Användning av träelement ger snabbare intäkter

09 Jun, 2016, 16:14 BST Från Metsä Wood

HELSKINI, June 9, 2016 /PRNewswire/ --

Tillverkningsföretagens genomsnittliga produktivitet har stadigt ökat sedan 1990-talet medan byggbolagens produktivitet legat kvar på samma nivå eller till och med sjunkit. Snabbare byggprojekt ger snabbare intäkter, således är behovet av att spara pengar och tid en viktig drivkraft bakom den ökade användningen av prefabricerade element. 

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151007/274904LOGO )

     (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160609/377491 )

Jämfört med tillverkningsindustrin lider byggsektorn fortfarande av dålig lönsamhet. Enligt en studie av McKinsey* ligger produktivitetsgapet mellan de två branscherna för närvarande på 1,7. De kommande 15 åren kommer att bli avgörande, eftersom städernas utbredning väntas tredubblas mellan 2000 till 2030, och 2050 kommer nästan 70 procent av befolkningen att bo i städer.

"Byggföretag jobbar vanligen med mycket små vinstmarginaler, således kan relativt små sänkningar av kostnaderna få betydande genomslag. En lösning på problemet med att sänka byggkostnaderna utan att göra avkall på kvaliteten kan vara att använda prefabricerade element. Beroende på investeringens storlek kan olika grader av prefabricering till och med löna sig även om priset är högre än att bygga på plats", säger Matti Kuittinen, arkitekt och forskare på Aalto-universitetet.

Byggexperter: prefabricering ger större chans att hålla tidsschemat  

Byggprojekt blir ofta försenade. Om man jämför förseningar i byggprojekt med överskridna budgetar, har förseningar mycket större påverkan på projektets lönsamhet. Enligt byggexperter som intervjuats av McGraw-Hill Construction** hade nästan 70 procent av projekten där prefabricerade produkter användes kortare tidsplaner och 65 procent hade lägre budget.

"Genom att utnyttja alla möjligheter till att motverka överproduktion, transporter, omarbetning och väntetider kan också byggkostnaderna sänkas. Effektivare byggnation genom moduler är en möjlighet att möta de framtida behoven inom den globala byggsektorn", säger Juha Toimela, chef för den finska avdelningen för Business Operations på konstruktions- och utvecklingsbolaget SRV.

Hur kan prefabricering öka produktiviteten? 

Byggföretagens ekonomi förbättras när de använder modulprodukter av trä. I Sverige har en effektivare produktion av prefabricerade hus i fabriker visat sig inrymma en potential att öka produktiviteten från 10 procent till imponerande 230 procent. Utsläpp av växthusgaser, reklamationer samt avfall som produceras under byggprocessen påverkar produktiviteten inom byggsektorn negativt. Enligt byggexperterna producerades det mindre avfall i nästan 80 procent av alla projekt där prefabricerade produkter användes.

"Vi bör fokusera mer på att göra processen snabbare utan att göra avkall på kvaliteten. Kortare byggtider och enklare design ger snabbare intäkter, men är också en möjlighet att möta de snabbt växande behoven av stadsbebyggelse och krav på hållbar utveckling på samma gång", påpekar Toimela.  

Moduler gör monteringen snabbare - vilket sparar tid och pengar 

Den kanske största potentialen att sänka byggkostnaderna och samtidigt påverka byggtid och kvalitet är att hitta smarta genvägar under konstruktionsprocessen. Moduler och standardiserade detaljer underlättar vid montering. Metsä Woods prefabricerade tak- och golvelement i Kerto® LVL har utformats så att det ska gå snabbt att uppföra ett tak eller golv. Risken för olyckor med påföljande förseningar på byggplatsen kan undvikas vid montering av prefabricerade element. Prefabricering är också en snabb och pålitlig lösning på problemet med tillfälligt väderskydd.

Snabbfakta 

  • Byggsektorn behöver effektivare metoder: år 2050 kommer nästan 70 procent av alla människor att bo i städer.
  • Tid är pengar: nästan 70 procent av alla projekt med prefabricerade produkter hade kortare tidsplaner, 65 procent av dem hade lägre budget.
  • Mindre avfall: i nästan 80 procent av alla projekt med prefabricerade produkter producerades mindre avfall.
  • Snabbt och pålitligt väderskydd: upp till 1 500 kvadratmeter av Metsä Woods Kerto® LVL-takelement kan monteras på en dag.

Läs mer om hur prefabricerade element kan förbättra byggprocessen och sänka kostnaderna: http://www.metsawood.com/publications

Bilder: http://databank.metsagroup.com/l/GT27ZTfpvr-F

* S. Changali, A. Mohammad and M. van Nieuwland, "The construction productivity imperative,"McKinsey&Company, 2015 

** McGraw Hill Construction, "Prefabrication and Modularization - Increasing Productivity in the ConstructionIndustry," McGraw Hill Construction, Bedford, 2011 

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2015 var 0,9 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 2 000 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group. 

För mer information kontakta:
Henni Rousu, Marknadschef, Metsä Wood, tel. +358-(0)-40-5548388, henni.rousu@metsagroup.com.

PR förfrågningar, kontakta:
Björn Mogensen, Mogensen.info
bjorn.mogensen@mogensen.info
Tel +46-708-184298

KÄLLA Metsä Wood