porovnaní so 60 % spred dvoch rokov.

Okrem toho takmer tretina (23 %) plánuje ďalej investovať do expanzie do zahraničia a presťahovanie sa alebo vývoz na nové trhy uvádza medzi svoje najväčšie priority v ďalších dvoch rokoch.

Napriek bežnému nepochopeniu sú rodinné firmy otvorené novým finančným zdrojom a sú pripravené ponúknuť podiel na svojom kapitáli správnemu investorovi  

Správny investor je v prvom rade investor s podobným vnímaním obchodných rizík a ziskov, ako aj s podobnými hodnotami a chápaním podstaty rodinného podnikania. Majetní jednotlivci (HNWIs) sa potvrdili ako tento druh "správneho" investora. 42 % rodinných firiem už dostalo priamu investíciu od HNWIs a 92 % z nich považuje túto skúsenosť za pozitívnu.

Ďalšie dôležité zistenia správy sú:  

  • Európske rodinné firmy prejavili veľkú schopnosť prispôsobiť sa svojmu prostrediu a sú pripravené prijať rýchle strategické rozhodnutia: 41 % respondentov plánuje vo svojom podnikaní uskutočniť strategickú zmenu v najbližších 12 mesiacoch. Tieto zmeny sa týkajú hlavne odovzdania manažmentu firmy do rúk mladšej generácii (26 %) alebo predaj firmy (21 %), čo povedie k drastickej zmene v manažmente firmy a štýle vlastníctva.
  • V snahe o ďalší rast viacerí majitelia európskych rodinných firiem podnikajú kroky na dosiahnutie vyššej profesionalizácie svojich spoločností: zlepšujú štruktúry ich riadenia a pozývajú do nich talenty zvonku. 88 % z nich už majú zavedené mechanizmy formálneho riadenia a 76 % už zapojilo do manažmentu firmy nečlenov rodiny.
  • Rodinné firmy rozširujú filantropické aktivity: 34 % respondentov ich považuje za dôležité pre svoje podnikanie v porovnaní s 18 % spred dvoch rokov. Rodinné firmy však naďalej zostávajú tajnými "hrdinami": ich filantropické aktivity sú často lokálne a nie veľmi známe.

Kým rodinné firmy prejavujú veľký potenciál a túžbu po raste, existuje niekoľko dôležitých výziev, ktoré by mohli ohroziť ich úspech. Najväčšie obavy sú okolo konkurencie, náboru a udržania talentov, ako aj poklesu ziskovosti. Okrem toho má veľkosť firmy vplyv na schopnosť firmy rozvíjať sa a obstáť v konkurenčnom boji. Niekedy tieto výzvy vyžadujú od vlastníkov firiem prijať ťažké rozhodnutia pre budúcnosť svojho podnikania.

"Trh rodinných firiem sa veľmi rýchlo mení. Firmy vychádzajú z tieňa a čoraz viac sa prezentujú ako "my sme rodinná firma". Sme radi, že vidíme, že rastú a prejavujú silnú túžbu a schopnosť ďalej rásť a dosahovať úspech. Ale výzvy, ktorým firmy čelia, nám robia starosti a ak sa nimi nebudeme zaoberať včas, môžu mať škodlivý vplyv na ich budúci úspech," hovorí Christophe Bernard, z divízie Global Head of Family Business v KPMG. "Rodinné firmy v súčasnosti nie sú len chrbtovou kosťou hospodárstva početných krajín, ale môžu byť aj ich budúcnosťou. Ak sa rodinné firmy naučia rýchlo zvládať výzvy, ktorým čelia, ich budúcnosť bude určite svetlá."

Ak si chcete prečítať celú správu, navštívte http://www.kpmgfamilybusiness.com

O SPRÁVE  

Správa vychádza z prieskumu a pohľadov Svetového centra excelentnosti pre rodinné firmy spoločnosti KPMG, ako aj zo zistení našich dvoch posledných štúdií:

  • European Family Business Barometers, uskutočnenej v rokoch 2013 - 2015 v partnerstve s EFB (European Family Businesses) a poskytujúcej pohľad na úrovne sebadôvery rodinných firiem v Európe. Štvrté vydanie 'European Family Business Barometer: Determined to succeed' vyšlo v septembri 2015 a čerpá z 1401 vyplnených dotazníkov prijatých z 25 európskych krajín;
  • Celosvetový prieskum o rodinných firmách "Family matters: financing family business growth through individual investors", ktorý uskutočnila spoločnosť KPMG a vyzbierala odpovede od 125 rodinných firiem a 125 majetných jedincov v 29 krajinách sveta, ktoré pokrývajú 82,4 % svetového HDP (vyšla v septembri 2014).

O KPMG  

KPMG je celosvetová sieť profesionálnych firiem poskytujúcich audítorské, daňové a poradenské služby. Pôsobíme v 155 krajinách a máme vyše 155 000 ľudí pracujúcich v členských firmách po celom svete. Nezávislé členské firmy patriace to siete KPMG sú spojené so švajčiarskym subjektom KPMG International Cooperative ("KPMG International"). Každá firma siete KPMG je právne samostatným subjektom a aj sa tak označuje.

O SVETOVOM CENTRE EXCELENTNOSTI KPMG PRE RODINNÉ FIRMY  

Za desaťročia práce s rodinnými firmami profesionáli KPMG pôsobiaci vo viacerých krajinách získali skúsenosti, pochopili podstatu rodinného podnikania a nadchli sa ním. Cieľom KPMG's Global Centre of Excellence for Family Business je posilniť odbornosť členských firiem v oblasti rodinného podnikania, aby mohli poskytovať odborné rady klientom.

http://www.kpmgfamilybusiness.com

Christophe Bernard, Global Head of Family Business, +33 (0)1 5568 9020, cbernard@kpmg.fr; Brian Bannister, Head of Global Communications, +44 20 76942601, Brian.Bannister@kpmg.co.uk

 

ZDROJ KPMG International