Du läste nyss:

Aktieägare i Meda motsvarande cirka 94 procent av aktierna i Meda accepterar Mylans erbjudandet

Nyheter från

Mylan N.V.

Aug 02, 2016, 08:44 ET